Vedle Česka dobíjejí zákazníci E.ON Drive nejvíce v Německu a Rakousku

|

Ve všech ohledech máme za sebou rekordní rok. Od samotného spuštění se snažíme systém E.ON Drive pro naše zákazníky neustále posouvat, protože chceme, aby využívání elektromobilů bylo dostupné a co nejvíce komfortní. Aktuálně vidíme, že měsíčně nám přibývá zhruba 300 uživatelů, kteří se registrují do systému E.ON Drive. Roste i využívání systému a přibývají nové možnosti pro naše zákazníky. Ti už mohou s naší službou například dobít u více než 70 000 bodů v deseti zemích Evropy, v naší aplikaci najdou všechny potřebné informace o stanici, její aktuální dostupnost i cenu,“ vysvětluje Jakub Kott, vedoucí oddělení Mobility Services společnosti E.ON Energie a dodává, že kromě podpory veřejného dobíjení společnost také zákazníkům v Česku dodává i elektromobilní řešení na míru. Pouze za loňský rok dodala klientům dobíječky s celkovým výkonem téměř 10 MW.

Jen od roku 2021 se počet uživatelů E.ON Drive zvedl z 3300 na 8 500 a neustále roste. Stejně tak roste i počet transakcí a objem odebrané energie. Zatímco v roce 2021 odebrali uživatelé pomocí karet E.ON Drive 0,5 GWh elektrické energie a provedli při tom 36 000 transakcí, v roce 2022 odebrali 1,2 GWh při 77 000 transakcích a loni se odběr energie zvýšil o dalších 66% při počtu transakcí o 44% vyšším než rok předtím. Nejvíce dobití provedli zákazníci v loňském roce na DC dobíječkách a to zhruba 74 % celkového objemu. A vedle využívání domovské sítě E.ON Drive nejvíce dobíjeli díky roamingu i u stanic ČEZ, PRE a stanic poskytovatele Chargepoint. Oproti minulým rokům se také mnohem více dobíjelo v zahraničí, kde se odebralo z celkového množství zhruba 0,2 GWh elektrické energie při téměř 9 000 transakcích.

E.ON Drive umožňuje dobití u více než 70 000 bodů

Klíčovou roli přitom hrají právě rozšiřující se roamingové služby. Dobíjet jednou kartou v zahraničí E.ON umožnil svým klientům před necelými dvěma lety. A z původních 12 000 možných dobíjecích bodů mohou zákazníci s registrací E.ON Drive využívat už 70 000 bodů v 10 evropských zemích u celkem 42 poskytovatelů roamingových služeb. Nejvíce v zahraničí dobíjeli zákazníci v Německu a v Rakousku. V Německu udělali 1 500 transakcí a v Rakousku 5 100 transakcí při průměru 22 a 23 kWh na jedno dobití.

„U roamingu v zahraničí – v Rakousku a v Německu, je vidět, že průměrný počet odebraných kWh při jednom dobíjení je o zhruba 30 % vyšší a přibližně 95 % dobití je realizováno na rychlodobíjecích nebo ultrarychlých dobíjecích stanicích. Přisuzujeme to tomu, že se jedná o tranzitní dobíjení. Naopak na Slovensku vidíme řádově nižší objemy. Tady to přikládáme tomu, že mnoho zákazníků na Slovensko jezdí velmi často, neexistuje jazyková bariera a mají tedy dobíjecí řešení sjednané i na tamním trhu,“ doplňuje Jakub Kott.

Zdroj: www.eon.cz

E.ON

Díky mapě připojitelnosti EG.D získají zájemci o fotovoltaiku nově i informaci, jaký výkon si mohou

Už rok mohou zájemci o fotovoltaiky využívat online mapu připojitelnosti. Loni v březnu ji jako první na trhu spustila distribuční společnost EG.D ze skupiny E.ON, aby si zákazníci mohli ještě před podáním žádosti o fotovoltaiku ověřit, zda je v dané lokalitě volná kapacita sítě na připojení přetokové výrobny. Letos došlo k významnému vylepšení – nově si díky mapě připojitelnosti mohou zákazníci dokonce zjistit, jak velký výkon si mohou připojit přímo na své konkrétní nemovitosti.

E.ON

Majitelé pozemků zapomínají na povinné ořezy v ochranném pásmu okolo elektrického vedení

Zlomené větve, které poškodí vedení, anebo spadané stromy, jež často zpřetrhají vodiče a mnohdy vyvrátí i sloupy. Mezi nejčastější příčiny poruch na venkovním vedení, zejména při extrémním počasí, patří právě ty způsobené přerostlou vegetací v blízkosti distribuční sítě. Aby k podobným případům docházelo co nejméně, mají majitelé pozemků, kudy prochází elektrické vedení, povinnost odstraňovat porosty kolem energetické sítě a udržovat tzv. ochranné pásmo. Vlastníci pozemků v tom ale nejsou sami, údržbě ochranného pásma kolem vedení se na svém distribučním území intenzivně věnuje i společnost EG.D ze skupiny E.ON. Každoročně do těchto prací investuje více než 110 milionů korun.

E.ON

Fotovoltaika se vyplatí i po změně dotačních podmínek. E.ON vykompenzuje sníženou podporu slevou

Dotační program Nová zelená úsporám změnil od 15. února tohoto roku podmínky dotací na podporu fotovoltaických elektráren. Cílí na komplexnost, co největší využití elektřiny pro vlastní spotřebu a reaguje i na vývoj trhu. Pořízení fotovoltaické elektrárny se však vyplatí i po změně dotačních podmínek. Podle modelových výpočtů E.ONu je návratnost investovaných peněz do fotovoltaických zařízení zhruba o dva roky kratší než před rokem touto dobou, a to hlavně díky nižším pořizovacím nákladům zařízení.