VZPoura úrazům je tu již 8 let pro bezpečné dětství

|

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky s názvem „VZPoura úrazům“ slaví tento rok již 8 let svého fungování. Po celou dobu je tu pro děti a mladé lidi, aby na skutečných příbězích ze života vysvětlil, jak se vyvarovat úrazu a co udělat pro bezpečnost svoji i kamarádů. Od začátku projektu navštívili ambasadoři již více než 2500 škol a letních dětských táborů po celé České republice. Jejich životní příběh a důležité informace o prevenci si tak vyslechlo 150 tisíc dětí a studentů.

Ambasadory (školiteli) projektu jsou zaměstnanci VZP ČR, kteří z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu. Na školních besedách vysvětlují dětem a studentům, jak účinně předcházet úrazům, motivují k péči o vlastní zdraví a učí je, jak omezit riziko úrazu na minimum. „S ambasadory se můžete seznámit v jejich medailoncích a zamyslet se nad tím, jak jedna krátká chvilka nebo malé zaváhání může od základu změnit celý život,“ uvádí Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům. „Silné a inspirující životní příběhy, se kterými navštěvují školy nebo táborové besedy, se dotknou každého z nás,“ dodává Duškov.

Zájem o projekt je skutečně obrovský. Vypsané termíny besed jsou vždy okamžitě rezervovány. O tom, že tento projekt má opravdový smysl, svědčí pochvalné reakce účastníků besed, které jsou největší odměnou jak pro samotnou VZP ČR, tak pro ambasadory projektu. Ze ZŠ Zlatá stezka v Prachaticích přišla do VZP ČR nedávno pochvala: „Děkuji jménem svým i svých žáků oběma ambasadorům za návštěvu. Bravurně si poradili se specifiky věkově i rozumově smíšené skupiny, beseda se nesla v příjemné atmosféře, ambasadoři hovořili srozumitelně, udržovali pozornost posluchačů, v učebně se střídal smích s mrazivým tichem. Domnívám se, že setkání splnilo účel – starší žáci si chtěli o vyslechnutých příbězích povídat i později ve třídě. Ohromný dojem na ně udělala prezentace o sportu s handicapem, zajímal je i každodenní život s trvalými následky, pan Honza je nadchl tím, že jim dovolil nahlédnout do svého upraveného osobního automobilu. Ambasadoři nepoučovali, nestrašili, jen vyprávěli a upozorňovali na rizika (např. na „nevinné“ houpání na židlích – častý nešvar starších žáků) s tím, že odpovědnost už je na každém z nás. A z pozice někoho, kdo zná, kdo zažil, je sdělení nesmírně silné. Respekt oběma pánům, slovy mého žáka osmého ročníku‚ jsou to borci.“

Spolu s prevencí se v besedách nese také sdělení, že život na vozíku neznamená fatální konec. Potvrzuje to například reakce žáka ze SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk: „Besedu hodnotím skvěle. Parádně jsem rozuměl. Podstatné pro mě bylo slyšet, že když skončíte na vozíku, tak to neznamená konec života. Je prostě hromada možností, jak žít.“

Zájemcům o besedu nabízí VZP ČR jednak možnost přihlásit se k odběru novinek, ve kterých budou informováni o nových volných termínech, a také stažení edukačních materiálů, se kterými lze pracovat samostatně nebo v návaznosti na besedu.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí

Zdroj: www.vzp.cz

VZP

Do screeningu osteoporózy se zapojili praktici i gynekologové. Za pět měsíců bylo vyšetřeno 33 tisíc lidí

Osteoporóza představuje jednu z nejčastějších metabolických chorob, její výskyt v české populaci stoupá a s nárůstem délky života bude stoupat i nadále. Diagnostika a terapie choroby je v ČR hůře dostupná než v ostatních zemích EU. Riziko jejích komplikací je přitom extrémně vysoké. VZP ČR proto 1. dubna 2023 spustila plošný záchyt osteoporózy v populaci.

VZP

Příspěvek na očkování proti RS virům mohou čerpat nově i těhotné ženy

Správní rada VZP dnes (30. 10. 2023) schválila rozšíření skupiny pojištěnců u příspěvku na očkování proti RS virům, a to na základě doporučení České vakcinologické společnosti. Od 1. 11. 2023 mohou příspěvek na očkování proti RS virům ve výši 2 000 Kč čerpat těhotné ženy, které tímto ochrání nejenom sebe, ale také své narozené dítě do 6 měsíců věku. VZP od 1. září 2023 tento příspěvek nabízí také seniorům starším 60 let. Právě pro tyto dvě skupiny představuje infekce RS viry největší hrozbu.