Změna praktického lékaře po přeregistraci zdravotní pojišťovny

|

Podstatné je, zda má váš registrující všeobecný praktický lékař (případně jakýkoli jiný lékař, který vás ošetřuje) uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotní pojišťovnou, ke které se chcete přeregistrovat (konkrétně VZP má nejširší síť smluvních lékařů – smlouvu má uzavřenou se 41 tisíci poskytovateli zdravotních služeb, mezi nimi např. i s 96 % praktických lékařů).

Pokud tedy má váš praktický lékař uzavřenou smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou, nic se nemění, a i po změně zdravotní pojišťovny zůstanete v jeho pravidelné dlouhodobé péči.

Svého registrujícího praktického lékaře (a praktického zubního lékaře) doporučujeme o změně zdravotní pojišťovny informovat bez zbytečných odkladů, a to např. telefonicky. Upozornit na změnu zdravotní pojišťovny je vhodné jakéhokoli ošetřujícího lékaře, např. při osobní návštěvě, resp. při pravidelné kontrole.

Průkaz pojištěnce

Lékařem poskytnuté zdravotní služby musí být vykázány k úhradě té zdravotní pojišťovně, u které je pacient registrován. Z tohoto důvodu se pojištěnec při ošetření u lékaře vždy prokazuje platným průkazem pojištěnce (případně náhradním dokladem vydaným zdravotní pojišťovnou).

Doručení nového průkazu pojištěnce

Po přeregistraci bude průkaz VZP pojištěnci včas doručen na adresu, kterou uvedl v přeregistrační přihlášce. Tímto „novým“ průkazem se bude pojištěnec prokazovat u poskytovatele zdravotních služeb od data změny pojišťovny (viz níže termíny možné přeregistrace). Do 8 dnů pak musí vrátit „starý“ průkaz pojištěnce původní zdravotní pojišťovně. Po tomto datu se pojištěnec nesmí u lékaře prokazovat průkazem pojištěnce původní zdravotní pojišťovny.

Pokud pojištěnec průkaz VZP neobdržel, doporučujeme, aby kontaktoval VZP, která zajistí náhradní doručení. Pojištěnec zároveň také může zažádat o vystavení náhradního dokladu, ten má platnost 3 měsíce od data vystavení.

Kdy mohu změnit zdravotní pojišťovnu?

Pojištěnec má právo na změnu zdravotní pojišťovny jednou za dvanáct měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního pololetí. Tzn. pojištěncem VZP se můžete stát k 1. červenci (přeregistrační období je od 1. 1. do 31. 3.) nebo k 1. lednu (přeregistrační období je od 1. 7. do 30. 9.). Způsobů, jak se zaregistrovat k VZP je nespočet – např. jednoduše a rychle prostřednictvím on-line formuláře, na kterékoli z naší široké sítě poboček, kde vám pomohou, případně také poštou či datovou schránkou (bližší informace k způsobům přeregistrace). VZP následně zařídí odhlášení pojištěnce u stávající zdravotní pojišťovny.

Povinnosti pojištěnce po změně zdravotní pojišťovny

Pojištěnec má povinnost nové zdravotní pojišťovně nahlásit, do které kategorie plátců bude patřit (např. OSVČ, OBZP, státní pojištěnec) a zároveň doložit potřebné dokumenty (např. potvrzení o studiu či přiznání důchodu atd. – více informací zde) do 8 dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny (tj. do 8 dnů po 1. 1. nebo po 1. 7.).

Zdroj: www.vzp.cz

VZP

Nárok na vrácení přeplatků za léky vznikl v prvním pololetí rekordnímu počtu klientů VZP

V prvním pololetí letošního roku vznikl nárok na vracení přeplatku víc než 370 tisícům klientů VZP. Pojišťovna mezi ně rozdělí 273 milionů korun, což je téměř o pětinu vyšší částka než za stejné období loňského roku. VZP eviduje nejvýraznější procentuální nárůst ve věkové kategorii pojištěnců do 18 let, a to ve výši 69 % v počtu klientů, kteří překročili ochranný limit. Počet klientů, kterým vznikl nárok na vrácení přeplatku, ale vzrostl ve všech věkových kategoriích.

VZP

VZP nabídne seniorům příspěvek na očkování proti RS virům

Správní rada VZP dnes (28. 8. 2023) rozhodla o zařazení nového benefitu do nabídky fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nárok na dvoutisícový příspěvek na očkování proti RS virům budou mít od 1. září všichni klienti starší 60 let. „Věková hranice byla určena v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti. Zároveň jde o vůbec nejvyšší příspěvek na očkování, který VZP aktuálně nabízí,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům.