VZP nabídne kurzy první pomoci ve školách i firmách. V pilotní fázi chce proškolit 3 500 lidí

|

První pomoc podaná včas a správně může být rozhodující a může zachránit nejeden lidský život. Podle Českého červeného kříže přitom jen 14 % Čechů věří, že by zvládlo první pomoc poskytnout. Polovina Čechů by se o pomoc pokusila s obavami a třetina by ji nezkusila ve strachu, že zraněnému více ublíží. VZP proto spustí pilotní program s cílem zajistit 140 kurzů první pomoci do konce roku 2024.

Probíhat by měly ve firmách a na středních školách, učilištích i ve víceletých gymnáziích, jejich součástí budou i praktické ukázky a možnost si některé úkony první pomoci vyzkoušet tak, aby byla forma kurzů pro účastníky atraktivní. Vyhlášení příslušné veřejné zakázky v hodnotě 2 milionu korun dnes schválila Správní rada VZP.

Podle Českého červeného kříže zemře například při dopravních nehodách v Česku několik desítek lidí jenom proto, že jim nebyla poskytnuta první pomoc. Nejen dopravní nehody, ale také vysoká míra úmrtnosti na srdečně cévní onemocnění nebo úrazy, i to jsou podle Toma Philippa, předsedy Správní rady VZP, důvody, proč je taková forma vzdělávání veřejnosti správnou cestou: „Chceme pilotně proškolit 3 500 osob a přispět tak k větší šanci na přežití našich klientů. I laik může v kritické situaci pomoci k záchraně života, důležité je, aby měl alespoň rámcovou představu o tom, jak postupovat.“

Častým problémem je podle odborníků zastaralost informací o poskytnutí první pomoci, kterou mohou mít zejména starší generace. Dnes jsou naopak její zásady nastaveny co nejjednodušeji, aby ji mohl poskytnout opravdu každý. „Je nejen morální, ale i zákonnou povinností každého občana poskytnout první pomoc osobě, která je v ohrožení života či zdraví. Na školách se přitom se základy první pomoci studenti většinou vůbec nesetkají. I to je důvod, proč projekt cílí vedle zaměstnanců firem i na středoškoláky,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům.

Cílem kurzů bude získání nejen teoretických vědomostí potřebných k poskytování první pomoci, ale zejména dovedností praktických, jako je například resuscitace, použití defibrilátoru, zastavení masivního krvácení apod. Tříhodinové kurzy pro 25 osob by se do konce příštího roku měly v rámci pilotního programu VZP uskutečnit na 140 místech. Určeny budou zejména zaměstnancům větších firem, dále studentům (14–19 let) středních škol, odborných učilišť, víceletých gymnázií atd. Celkem by v pilotní fázi projektu, která potrvá do konce roku 2024, mělo být takto proškoleno 3 500 osob.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí

Zdroj: www.vzp.cz

VZP

Léčba závislostí stála VZP vloni víc než miliardu korun, z toho suverénně největší podíl „spotřebovali“ alkoholici

Lékařskou pomoc kvůli zdravotním problémům způsobených návykovými látkami vloni vyhledalo více než 42 tisíc klientů VZP, z toho dvě třetiny byli alkoholici, především pak muži. Celkem pojišťovna zaplatila za léčbu závislých přes 1,3 mld. Kč. Statistiku vydává pojišťovna k připomenutí Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi.

VZP

Zástup lékaře v době dovolené

Lékař má povinnost zpřístupnit pacientům informaci o svém zástupu v době své nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb. Povinnost poskytovatelům zdravotní péče ukládá zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.).

VZP

Proplacení léků vyzvednutých na eRecept na zahraniční dovolené

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil v těchto dnech informaci o možnosti využití českého eReceptu nově také ve vybraných lékárnách v Chorvatsku. Pokud se český občan do takové situace dostane, může po návratu z dovolené požádat o refundaci vynaložených nákladů na léčivé přípravky svoji zdravotní pojišťovnu.