EG.D třída zapojí studenty ještě více do praxe. Distribuční společnost spustila pilotní projekt

|

„Jedná se o tříletý učební obor elektrikář silnoproud zakončený výučním listem, jehož absolventi mohou rovnou nastoupit jako plnohodnotní pracovníci do ostrého provozu u nás nebo našich dodavatelů. Absolventi EG.D třídy po ukončení studia budou špičkově vyškoleni k využití používání nejmodernějších postupů v energetice. Celkem nastoupilo do EG.D třídy třicet studentů, kterým během celého studia poskytneme ve spolupráci se školou odborné vybavení, pomůcky, naučná videa, a nabídneme jim prospěchové stipendium až 3 000 korun měsíčně, jistotu každoroční praxe a letních brigád u nás ve společnosti. Jedná se o první takový projekt skupiny E.ON v České republice na našem distribučním území, vysvětluje Pavel Čada, místopředseda představenstva EG.D.

EG.D se přímo zapojuje přímo do výuky

Studenti si mohou v rámci běžné doby studia rozšířit svou kvalifikaci díky absolvování speciálních zkoušek a kurzů, například v oboru kabelizace aj. Absolvují i řadu seminářů, workshopů i exkurzí na místa, kam by se jinak nedostali.

Další výhodou EG.D třídy je, že se distribuční společnost přímo zapojuje do celého vzdělávacího procesu. Její pracovníci pravidelně komunikuji se studenty a pedagogy a mohou rychleji reagovat na aktuální trendy v energetice. „Máme zpětnou vazbu téměř ihned od studentů i pedagogů o jejich aktuálních potřebách, a po vzájemné dohodě se školou naši zaměstnanci doplní výukový plán o další speciální semináře a workshopy. I proto jsme zvolili pro pilotáž projektu EG.D třídy SŠEE Sokolnice, s níž nás pojí partnerství trvající desítky let. O zřízení EG.D třídy jednáme i se Střední odbornou školou elektrotechnickou v Hluboké nad Vltavou, se kterou máme také dlouhodobě vřelé vztahy,“ dodává Pavel Čada.

Jméno společnosti zvyšuje prestiž oboru

Projekt EG.D třídy je dalším krokem k přípravě budoucích odborníků v energetice. Distribuční společnost už několik let přijímá do stipendijního programu Montérský dorost nejlepší studenty elektrotechnických oborů na středních školách v rámci svého distribučního území. Těm poskytuje podobné podmínky jako v EG.D třídě. Také podporuje další školy formou technického vybavení, a i jejich studentům nabízí možnost praxí nebo workshopů.

„Unikátnost EG.D třídy spočívá v tom, že vše je na jednom místě. Vztah mezi vzdělávacím a komerčním sektorem se násobně posílí. Jsme tak ještě více schopni studenty zapojovat do praxe. Na druhou stranu se zintenzivní zapojení odborníků z EG.D, kteří našim studentům předají své zkušenosti. Navíc nám EG.D třída otevírá další možnosti v budování prestiže elektrotechnického vzdělávání. Podpora ze strany distribuční společnosti může být i motivací pro žáky devátých tříd pro výběr tohoto oboru,“ říká Marek Jelínek, ředitel SŠEE Sokolnice.

Zdroj: www.eon.cz

E.ON

Ornitologové a EG.D spolupracují na ochraně ptactva zabezpečováním vysokého napětí

Stovky tisíc ptáků v Česku každoročně hynou po zásahu elektrickým výbojem na sloupech vysokého napětí. Stranou pozornosti, často na polích a loukách. Česká společnost ornitologická (ČSO) proto dlouhodobě spolupracuje s energetiky z distribuční společnosti EG.D, patřící do skupiny E.ON, na ochraně ptactva a vývoji zabezpečovacích prvků na nadzemních rozvodech elektřiny. Přednostně se přitom zabezpečují místa, kde se vyskytují vzácní dravci. V ochraně dravců má pomoci i přeshraniční projekt EUROKITE, který sleduje jejich pohyb a zkoumá příčiny úhynu. V rizikových oblastech pak může efektivně cílit opatření.

E.ON

Od příštího léta musí distributoři začít s instalací chytrých elektroměrů do sítě

Energetický svět se mění. Přibývá obnovitelných zdrojů energie a dochází k čím dál tím větší decentralizaci energetiky. Klíčovou roli do budoucna hraje robustní a moderní distribuční síť a jejím důležitým prvkem jsou chytré elektroměry. Podle zákona musí už od července příštího roku distribuční společnosti začít osazovat všechna odběrná místa se spotřebou nad 6 MWh ročně chytrým měřidlem. Distribuční společnost EG.D, která je součástí skupiny E.ON v České republice, se na tuto situaci připravuje dlouhodobě a do sítě už v rámci pilotních projektů nainstalovala v několika lokalitách zhruba 33 000 chytrých elektroměrů.

E.ON

Společnost EG.D dokončila kompletní rekonstrukci rozvodny v Sokolnicích

Zajistit ještě větší bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrického proudu a umožnit další rozvoj distribuční soustavy nejen na Brněnsku pomůže kompletně zrekonstruovaná rozvodna 110 kV v Sokolnicích u Brna. Distribuční společnost EG.D, která patří do skupiny E.ON, investovala do úplné revitalizace 226 milionů korun a dokončila ji po pěti letech v polovině října.