Léčba chronické obstrukční plicní nemoci stojí VZP ročně víc než 1,7 mld. korun, nejvíce nemocných bylo v Praze a na jižní Moravě

|

Počet klientů VZP trpících chronickou obstrukční plicní nemocí dosahuje téměř 115 tisíc. Za jejich léčbu vloni pojišťovna uhradila víc než 1,7 mld. Kč. V průměru tedy zhruba 15 tisíc korun za jednoho pacienta, což je o polovinu víc než před deseti lety.

Nejvíce klientů s touto diagnózou se vloni léčilo v Praze a v Jihomoravském kraji. Statistiku vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna v souvislosti s připomenutím Světového dne chronické obstrukční nemoci 20. listopadu. Ten má za cíl zvýšit povědomí o této nemoci a zároveň informovat o prevenci.

CHOPN je jedno z nejčastějších plicních onemocnění. Člověka nepostihne náhle ze dne na den, jeho nástup je pozvolnější, trvat může i několik let. Jednou z hlavních příčin nemoci je kouření. CHOPN je chronický zánět průdušek vedoucí k jejich postupnému zužování, který je spojený s přestavbou a destrukcí plicní tkáně. Hlavním symptomem je kašel doprovázen vykašláváním a dušnost.

Počet klientů VZP s CHOPN a náklady na péči o ně v posledních třech letech

Rok202020212022
Počet pacientů109 987110 414114 624
Náklady na léčbu v tis. Kč1 686 0571 591 8501 719 880

Z řady příčin, které mají vliv na vznik CHOPN, mají největší význam kouření, znečištění vnějšího a pracovního ovzduší a infekce dýchacích cest. Jednotlivé škodlivé vlivy se mohou při současném působení navzájem posilovat. Z tohoto pohledu je tedy ideální prevencí nezačínat kouřit. Významně může přispět i omezení infekcí dýchacích cest, kde může důležitou roli sehrát očkování proti chřipce a RS virům.

Využijte příspěvky VZP a předejděte nemocem dýchacích cest

VZP nabízí svým klientům příspěvek na odvykání kouření (1 000 Kč) na základě písemného doporučení lékaře, lékárníka nebo odborného konzultanta. Stejně tak si mohou pojištěnci zažádat o příspěvek na očkování proti chřipce (děti 300 Kč, dospělí do 65 let 200 Kč, starší 65 let mají očkování hrazeno). Nově mohou využít lidé starší 60 let a nastávající maminky příspěvek na očkování proti RS virům (2 000 Kč).

Viktorie Plívová
tisková mluvčí

Zdroj: www.vzp.cz

VZP

Způsoby a termíny pro podání přehledu OSVČ

Způsobů, jak můžete doručit Všeobecné zdravotní pojišťovně Přehled o výši daňového základu OSVČ, je několik – elektronicky, poštou i osobně. Záleží na vás, který způsob si zvolíte. Lhůta pro podání přehledu OSVČ se odvíjí od skutečného data pro podání daňového přiznání – termíny pro podání v roce 2023 jsou uvedeny v textu níže.

VZP

Pacientů s HIV přibylo, Česko je nadále zemí s nízkým počtem pacientů

Vloni přibylo 676 nových případů infekce HIV u pojištěnců VZP. Za léčbu 2800 pacientů pojišťovna vloni zaplatila více než 500 milionů korun, nejvíce za uplynulých 5 let. Nakažení mají přístup ke stále modernějším lékům, které jim umožní žít kvalitní život. Častěji jsou nakažení muži. Statistiku vydává pojišťovna u příležitosti připomenutí Světového dne boje proti AIDS 1. prosince.