Zakázka na rekonstrukci vyhořelého kostela sv. archanděla Michaela je připravená

|

Pražští radní schválili záměr veřejné zakázky na obnovu kostela sv. archanděla Michaela v zahradě Kinských v Praze 5. Dřevěný kostelík, původně dovezený z území dnešní Ukrajiny, vyhořel v říjnu 2020. Jeho obnova je nezbytná pro zachování kulturního odkazu a umožnění jeho vyžití z liturgického hlediska. Předpokládaný termín zahájení řízení k zakázce je stanoven na březen 2024. Jakmile bude vybrán zhotovitel, stavební práce potrvají 12 měsíců.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 44 633 978,50 Kč včetně DPH. S financováním obnovy kostela pomohli také lidé prostřednictvím veřejné sbírky vyhlášené hlavním městem v říjnu 2020, díky nim se podařilo vybrat 1 904 500 Kč. Hlavní město Praha touto cestou děkuje všem, kteří ve sbírce přispěli.

„Jsem velmi rád, že jsme dnes odsouhlasili veřejnou zakázku na opravu kostelíka. Jedná se o důležitý symbol našeho historického přátelství s Ukrajinou. Tento projekt můžeme vnímat i jako symbol dnešní doby; z velké části zničenou stavbu jsme se zavázali obnovit do její původní podoby. Vyčlenili jsme částku přes 44 milionů korun, aby kostel mohl být opraven v souladu s památkovými požadavky. Řešíme také budoucí využití této památky. Plán je, že jej bude provozovat Muzeum hlavního města Prahy a využívat nejen k liturgickým, ale i kulturním účelům,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Předmětem zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci budovy roubeného kostela z 18. století zničeného požárem. Dřevěný roubený kostelík lemkovského typu byl do Kinského zahrady v Praze přenesen v roce 1929 z Medvedovců (Medvidivtsi) u Mukačeva, tedy z bývalé Podkarpatské Rusi, někdejší součásti Československa. Kostelík stál původně v nedaleké obci Velké Loučky (Velyki Ličky). Přesné datum jeho vzniku není známo, údaje dostupné v pramenech i literatuře se různí, pohybují se v rozmezí druhé poloviny 17. až druhé poloviny 18. století. První převoz kostela se uskutečnil v roce 1793, kdy byl kostelík prodán a celý přenesen do Medvedovců.

Následkem požáru v roce 2020 byly konstrukční prvky věží, bání, střešní námětky a střešní krytina natolik poškozeny, že se v projektu počítá s jejich kompletní výměnou. Před demontáží byly jejich zbylé části pečlivě zaměřeny a zdokumentovány tak, aby bylo možné zhotovit jejich přesnou kopii. Konstrukce roubených stěn a ochozů byly požárem poškozeny v různé intenzitě, v jedné stěně jsou trámy ohněm nepoškozené i trámy zcela prohořelé.

Při stavebních pracích bude respektováno a replikováno původní stavební řešení, a to z důvodu, že se jedná o vědeckou rekonstrukci exponátu skanzenu Národopisného muzea, která je nemovitou kulturní památkou. Po dokončení realizace bude objekt předán Muzeu hlavního města Prahy.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha poskytne Prague City Tourism 22 milionů korun na podporu cestovního ruchu pomocí marketingových kampaní

Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí 22 milionů korun na zajištění marketingových kampaní na podporu příjezdového cestovního ruchu. Za tyto finance zajistí organizace Prague City Tourism různé kampaně a další navazující propagaci, která si klade za cíl přilákat do metropole turisty nejen ze zahraničí, ale i různých částí České republiky. Dva miliony korun jsou určeny přímo na připomenutí 100. výročí úmrtí Franze Kafky a výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany.

Praha

Memorandum projektu Staroměstská brána je příležitostí k dokončení Pařížské ulice a náměstí Miloše Formana

Rada hlavního města Prahy schválila Memorandum o rozvoji území v projektu Staroměstská brána. Memorandum zakládá dlouhodobé partnerství mezi pražským magistrátem, Městskou částí Praha 1 a soukromým investorem. Cílem je zajistit, aby dosud zanedbaná zóna na konci Pařížské třídy mohla fungovat jako plnohodnotný veřejný prostor. Schválené memorandum stanovuje limity pro stavební úpravy a pravidla pro budoucí fungování veřejného prostoru na soukromém pozemku investora. Projekt bude předmětem standardního povolovacího procesu dotčenými orgány.

Praha

Praha dnešní blokádu magistrály zvládla jen díky zodpovědným řidičům osobních aut

Prahu opustily poslední traktory, které od brzkého rána blokovaly jízdní pruhy na magistrále. Velké poděkování za dnešní klidnou dopravní situaci patří řidičům, kteří se do hlavního města vůbec nevydali. Ráno díky tomu nenastala ani klasická každodenní dopravní špička a obecně byl v metropoli provoz jako o víkendovou sobotu. I díky těmto zodpovědným řidičům se podařilo situaci zvládnout, což ocenili i hasiči a záchranáři, kteří mohli bezproblémově vyjíždět k zásahům.