Vodafone podpořil stipendia pro romské studenty a studentky. V rámci partnerství nabízí i možnost pracovních stáží

|

Vzdělání dostupné pro každého a rovné šance na dobré pracovní uplatnění. Pro řadu lidí naprostá samozřejmost, ne ale pro Romy, což potvrzují i závěry Rady Evropy z loňského roku. Vodafone proto nyní podpořil částkou sto tisíc korun stipendijní program pro talentované romské studenty a studentky, který jim pomáhá dosáhnout na kvalitní vzdělání a jeho prostřednictvím dává i příslib lepší budoucnosti. Po dostudování mohou také využít pestré nabídky pracovních příležitostí nebo stáží, které Vodafone mladým lidem dlouhodobě nabízí.

V jednadvacátém století je nepřípustné, aby byl kdokoliv diskriminován, a to nejen na základě barvy pleti. Bohužel i v České republice se to stále děje. Chceme proto, jako aktuálně jediná velká globální firma, aktivně pomoci i jedné z nejzranitelnějších skupin v tuzemsku a podpořit mladé lidi, jejichž start do života je poznamenaný mnoha strukturálními problémy,“ vysvětluje Jana Vychroňová, manažerka diverzity a inkluze ve Vodafonu.

Diskriminace Romů v České republice je fakt, který dlouhodobě kritizuje i Rada Evropy, naposledy tak ve své zprávě učinila komisařka pro lidská práva Dunja Mijatovičová. Jedním z hlavních předmětů kritiky je umisťování romských dětí do segregovaných základních škol nebo tříd, v nichž poté bývá prokazatelně nižší kvalita poskytovaného vzdělání. Nižší vzdělanost má i další důvody dané vnějšími okolnostmi, jako je sociální vyloučení a chudoba. S diskriminací se pak Romové setkávají i při hledání bydlení nebo zaměstnání, což potvrzují i data z výzkumu Agentury pro sociální začleňování. Ta uvádí, že zatímco při hledání práce zažilo v posledních pěti letech diskriminaci 52 % Romů z vyloučených lokalit, v případě jejich neromských sousedů to bylo pouze 14 %.

Jsme velmi rádi, že jsme navázali spolupráci se společností Vodafone a toto partnerství vnímáme jako určitý zlomový bod v rámci firemního fundraisingu. Romští studenti a studentky středních, vyšších odborných a vysokých škol, pro které je tento program určen, se každým dnem potýkají s důsledky diskriminace, které jim brání v bezstarostném studiu. Stipendijní program poskytuje komplexní podporu pro studium a budoucí uplatnění na trhu práce,“ říká Štefan Balog, manažer stipendijního programu organizace ROMEA.

Po škole zamíří přímo do firem

V rámci stipendijního programu organizace ROMEA se mohou studenti účastnit pracovních stáží v organizacích či firmách. Stipendisté, ale i ostatní studenti a studentky, jsou také pravidelně informováni o dalších možnostech vzdělávání a zajímavých pracovních příležitostech. Třeba právě těch ve Vodafonu, které na ně čekají za dveřmi alma mater.

Kromě finanční podpory nám Vodafone pravidelně nabízí stáže, což je pro mladé lidi skvělá příležitost, za kterou jsme velice vděční. Doufám, že se touto spoluprací inspirují i další velké společnosti, neboť investice do vzdělání Romů a Romek se do budoucna vyplatí a takto mohou firmy přispět nejen k lepšímu životu mladých lidí, ale také k odstraňování diskriminace a eliminaci stereotypů,“ doplňuje Štefan Balog.

Vodafone talentovaným mladým lidem vychází vstříc dlouhodobě, a to dokonce i těm, kteří zatím nemají jasnou představu, čemu se chtějí v životě věnovat. V rámci programu Discover si mohou vyzkoušet práci ve více odděleních a získají také rozvojový program vytvořený přímo na míru. Pro zvýšení konkurenceschopnosti mladých lidí na pracovním trhu také Vodafone nabízí více než 650 bezplatných kurzů v rámci partnerství s univerzitou Udemy.

Více informací o tom, proč je důležitá pestrost (nejen) na pracovišti a jak ji Vodafone podporuje, je k dispozici na webových stránkách udržitelného podnikání.

Zdroj: www.vodafone.cz

Vodafone

Vodafone 82: Robert Pešta a Marie Dvořáková o fiber internetu

Dnes se podíváme do světa připojení a prozkoumáme internet, který se stal neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů. Moderní lidé a rodiny chtějí ale víc, než jen mít doma internet. Chtějí skvělé online zážitky, při kterých je nic neomezuje. Řekneme si všechno o našem gigabitovém fiber internetu a poradíme vám, jak můžete rozšířit signál vašeho internetu všude tam, kde ho zkrátka potřebujete mít.