Společnosti EG.D a Bayernwerk spojily síly. Projekt Gabreta získal od Evropské unie 100 milionů EUR

|

Proces energetické transformace před nás staví řadu výzev. Základem pro jejich zvládnutí je robustní a moderní distribuční síť. Potřebujeme mít dostatečnou kapacitu pro připojování nových zdrojů, potřebujeme mít aktuální informace ze sítě, abychom ji byli schopni efektivně a chytře řídit a jako součást evropské infrastruktury potřebujeme být dobře propojení s dalšími evropskými státy. To všechno se neobejde bez výrazných investic. S kolegy ze společnosti Bayernwerk jsme na přípravě projektu Gabreta pracovali od roku 2019 a je pro nás velkým úspěchem, že jsme se přes řadu překážet dokázali dostat až k tomu, že nás Evropská unie podpoří částkou 100 milionů EUR, která představuje opravdu výraznou investici na našem distribučním území a zejména do pohraničního regionu jihu Čech a Bavorska. Rozhodně to neznamená konec. Je to pro nás jen jeden z řady kroků, které nás ještě čekají,“ říká Marian Rusko, předseda představenstva společnosti EG.D, člena skupiny E.ON v České republice.

Projekt Gabreta zahrnuje propojení a posílení distribuční sítě mezi společnostmi EG.D a Bayernwerk. Vedle toho se týká také modernizace distribuční sítě pomocí instalace inteligentních prvků a v neposlední řadě také výstavbu optické sítě a zavedením společných monitorovacích a řídících systému pro lepší informovanost a sdílení dat. V rámci projektu budou vznikat nové linky, moderní a chytré trafostanice, rozvodny a v síti se objeví řada dalších dálkově ovládaných prvků. To všechno s pozitivními dopady pro samotné spotřebitele i životní prostředí. Zařazení těchto prvků povede k větší integraci obnovitelných zdrojů do sítě, k většímu zabezpečení dodávek elektřiny, k menším dobám výpadků při poruchách i k úsporám energetických ztrát.

„Abychom dosáhli cílů v oblasti klimatu, musíme naše distribuční sítě transformovat na moderní, robustní a digitalizované sítě. A s tím přichází projekt Gabreta Smart Grids. Digitalizace našich dílčích sítí prostřednictvím moderních inteligentních komunikačních technologií a IT řešení nám umožňuje naše sítě lépe řídit, monitorovat, kontrolovat a plánovat. Naše česká sesterská společnost EG.D a my jako Bayernwerk to řešíme společně napříč hranicemi. Vždyť právě v našich distribučních sítích se odehrává energetická revoluce, právě zde se připojují obnovitelné zdroje energie, tepelná čerpadla a elektromobily. V současné době čelíme boomu připojování velkého množství fotovoltaických elektráren, a proto je naléhavě nutné mít dostatečnou kapacitu sítě a být schopni provádět potřebné úpravy," dodává Egon Leo Westphal, CEO společnosti Bayernwerk.

ACON potvrzuje smysl přeshraničních spoluprací

Pro EG.D se jedná už o druhý podobný úspěšný přeshraniční projekt. Již v roce 2019 uspěl jako projekt společného zájmu ACON, na kterém EG.D spolupracuje se společností Západoslovenská distribučná a v rámci tohoto projektu došlo k většímu propojení a modernizaci sítí zejména na pomezí Česka a Slovenska. Investované prostředky se týkaly například modernizací trafostanic nebo výstavby rozvoden. Jen v loňském roce například EG.D díky projektu modernizovalo 300 svých trafostanic, letos zahájila výstavbu nové rozvodny v Brně. Z Evropské unie tento projekt získal přes 90 milionů EUR.

Zdroj: www.eon.cz

E.ON

Projekt Energie pomáhají rozdělil za necelý rok mezi ohrožené skupiny obyvatel 17 milionů korun

Společnost E.ON se stará nejen o své zákazníky, kterým zajišťuje dodávku energií, ale myslí i na ty, kteří to potřebují nejvíce. Na ohrožené skupiny obyvatel. Ve spolupráci s Charitou Česká republika, Nadací Naše dítě a SOS dětskými vesničkami spustila v únoru letošního roku projekt Energie pomáhají, kterým chtěla motivovat zákazníky k šetření energiemi a zároveň pomoci těm, které energetická krize nejvíce zasáhla. Projekt plní svůj cíl. Za necelý rok dokázali zákazníci, kteří se do projektu zapojili, uspořit 4 060 MWh elektrické energie a 4 468 MWh plynu a E.ON tak může na pomoc ohroženým skupinám obyvatel vyplatit částku převyšující 17 milionů korun. Projekt pokračuje až do května příštího roku, kdy by měla celková pomoc podle současných trendů přesáhnout čtyřicetimilionovou hranici.

E.ON

E.ON v roce 2023 dvakrát zlevnil ceny energií. Jeho zákazníci ušetřili tisíce korun

Dvojí zlevňování i úspora tisíců korun v platbách za energie. Klienti E.ONu nemusí řešit konec vládou zastropovaných cen energií. Prakticky celý rok se jich totiž cenové stropy netýkají. Společnost E.ON jako první na trhu v letošním roce snížila ceny za dodávku elektřiny svým zákazníkům bez fixace cen pod vládou stanovené stropy už v únoru letošního roku. Ti tak mohou z nižších cen benefitovat prakticky celý rok a ušetřili tím tisíce korun za dodávku elektřiny nebo plynu. Stejně tak E.ON na podzim nabídl přesmluvnění klientům, kteří u něj měli fixované ceny nad vládními stropy. Cenový strop se v tuhle chvíli dotýká zhruba jen 2 000 klientů, kteří se svými ceníky nad jeho úrovni setrvávají z vlastního rozhodnutí.

E.ON

Soutěž EUROREBUS odstartovala svůj 29. ročník s podporou společnosti E.ON

Vědomostní soutěž EUROREBUS, jejímž hlavním partnerem se stala energetická skupina E.ON, na podzim zahájila registrace do aktuálního ročníku. Desetitisíce žáků a studentů základních a středních škol se každoročně zapojují do soutěže E.ON EUROREBUS. Letošní 29. ročník v tomto ohledu nebude výjimkou. Soutěž, která je určena žákům a studentům základních a středních škol, klade důraz na mezioborové souvislosti, nadhled, schopnost logického uvažování a kritického myšlení při práci s informacemi v řadě oborů. Čas na zapojení do aktuálního ročníku mají zájemci do konce února.