Proplacení léků vyzvednutých na eRecept na zahraniční dovolené

|

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil v těchto dnech informaci o možnosti využití českého eReceptu nově také ve vybraných lékárnách v Chorvatsku. Pokud se český občan do takové situace dostane, může po návratu z dovolené požádat o refundaci vynaložených nákladů na léčivé přípravky svoji zdravotní pojišťovnu.

Pokud si pojištěnec na základě „českého“ e-Receptu vyzvedne daný léčivý přípravek v jiném členském státě EU, na místě ho zaplatí sám. Následně u své zdravotní pojišťovny podá žádost o náhradu nákladů, které zaplatil v zahraničí. K žádosti pojištěnec musí doložit kopii lékařského předpisu, případně jiný doklad, ze kterého bude patrné, že byl příslušný léčivý přípravek předepsán, a doklad o zaplacení, ze kterého je patrná úhrada předepsaného léčivého přípravku pojištěncem. V případě, že pojištěnec splní všechny stanovené podmínky, je mu přiznána náhrada nákladů – ovšem maximálně do té výše, kterou by zdravotní pojišťovny hradily za lék v České republice (tzn. do výše českých „cen“).

Výše náhrady nemusí plně pokrýt výdaje

Náhrada nákladů automaticky neznamená přepočet uhrazené částky v zahraniční měně na české koruny a garanci náhrady nákladů v plné a pojištěncem uhrazené výši. Ceny léčivých přípravků mohou být v každém státě rozdílné, a to dle závislosti na právních předpisech daného státu. Tzn. výše poskytnuté náhrady se proto může lišit oproti ceně, kterou pojištěnec za léčivé přípravky v zahraničí skutečně zaplatil.

Za jak dlouho mi budou peníze proplaceny?

O žádostech o náhradu nákladů je rozhodováno ve správním řízení (v souladu se správním řádem – zákon č. 500/2004 Sb.). Žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. V případech, kde se jedná o zvlášť složitý případ, je lhůta do 60 dnů. Pojištěnec se může odvolat do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí.

Můžu si léky vyzvednout kdekoli v zahraničí?

Vyzvednout léčivý přípravek na lékařský předpis vydaný v ČR v jiném členském státě EU je možné v případě, jestliže tento lékařský předpis splňuje náležitosti tzv. přeshraničního předpisu. V případě, že lékař vystaví elektronický předpis, nemusí být v jiném členském státě EU uznáván a může být vyžadována jeho papírová forma. Podmínky a možnosti výdeje léčivého přípravku v lékárně, stejně jako výše úhrady, se řídí právními předpisy daného členského státu EU. I v těchto případech je možné po návratu požádat zdravotní pojišťovnu o refundaci nákladů, opět platí nutnost splnění všech stanovených podmínek a doložení potřebných dokladů.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí

  1. SÚKL: eRecept funguje i v Chorvatku. Češi si mohou léky na elektronický recept vyzvednout ve více než 1300 chorvatských lékárnách

Zdroj: www.vzp.cz

VZP

Do aplikací VZP nově přes Bank iD

Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes (10/7/2023) spouští v pilotním provozu digitální ověření totožnosti pro vstup do svých elektronických komunikačních nástrojů. Aplikace Moje VZP či VZP Point tak budou snadněji přístupné novým i stávajícím uživatelům.

VZP

Celodenní péče o dítě a zdravotní pojištění

Osoba, která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, je z pohledu zdravotního pojištění zařazena do státní kategorie „L“ a stát za ní platí pojistné na zdravotní pojištění jako za státního pojištěnce.

VZP

Tropické počasí přivádí do ordinací stovky lidí, každoročně si vyžádá i desítky akutních hospitalizací

Vlny veder, které přichází do Česka v posledních letech již pravidelně, přivedou v letních měsících do ordinací lékařů víc než tisícovku lidí. Vloni bylo ošetřeno s úpalem, úžehem a dalšími zdravotními problémy způsobenými horkým počasím nejvíce klientů VZP za uplynulých 5 let, tj. 1384. Hospitalizováno muselo být 54 z nich.