EDUin··3 min

Ministerstvo školství by mělo ujasnit požadavky na dítě u zápisu do ZŠ

Během dubna v Česku základní školy organizují zápisy do prvních tříd. Ministerstvo školství by mělo ujasnit, co se od dětí při zápisech očekává. Na webu úřadu je stále dostupné Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Dokument z roku 2012 ale neodpovídá očekávaným výsledkům učení, tak jak jsou popsány v aktualizované podobě kurikula pro předškolní vzdělávání.

Požadavky uvedené v desateru jsou materiálem, který některé základní školy ještě i dnes předkládají rodičům jako očekávané minimum pro jejich děti při vstupu do základního vzdělávání. Nároky na děti uvedené v desateru jsou však v rozporu s aktuální snahou ministerstva snížit počet odkladů školní docházky, jehož součástí je i snaha učinit přechod mezi mateřskou a základní školou plynulejší a snížit tlak na výkon na prvním stupni základní školy.

Ministerstvo by mělo jasně deklarovat, co je možné u zápisu do základní školy od dětí vyžadovat a mělo by to být v souladu s aktualizací Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tento dokument uvádí, že pro plynulý přechod z mateřské do základní školy je důležitým předpokladem, aby dítě:

  • zvládalo odloučení od blízkých osob;
  • bylo samostatné v sebeobsluze;
  • dokázalo říct si o pomoc;
  • dokázalo počkat, vydržet;
  • dokončovalo započatou činnost;
  • respektovalo, že ne vždy na něj přijde řada.

Kateřina Lánská, analytička EDUinu: „Pokud má být jedním z cílů snahy o snížení odkladů školní docházky také vzbudit důvěru rodičů ve vzdělávací systém, není možné jim při zápise dětí do škol předkládat seznam požadavků, který samo ministerstvo považuje za zastaralý. Což se v některých školách bohužel stále děje. Ministerstvo by mělo jasně deklarovat, že zápis je pro děti spíše motivační událostí, není přípustné z něj dělat v žádném smyslu přijímací řízení a vyhodnocení toho, zda dítě potřebuje odklad školní docházky má probíhat formou pedagogické diagnostiky v mateřské škole a eventuelně diagnostiky v poradně.”

Zdroj: www.eduin.cz

Zadavatel
EDUin

EDUin

EDUin vznikl v roce 2010, kdy bylo s fungováním vzdělávacího systému spokojeno 74 % české veřejnosti. Tradiční pojetí škol sice od té doby ztratilo a ztrácí své obhájce, ale ve srovnání se zeměmi, které inspirují svět jako např. Finsko, máme stále velký kus cesty před sebou. Posláním společnosti EDUin je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru. Pomáháme lidem, aby porozuměli světu vzdělávání.

Další články od EDUin

Jakým tématům se EDUin věnoval uplynulý rok?
EDUin

Jakým tématům se EDUin věnoval uplynulý rok?

Informujeme o vzdělávání
Navýšení kapacit u víceletých gymnázií v Praze je populistický krok
EDUin

Navýšení kapacit u víceletých gymnázií v Praze je populistický krok

Informujeme o vzdělávání
Navýšení kapacit u víceletých gymnázií je krok špatným směrem
EDUin

Navýšení kapacit u víceletých gymnázií je krok špatným směrem

Informujeme o vzdělávání
Vítězem letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic je Karel Gamba
EDUin

Vítězem letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic je Karel Gamba

Informujeme o vzdělávání
Žádáme o druhé kolo připomínkového řízení u revize RVP pro základní vzdělávání
EDUin

Žádáme o druhé kolo připomínkového řízení u revize RVP pro základní vzdělávání

Informujeme o vzdělávání
Na schválení RVP musí být víc času
EDUin

Na schválení RVP musí být víc času

Informujeme o vzdělávání
Revize RVP pro předškolní vzdělání je krok správným směrem
EDUin

Revize RVP pro předškolní vzdělání je krok správným směrem

Informujeme o vzdělávání
Společně s RVP je třeba už začít řešit i proměnu JPZ. Školy potřebují vědět, jak budou testy vypadat
EDUin

Společně s RVP je třeba už začít řešit i proměnu JPZ. Školy potřebují vědět, jak budou testy vypadat

Informujeme o vzdělávání
Jak řešit odklady? Stát ze čtyř variant hledá tu správnou
EDUin

Jak řešit odklady? Stát ze čtyř variant hledá tu správnou

Informujeme o vzdělávání
Známe finalisty letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic
EDUin

Známe finalisty letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic

Informujeme o vzdělávání