E.ON v roce 2023 dvakrát zlevnil ceny energií. Jeho zákazníci ušetřili tisíce korun

|

„Ceny našim klientům nastavujeme férově. Cenový strop za dodávku energií, který určila vláda, prakticky všichni naši zákazníci pocítili pouze přibližně měsíc. Už od února měli své ceny pod jeho hranicí a ve druhé polovině tohoto roku pak ceny ještě nižší. Díky tomu ušetřili během roku za dodávky energií i několik tisíc korun ve srovnání s price capovými cenami a aktuálně se jich konec vládních stropů nijak nedotkne,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.

Kolik zákazníci ušetřili oproti cenovým stropům?

Hned v únoru měli klienti E.ONu nižší ceny oproti cenovému stropu u elektřiny o 6 % a u plynu pak o 8 procent. V září pak u plynu a v říjnu u elektřiny E.ON snížil ceny podruhé. Celkově tak klienti bez fixace ceny na standardních cenících platí až o 20 % menší částky oproti cenovým stropům u elektřiny a o 25 % oproti cenovým stropům u plynu.

Například zákazník E.ONu se smlouvou na dobu neurčitou, který elektřinou svítí a využívá ji pro běžnou spotřebu a ročně odebere kolem 2,5 MWh elektrické energie v jednotarifní sazbě D02d, zaplatí v celém tomto roce díky snížené ceně 23 123 tisíc korun včetně DPH i se všemi distribučními poplatky. Z toho za silovou elektřinu 15 014 Kč včetně DPH. Díky tomu, že E.ON snížil cenu pod vládní stropy už v únoru a pak i v říjnu, ušetří na dodávce za elektřinu 1 936 Kč, kterou by jinak musel zaplatit, kdyby ceny u E.ONu na úrovni vládních stropů setrvaly.

Zákazník, který spotřebuje ročně 4,5 MWh a elektřinou například ohřívá vodu a pohybuje se ve dvoutarifní sazbě – tzn. využívá vysoký i nízký tarif, ušetřil na dodávce oproti stropům 3 533 Kč a klient, který elektřinou i topí a ročně odebere přes 15 MWh pak téměř 10 000 Kč za celý rok 2023.

U plynu jsou úspory ještě výraznější

Společnost E.ON v letošním roce snížila dvakrát ceny obou komodit. Plyn poprvé v únoru stejně jako elektřinu a podruhé už v září před začátkem topné sezony. I proto jsou úspory u plynu ještě výraznější.Domácnost, která spotřebovává ročně 0,5 MWh a plyn používá prakticky jen na vaření, ušetřila letos na dodávce komodity 3 060 Kč. Při spotřebě 7,5 MWh pak byla úspora 4295 Kč a ti, kteří plynem i topí ohřívají vodu a ročně odeberou kolem 24 MWh, zaplatili o 10 793 Kč méně, než kdyby zůstali na cenových stropech.

Zrušení cenových stropů drtivá většina klientů nemusí řešit

Vzhledem k tomu, že drtivá většina klientů E.ONu má své ceny pod cenovými stropy, nemusí jejich konec prakticky řešit. Nabídku přejít na podstropové ceny dostalo i několik tisíc zákazníků, kteří u E.ONu měli fixované ceny energií nad vládními stropy. Typicky se jednalo o ty klienty, kteří hledali nového dodavatele loni v době, kdy byly ceny na burzách na vysokých hodnotách a pro které E.ON musel v té době energie nakoupit.

E.ON tyto klienty oslovil s novou podstropovou nabídkou, stejnou, kterou nabízí i jiným zákazníkům, kterým končí fixace ceny. Řada těchto klientů možnost přivítala. Aktuálně tak z vlastního rozhodnutí zůstává zhruba 2 000 klientů, kteří mají ceny nad hodnotou vládních stropů. „Nejčastěji jsme se setkávali s tím, že lidé nechtěli situaci vůbec řešit, popřípadě si své ceny nechtěli znovu fixovat. Naše nabídka pro tyto klienty, pokud by se rozhodli situaci řešit a snížit si ceny za energie, ale platí dál,“ doplňuje Jan Zápotočný.

Zdroj: www.eon.cz

E.ON

Soutěž EUROREBUS odstartovala svůj 29. ročník s podporou společnosti E.ON

Vědomostní soutěž EUROREBUS, jejímž hlavním partnerem se stala energetická skupina E.ON, na podzim zahájila registrace do aktuálního ročníku. Desetitisíce žáků a studentů základních a středních škol se každoročně zapojují do soutěže E.ON EUROREBUS. Letošní 29. ročník v tomto ohledu nebude výjimkou. Soutěž, která je určena žákům a studentům základních a středních škol, klade důraz na mezioborové souvislosti, nadhled, schopnost logického uvažování a kritického myšlení při práci s informacemi v řadě oborů. Čas na zapojení do aktuálního ročníku mají zájemci do konce února.

E.ON

Rok 2023 v síti E.ON Drive: Elektromobily dobily téměř 2 000 MWh energie

Téměř 2 000 MWh odebrané energie na více než 520 dobíjecích bodech zaznamenala veřejná dobíjecí síť E.ON Drive v České republice v uplynulém roce. Řidiči tak odebrali o 65 % více energie než v roce 2022 a počet veřejných dobíjecích bodů se zvýšil meziročně o 43 %. Rostl počet ultrarychlých dobíjecích bodů, kterých v síti E.ON Drive přibylo v uplynulém roce 23 a řidiči navíc mohli využít i dvě dobíječky o výkonech 400 kW – nejvýkonnější stanice v Česku. Nejvíce energie odebrali řidiči v ultrarychlých dobíjecích hubech v Rozvadově, ve Vystrkově a v Lovosicích.

E.ON

Rekordní rok obnovitelných zdrojů v síti EG.D

Téměř trojnásobné množství fotovoltaických elektráren a více než trojnásobný instalovaný výkon v síti. Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, má za sebou rekordní rok 2023 z pohledu připojování obnovitelných zdrojů do své sítě. Do distribuční soustavy na jihu Moravy, v jižních Čechách, na Vysočině a v částech Zlínského a Olomouckého kraje přibylo na 27 300 nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem zhruba 330 MW. Na 80 % celkového instalovaného výkonu tvoří zdroje s menším výkonem na hladině nízkého napětí, zbytek pak výrobny připojované na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Počet žádostí o připojení fotovoltaických elektráren do sítě naopak meziročně mírně poklesl. Bateriové úložiště mělo 94 % z celkového počtu instalovaných zařízeních.