E.ON··4 min

Projekt EG.D tříd na středních školách se rozšiřuje. Od září se otevřou dvě nové

„Z povahy naší činnosti jsou v naší společnosti nejvíce žádané právě technické obory. Díváme se do budoucna a vidíme, že jen v následujících pěti letech dosáhne věku odchodu do penze přes 200 provozních pracovníků, což je zhruba jedna třetina aktuálního počtu, a my už teď musíme vědět, že je dokážeme nahradit, pokud se rozhodnou do penze odejít. I proto jsme spustili v září pilotní projekt EG.D třídy v Sokolnicích u Brna, kde do učení nastoupilo třicet studentů. Potvrdil se nám předpoklad, že o něj je zájem a že tento model funguje a jsme rádi, že ho můžeme rozšířit i na Hlubokou nad Vltavou a také do Třebíče. Potřebujeme totiž mít odborníky po celém našem území, kde působíme,“ vysvětluje Pavel Čada, místopředseda představenstva EG.D. Energetika se mění. Už to není jen práce se šroubovákem a kleštěmi, ale pracuje se s moderními technologiemi, termovizemi nebo drony a věřím, že může být lákadlem pro řadu zájemců,“ doplňuje Pavel Čada.

Jeho slova potvrzují i statistiky Českého svazu zaměstnavatelů v energetice. V roce 2023 vzrostl meziročně počet přihlášek ke studiu elektrotechnických oborů na středních školách o 10 % a byl dokonce o čtvrtinu vyšší než v roce 2021.

Co je EG.D třída?

Jedná se o tříletý učební obor elektrikář - silnoproud zakončený výučním listem, jehož absolventi mohou rovnou nastoupit jako pracovníci do provozu ve společnosti EG.D nebo u jejich dodavatelů. Absolventi EG.D třídy budou po ukončení studia špičkově vyškoleni na používání nejmodernějších postupů v energetice. EG.D ve spolupráci se školou poskytne studentům po celou dobu studia odborné vybavení, pomůcky, naučná videa, a nabídne jim prospěchové stipendium až 3 000 korun měsíčně, každoroční praxe a možnost letních brigád ve společnosti.

Studenti si mohou v rámci běžné doby studia rozšířit svou kvalifikaci díky absolvování speciálních zkoušek a kurzů. Absolvují i řadu seminářů, workshopů a exkurzí na místa, kam by se jinak nedostali. Další výhodou EG.D třídy je, že se distribuční společnost přímo zapojuje do celého vzdělávacího procesu. Její pracovníci pravidelně komunikují se studenty a pedagogy a mohou rychleji reagovat na aktuální trendy v energetice.

„Máme zpětnou vazbu téměř ihned od studentů i pedagogů o jejich aktuálních potřebách, a po vzájemné dohodě se školou naši zaměstnanci doplní výukový plán o další speciální semináře a workshopy,“ dodává Pavel Čada.

Projekt montérského dorostu doplňuje podporu škol

Projekt EG.D třídy je dalším krokem k přípravě budoucích odborníků v energetice. Distribuční společnost už několik let přijímá do stipendijního programu Montérský dorost nejlepší studenty elektrotechnických oborů na středních školách v rámci svého distribučního území. Těm poskytuje podobné podmínky jako v EG.D třídě. Podporuje i další školy formou technického vybavení, a také jejich studentům nabízí možnost praxí nebo workshopů. Aktuálně spolupracuje E.ON s více než dvaceti středními a vysokými školami, ale zájem o energetiku, enviromentální témata a udržitelnost podporuje i u žáků základních škol formou spolupráce s organizací Terra Klub.

Od EG.D třídy si slibujeme ještě větší provázání výuky mezi školou a firmami, které se specializují na energetiku a distribuční soustavu. Již teď s EG.D úzce spolupracujeme, ale tato spolupráce se rozšíří o větší zapojení odborníků z praxe do výuky našich žáků, abychom žákům dokázali předávat nejnovější zkušenosti a dovednosti z oboru. Myslím si, že zřízení EG.D třídy vzbudí ještě větší zájem z řad žáků a rodičů o naší školu a obor elektrikář - silnoproud,“ doplňuje Pavel Zasadil, ředitel Střední školy elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou.

Zdroj: www.eon.cz

Zadavatel
E.ON

E.ON

Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON SE, která je největším soukromým poskytovatelem energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem na 15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje prostřednictvím své více jak 65 000 km dlouhé distribuční sítě elektřinou 1,2 milionu zákazníků, zejména v jižních Čechách a na jižní Moravě. Její tržní podíl v tomto sektoru činí 20 %. V oblasti plynu disponuje více jak 4 000 km dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v České republice činí téměř 11 %.

Další články od E.ON

E.ON nabídne stálým zákazníkům možnost snížit si cenu elektřiny. Levnější ceník mohou získat online
E.ON

E.ON nabídne stálým zákazníkům možnost snížit si cenu elektřiny. Levnější ceník mohou získat online

Zákazníci společnosti E.ON mohou znovu ušetřit za dodávku energií. E.ON dlouhodobě nabízí svým klientům férové ceny a ceníky postupně snižuje. Na květnové plošné snížení cen plynu pro zákazníky bez fixace navazuje i novým produktem v elektřině. Od poloviny června budou mít všichni stálí klienti E.ONu možnost získat nový produkt, který má o 16 % nižší cenu za 1 MWh dodávky energie oproti základním ceníkům na dobu neurčitou. Za poslední rok a půl tak mohou mít stálí klienti se základními ceníky ceny nižší dokonce až o 34 % oproti loňským vládním stropům.
Společnost E.ON spustila na Vranově jedinečné bateriové úložiště
E.ON

Společnost E.ON spustila na Vranově jedinečné bateriové úložiště

Unikátní bateriové úložiště spustila letos na jaře společnost E.ON ve své vodní elektrárně na vranovské přehradě. Akumulátor o výkonu 2,5 MW a využitelné kapacitě 2,5 MWh, se může v případě potřeby zapojit naplno do pěti sekund do služeb výkonové rovnováhy a pomoci tak udržovat stabilitu a spolehlivost rozvodné sítě. Investice za téměř 60 milionů korun je unikátní v tom, že poprvé v rámci České republiky bylo takto velké bateriové úložiště instalováno přímo dovnitř budovy, a ne do kontejnerů, jak se používá běžně. Instalace navíc proběhla do stavby elektrárny ze 30. let 20. století, což si vyžádalo i jedinečné řešení požárního zabezpečení.
E.ON otevřel v Ostravě modernizovanou pobočku. Klienti ji najdou v Nové Karolině
E.ON

E.ON otevřel v Ostravě modernizovanou pobočku. Klienti ji najdou v Nové Karolině

Vyřídit snadno vše, co se týká energií, ze svého mobilu nebo tabletu online je v posledních letech pro zákazníky E.ON čím dál větší samozřejmost. Online nástroje v současnosti využívá více než 65 % klientů společnosti. I přes jasný trend používání digitální obsluhy existují momenty, kdy klienti preferují osobní kontakt, což dokazují i data obsluhy na zákaznické lince a v poradenských centrech. Jen vloni využili klienti E.ONu osobní kontakt u téměř 580 000 požadavků. Společnost má dvě velká poradenská centra v Českých Budějovicích a v Brně a dalších 26 poboček po celém Česku. Vloni začal E.ON s jejich vylepšováním. Nyní otevřel zcela modernizovanou pobočku i v Ostravě, kterou zákazníci nově najdou v nákupním centru Nová Karolina.
Projekt ACON propojuje český Hodonín se slovenským Holíčem
E.ON

Projekt ACON propojuje český Hodonín se slovenským Holíčem

Mezi českým Hodonínem a slovenským Holíčem vzniká nové 22kV propojení elektrických distribučních soustav. Investice se realizuje v rámci přeshraničního projektu ACON, jehož cílem je zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek energie příhraničním oblastem. V okolí měst bylo vybudováno 122 moderních distribučních trafostanic s inteligentními prvky a desítky kilometrů nových optických linek.
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále. O prestižní ocenění se utká šest projektů
E.ON

Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále. O prestižní ocenění se utká šest projektů

Obrovský počet 167 projektů zaměřených na ekologii se letos přihlásilo do 16. ročníku soutěže E.ON Energy Globe. Všechny posoudila odborná porota a do finále se dostalo šest z nich. O vítězi, který k titulu získá také 500 000 Kč od pořadatele soutěže, společnosti E.ON, rozhodne veřejnost. Hlasování o vítězi odstartuje 23. května a potrvá do 20. srpna na webu soutěže. Slavnostní vyhlášení proběhne stejně jako loni na E.ON Ekofestivalu, tentokrát v Brně.
Vodní elektrárna ve Vranově funguje už 90 let. E.ON oslaví výročí novou prohlídkovou trasou
E.ON

Vodní elektrárna ve Vranově funguje už 90 let. E.ON oslaví výročí novou prohlídkovou trasou

Vranovská přehrada, jejíž součástí je i vodní elektrárna, kterou vlastní a provozuje společnost E.ON, slaví letos 90 let od uvedení do provozu. Od samého počátku byl hlavním posláním obou staveb energetický a vodohospodářský přínos, což platí dodnes. Lokalita se za devět desetiletí stala i významnou turistickou destinací. Společnost E.ON se i proto zapojila do projektu Vranovská přehrada 90, který bude významné jubileum připomínat po celou letošní sezonu. E.ON připravil pro návštěvníky vylepšenou prohlídkovou trasu uvnitř vodní elektrárny, ale i nový turistický okruh v rámci projektu Turistika beze stop, jehož cílem je edukovat návštěvníky k udržitelnému způsobu turistiky, a snaží se také unikátním způsobem ukázat nově vytipované trasy, které mohou lidé při svých výletech navštívit.
EG.D spustilo jako první distributor kalkulačku pro sdílení elektřiny v bytových domech
E.ON

EG.D spustilo jako první distributor kalkulačku pro sdílení elektřiny v bytových domech

Už více než dva roky eviduje distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, zvýšený zájem o připojování obnovitelných zdrojů do sítě. Vedle instalací fotovoltaických elektráren na střechy rodinných domů, se čím dál tím častěji objevují i instalace solárních systému na bytových domech. Změna legislativy v loňském roce totiž umožnila sdílení vyrobené elektřiny ze společných solárních panelů v rámci společenství vlastníků jednotek (SVJ). Aby společnost EG.D svým zákazníkům co nejvíce pomohla s orientací a možnostmi v této oblasti, spustila jako první z tuzemských distributorů na svém webu kalkulačku sdílené elektřiny. Ta členům SVJ navrhne vhodné řešení a pomůže jim při rozhodování o vytvoření energetické komunity v bytovém domě.
Projekt Turistika beze stop chce unikátním způsobem představit nové turistické cíle
E.ON

Projekt Turistika beze stop chce unikátním způsobem představit nové turistické cíle

Více než dva miliony turistů v loňském roce zamířilo na Pražský hrad. Necelé dva miliony jich pak vyjelo lanovkou na Petřín a téměř půl milionu lidí v loňském roce zavítalo do Adršpašských skal a udělali z nich nejvíce navštěvovaný přírodní cíl. Jsou místa, která táhnou víc než jiná. A statistiky ukazují, že jsou vytěžovaná čím dál tím více. Na takových místech se tvoří zástupy, je přelidněno a mnohdy dochází až k nevratnému poškození přírodních i kulturních památek. Nový projekt Turistika beze stop si klade za cíl edukovat návštěvníky k udržitelnému způsobu turistiky, a snaží se také unikátním způsobem ukázat nově vytipované trasy, které mohou lidé při svých výletech navštívit.
E.ON opět zlevňuje fixované ceníky pro nové klienty. Noví zákazníci ušetří za elektřinu i plyn
E.ON

E.ON opět zlevňuje fixované ceníky pro nové klienty. Noví zákazníci ušetří za elektřinu i plyn

Společnost E.ON již potřetí během tohoto roku snižuje ceny akvizičních fixovaných produktů. Noví zákazníci při zvolení jednoleté nebo dvouleté fixace v nejběžnějších jednotarifních sazbách zaplatí za dodávku 1 MWh elektřiny až o 201 Kč méně než dosud. U plynu pak ti, kteří ho používají k vaření, zaplatí o 293 Kč za 1 MWh méně oproti posledním platným ceníkům. Od 1. května také E.ON plošně snižuje ceny plynu pro všechny stávající zákazníky bez fixace.
Nová rozvodna v centru Budějovic umožní další rozvoj elektrické sítě. Hotová by měla být na podzim
E.ON

Nová rozvodna v centru Budějovic umožní další rozvoj elektrické sítě. Hotová by měla být na podzim

Ještě více zvýšit bezpečnost a stabilitu dodávek elektrické energie a zároveň umožnit další rozvoj distribuční soustavy na Českobudějovicku. To jsou hlavní důvody, které vedly společnost EG.D k výstavbě nové transformační stanice 110/22 kV v centru Českých Budějovic. Stavba rozvodny včetně tříkilometrového podzemního kabelového vedení bude stát 300 milionů korun. Začala na podzim roku 2022 a letos na podzim by měla být hotová.