VZP

VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (zkratkou VZP ČR nebo VZP) je největší zdravotní pojišťovna, která zabezpečuje veřejné zdravotní pojištění a je zřizována státem. Byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb. s účinností od 1. ledna 1992. Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění pak vede Centrální registr pojištěnců.

Onkologická prevence

VZP

V Česku probíhají celkem čtyři tzv. screeningové programy. Díky nim máme všichni od určitého věku nárok na bezplatné vyšetření zaměřené na konkrétní o...

Pinktober – růžovou proti rakovině prsu

VZP

Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním žen v České republice. Vloni se s tímto onemocněním léčilo 56 tisíc klientek VZP. Pojišťovna dl...

Zubní prohlídka u dospělého pojištěnce

VZP

U dospělých pojištěnců jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny dvě zubní prohlídky, přičemž jedna prohlídka je preventivní a druhá je tzv. proh...

Lékový záznam pacienta

VZP

Přehledem všech vystavených eReceptů a vydaných léčivých přípravků konkrétnímu pacientovi je tzv. lékový záznam pacienta.

Přeregistrace nezletilého dítěte k VZP

VZP

Za nezletilé dítě změnu zdravotní pojišťovny provádí zastupující osoba, kterou může být zákonný zástupce – rodič, opatrovník nebo poručník.

Ochranný limit u dětí

VZP

Částky započitatelných doplatků, které přesáhnou ochranný limit, jsou evidovány a vypláceny vždy konkrétnímu pojištěnci na tzv. číslo pojištěnce. V př...

Úhrada operace šedého zákalu

VZP

V současné době neexistuje žádná účinná léčba, která by mohla předejít vzniku nebo vyléčit již vzniklý šedý zákal. Jedinou možností je operace šedého ...