DATART nabádá: Vypni motor!

|

Maloobchodní prodejce DATART v rámci svých aktivit zaměřených na udržitelný rozvoj přichází s projektem Vypni motor. Jeho cílem je šířit osvětu a nabádat k praktickým krokům, které povedou ke snížení produkce emisí či omezení hlukového znečištění.

Neustále stoupající světová populace a potřeba trvalého růstu ekonomiky vytváří značný tlak na přírodní zdroje a životní prostředí. Stále častěji proto ve světě rezonuje téma udržitelnosti. Jinak tomu není ani DATARTu. S významným růstem, který maloobchodní prodejce v posledních letech zaznamenal, se zároveň rozšířil i jeho vliv na okolí. Mezi přirozené priority DATARTu proto patří udržitelný rozvoj ve všech oblastech jeho fungování, což platí také pro logistiku a distribuci.

„Udržitelnost je něco, čemu přizpůsobujeme celou řadu našich kroků. Naším cílem je být co možná nejvíce ohleduplní vůči životnímu prostředí. Iniciovali jsme proto projekt Vypni motor, jehož cílem je přispět ukázat, že i malými dílčími změnami je možné přispět ke snižování negativního dopadu člověka na naši planetu tak, aby na ní mohly spokojeně žít i další generace,“ vysvětluje Petra Psotková, tisková mluvčí DATART.

Každý malý krok se počítá

Na přepravě produktů k zákazníkům se v DATARTu každodenně podílí 85 vlastních nákladních vozidel. Vedle nich navíc tyto služby pomáhají zabezpečit i další dodavatelské společnosti. V rámci projektu Vypni motor jsou všichni řidiči, podílející se na distribuci vedeni k tomu, aby při každé zastávce na místě vyzvedání či doručování objednávky zákazníkům, auto vždy vypnuli – bez ohledu na to, jestli jde o zastávku trvající půl hodiny, nebo jen pár minut. „Stejně tak řidiče nabádáme, aby auta nezůstávala nastartovaná ani v depech DOPRAVARTu a našich skladech,“ doplňuje Petra Psotková.

Ačkoliv se to může na první pohled zdát jako malý dílčí krok, benefity vypínání motorů ve všech situacích, které to dovolují, jsou neoddiskutovatelné. Častějším vypínáním motoru auta dochází ke snížení emisí skleníkových plynů a dalších škodlivých látek, které negativně ovlivňují kvalitu ovzduší. To platí obzvláště na místech s vysokou koncentrací dopravy. Kromě toho se tímto způsobem snižuje spotřeba paliva a zmírňuje se opotřebení motoru. Eliminuje se také zbytečné hlukové znečištění, což ocení lidé žijící v blízkém okolí.

„V DATARTu usilujeme o udržitelný rozvoj a zároveň se snažíme nabízet smysluplná a uživatelsky přívětivá řešení. Jdeme kupředu a přizpůsobujeme se nejnovějším trendům a novým technologiím. Ke všem výzvám přistupujeme konstruktivně a do našeho každodenního fungování se snažíme aplikovat kroky, které jdou ruku v ruce s udržitelností,“ říká Petra Psotková.

Zdroj: www.datart.cz