VZP nabídne seniorům příspěvek na očkování proti RS virům

|

Správní rada VZP dnes (28. 8. 2023) rozhodla o zařazení nového benefitu do nabídky fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nárok na dvoutisícový příspěvek na očkování proti RS virům budou mít od 1. září všichni klienti starší 60 let. „Věková hranice byla určena v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti. Zároveň jde o vůbec nejvyšší příspěvek na očkování, který VZP aktuálně nabízí,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům.

RS virové infekce mohou především u osob starších 60 let způsobovat závažné zdravotní komplikace. „Závažný průběh doprovázený nutnou hospitalizací hrozí pacientům s chronickým onemocněním srdce či ledvin, chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), astmatem či diabetem mellitu,“ vysvětluje Tom Philipp, předseda Správní rady VZP. RS virus je RNA virus vyskytující v průběhu celého roku, zvýšený až epidemický výskyt je obvyklý v průběhu zimních měsíců.

Zájem o příspěvky letos vrostl o čtvrtinu, objem čerpaných peněz o 45 %

Nárůst počtu vyplacených příspěvků, i celkového objemu čerpaných peněz z fondu prevence je v letošním roce jednoznačný. Počet žádostí o příspěvek VZP v prvním pololetí vzrostl téměř o čtvrtinu na letošních 506 tisíc a objem čerpaných prostředků dokonce o 45 % na více než 400 mil. Kč. Klienti nejvíce žádají o příspěvek na pohybové aktivity pro děti či dospělé a na dentální hygienu. Důvodem razantního růstu objemu čerpaných peněz je navýšení vybraných benefitů v reakci na inflaci i rozšíření jejich nabídky o některé zcela nové.

Nejvyšší meziroční nárůst počtu žádostí VZP eviduje u čerpání příspěvku na pohybové aktivity pro děti do 18 let. V prvním pololetí letošního roku si o něj zažádalo více než 100 tisíc pojištěnců, což je o třetinu více než ve stejném období loňského roku. Na pohyb také více čerpají i dospělí a senioři, kde VZP zaznamenala nárůst o 25 %, resp. 16 %. Roste zájem i o příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě pro děti, který činí 700 Kč a o který si během prvních šesti měsíců roku zažádalo bezmála 30 tisíc klientů pojišťovny (o 6 % více než za loňském první pololetí).

Více než 73 tisíc dospělých klientů si také v prvním pololetí požádalo o příspěvek (500 Kč) na dentální hygienu. Čerpání benefitu je podmíněno účastí na preventivní prohlídce u praktického lékaře v posledních 24 měsících (pozn.: u dětí je nabízen bez této podmínky) a lze o něj žádat pouze prostřednictvím aplikace Moje VZP. I tak se jedná o jeden ze tří nejžádanějších příspěvků fondu prevence v letošním roce.

Zdroj: www.vzp.cz

VZP

Ochranný limit u dětí

Částky započitatelných doplatků, které přesáhnou ochranný limit, jsou evidovány a vypláceny vždy konkrétnímu pojištěnci na tzv. číslo pojištěnce. V případě pojištěnců do 18 let jsou přeplatky vypláceny jejich zákonným zástupcům.

VZP

VZP začne hradit diabetikům služby nutričních specialistů. Cílem je snížení rizika vzniku komplikací, i spotřeby léků. Požadovat bude dodržování režimu

Diabetes mellitus je jedno z nejrozšířenějších civilizačních onemocnění, které trápí přibližně desetinu populace. Ačkoli lze vzniku onemocnění v řadě případů předcházet, prognózy dalšího vývoje počtu pacientů s diabetem nejsou příliš příznivé. „VZP se proto snaží hledat cesty, jak co nejlépe bránit vzniku onemocnění u svých klientů a zároveň těm, kteří již diabetes mají, nabídnout co nejlepší péči, aby nedošlo ke komplikacím,“ vysvětluje Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči.