ČNB

ČNB

ČNB je centrální bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize na finančním trhu. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Max Švabinský na stříbrné minci ČNB

ČNB

Česká národní banka připomíná výročí 150 let od narození Maxe Švabinského. Odkaz tohoto významného českého malíře a kreslíře přelomu 19. a 20. století...

Josef Karel Matocha na stříbrné minci ČNB

ČNB

Česká národní banka vydává pamětní stříbrnou minci v nominální hodnotě 200 Kč k výročí 75 let od jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomoucký...

Rozdělení kompetencí bankovní rady ČNB

ČNB

Bankovní rada dne 16. února 2023 poprvé jednala v obměněném složení. Na svém prvním zasedání mimo jiné schválila nové rozdělení kompetencí pro dohlíže...