EDUin··3 min

Jak řešit odklady? Stát ze čtyř variant hledá tu správnou

Na základních školách je dnes poslední den pro zápisy k povinné školní docházce. Česká republika se dlouho potýká s vysokým procentem odkladů, ten u nás dostane zhruba každé čtvrté až páté dítě. Ministerstvo školství teď přišlo se čtyřmi návrhy, jak situaci řešit. EDUin přináší stručné shrnutí jednotlivých návrhů z dokumentu, který máme k dispozici.

Návrhy MŠMT:

 1. zrušení dodatečného odkladu a přípravných tříd – nemá se týkat dětí, které jsou zařazené do přípravného stupně speciálních škol
 2. odklad posuzovaný ředitelem školy
 3. odklady pouze pro děti, které se narodily po 30. 6., případně 31. 5. – rodiče ostatních dětí by o odklad žádat nemohli, do první třídy by žáci nastoupili a dostávali individuální podporu
 4. odklad pouze pro děti se závažným zdravotním znevýhodněním nebo s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami

V dokumentu jsou také podrobněji rozepsaná opatření, která mají redukci odkladů doprovázet. Pro každou z variant je 12 společných bodů:

 • individuálnější přístup ke vzdělávání dětí
 • lepší diagnostika
 • větší podpora od pedagogicko-psychologické poradny
 • zajištění asistenta pedagoga pro 1. ročník ZŠ
 • lepší předávání informací o dětech mezi mateřskou a základní školou
 • plošné proškolení učitelů mateřinek i preventistů na základních školách v pedagogické diagnostice a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • větší podpora školských poradenských zařízení
 • zrušení známek od 1. do 3. třídy
 • zákaz opakování 1. třídy
 • postupný náběh všech změn v rozmezí tří až čtyř let
 • zpřesnění údajů vykazovaných školami
 • otevření debaty o zvýšení kvalifikace učitelů mateřských škol

V případě, že úřad zvolí druhou variantu, tedy že je odklad posuzovaný ředitelem školy, chce ministerstvo k dvanácti bodům přidat ještě tři další:

 • pravidla pro diagnostiku školní zralosti pro školská poradenská zařízení
 • při odkladu je v mateřské škole nutný plán pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plán
 • iniciační forma zápisu do 1. ročníku

Kateřina Lánská, analytička EDUinu: Tři ze čtyř variant mají jedno společné – jde o plošné opatření. Jediná druhá varianta plošná není. To by mohlo přinést kýžený výsledek ve více rovinách. Plošná opatření se málokdy vyplatí, jsou drahá, nezacílená a nemohou reagovat na individuální potřeby. Pokud by se rozhodování přeneslo na ředitele základní školy, který by takové rozhodnutí činil ideálně na základě informací z mateřské školy a od rodičů, pomohlo by to i plánování a lepší informovanosti učitelů ve škole, kam dítě nastupuje. Druhá varianta ale může fungovat jen v případě, že systém bude opravdu propojený a mateřská škola, poradna a základní škola budou skutečně spolupracovat. Podle navržených doprovodných opatření se zdá, že právě k tomu se směřuje, což by bylo jedině dobře.

Zdroj: www.eduin.cz

Zadavatel
EDUin

EDUin

EDUin vznikl v roce 2010, kdy bylo s fungováním vzdělávacího systému spokojeno 74 % české veřejnosti. Tradiční pojetí škol sice od té doby ztratilo a ztrácí své obhájce, ale ve srovnání se zeměmi, které inspirují svět jako např. Finsko, máme stále velký kus cesty před sebou. Posláním společnosti EDUin je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru. Pomáháme lidem, aby porozuměli světu vzdělávání.

Další články od EDUin

Jakým tématům se EDUin věnoval uplynulý rok?
EDUin

Jakým tématům se EDUin věnoval uplynulý rok?

Informujeme o vzdělávání
Navýšení kapacit u víceletých gymnázií v Praze je populistický krok
EDUin

Navýšení kapacit u víceletých gymnázií v Praze je populistický krok

Informujeme o vzdělávání
Navýšení kapacit u víceletých gymnázií je krok špatným směrem
EDUin

Navýšení kapacit u víceletých gymnázií je krok špatným směrem

Informujeme o vzdělávání
Vítězem letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic je Karel Gamba
EDUin

Vítězem letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic je Karel Gamba

Informujeme o vzdělávání
Žádáme o druhé kolo připomínkového řízení u revize RVP pro základní vzdělávání
EDUin

Žádáme o druhé kolo připomínkového řízení u revize RVP pro základní vzdělávání

Informujeme o vzdělávání
Na schválení RVP musí být víc času
EDUin

Na schválení RVP musí být víc času

Informujeme o vzdělávání
Revize RVP pro předškolní vzdělání je krok správným směrem
EDUin

Revize RVP pro předškolní vzdělání je krok správným směrem

Informujeme o vzdělávání
Společně s RVP je třeba už začít řešit i proměnu JPZ. Školy potřebují vědět, jak budou testy vypadat
EDUin

Společně s RVP je třeba už začít řešit i proměnu JPZ. Školy potřebují vědět, jak budou testy vypadat

Informujeme o vzdělávání
Jak řešit odklady? Stát ze čtyř variant hledá tu správnou
EDUin

Jak řešit odklady? Stát ze čtyř variant hledá tu správnou

Informujeme o vzdělávání
Známe finalisty letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic
EDUin

Známe finalisty letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic

Informujeme o vzdělávání