Za tři čtvrtletí roku 2020 vykázala Raiffeisenbank čistý zisk ve výši 1,7 miliardy korun

|

  1. Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 255 miliard Kč
  2. Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 324 miliard Kč
  3. Celková aktiva banky ve výši 423 miliard Kč
  4. Čistý zisk banky dosáhl výše 1,7 miliardy Kč
  5. Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 30. 9. 2020 ve výši 19,6 %

„Prvních devět měsíců letošního roku se neslo ve znamení řešení nestandardních situací a reakcí na pandemii koronaviru, která velmi ovlivnila jak pracovní, tak osobní život nás všech. I přes všechna úskalí, kterými jsme jako banka procházeli, se nám podařilo nejen spustit plánované služby, ale také uzavřít řadu důležitých obchodních transakcí, z čehož mám velkou radost,“ komentuje situaci v Raiffeisenbank její generální ředitel Igor Vida.

„Jednou z klíčových aktivit Raiffeisenbank v rámci posledních měsíců bylo spuštění unikátní digitální platformy s názvem eSPEEDTRACK, kde je naším cílem maximálně podpořit export českých výrobků a služeb do zahraničí. Výrazně se nám dařilo také v oblasti factoringu, kde pokračujeme ve zvyšování tržního podílu. Realizovaný faktoringový obrat bezmála 20 miliard za prvních 9 měsíců roku je o 23 procent vyšší než za stejné období v loňském roce, díky čemuž dosahujeme tržního podílu přes 15 procent,“ vyjmenovává úspěchy Igor Vida.

„Jsem také hrdý na své kolegy a kolegyně z call centra, kteří nejen, že přišli s nápadem zapojit se do pomoci s navoláváním osob v rámci trasování kontaktů s COVID-19, ale že tuto aktivitu také s Ministerstvem zdravotnictví dotáhli do zdárného konce a stali jsme se tak příkladem pro ostatní firmy na trhu. Jako banka jsme si vědomi skutečnosti, že následující období pro nás bude z pohledu nabídky a zajištění služeb neméně náročné, nicméně i nadále pro nás zůstává ochrana zdraví našich klientů a zaměstnanců trvalou prioritou,“ uzavírá Igor Vida.

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2020

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za tři čtvrtletí roku 2020 dosáhl výše 1,7 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 53,2 %. Celkové provozní výnosy poklesly o 12,3 % na 7,72 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 13,8 % a dosáhly tak výše 5,6 miliardy Kč. Tento pokles je způsoben zejména snížením tržních úrokových sazeb z důvodu uvolňování měnové politiky v souvislosti s epidemií koronaviru. Čisté výnosy z poplatků a provizí klesly o 4,9 % na 2,2 miliardy Kč. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují především zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, meziročně vzrostly o 9,2 % na -212 milionů Kč.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 423 miliardy Kč a meziročně tak vzrostla o 13,4 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 2,6 % na 255 miliard Kč. K růstu přitom došlo v oblasti financování firem i domácností (u domácností zejména hypotečních úvěrů). Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 17,8 % na 324 miliard Kč. Stejně jako v případě poskytnutých úvěrů je růst v přijatých vkladech tažen jak firmami, tak domácnostmi.

NÁKLADY

Provozní náklady ve výši 4,7 miliardy Kč se v meziročním srovnání snížily o 1,4 %. Tento pokles je primárně způsoben snížením výdajů na marketing a nákladů na zaměstnance.

ŘÍZENÍ RIZIK

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek dosahují výše 844 milionů Kč. V meziročním srovnání došlo k navýšení o 1,2 miliardy Kč kvůli očekávaným úvěrových ztrátám v důsledku očekávaného zhoršení makroekonomického prostředí v souvislosti s epidemií koronaviru. Kvalita úvěrového portfolia nicméně zůstává na vysoké úrovni s nízkým objemem úvěrů v selhání a rizikových úvěrů.

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 30. září 2020 dosáhla výše 19,6 %. V návaznosti na opatření České národní banky o přijetí stabilizačních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru ze dne 16. března 2020 rozhodla valná hromada banky na konci dubna 2020 o nevyplacení dividend akcionářům ze zisku za rok 2019 ve výši 4,19 miliardy Kč. Částka 3,98 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku a částka 211 milionů Kč byla použita na výplatu kupónu držitelům AT1 kapitálově investičních certifikátů. Navýšení nerozděleného zisku má pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.

Zdroj: www.rb.cz

Raiffeisen BANK

4 z 5 klientů Raiffeisenbank využívá pravidelně digitální kanály

Počet uživatelů mobilního bankovnictví Raiffeisenbank v listopadu poprvé přesáhl počet uživatelů internetového bankovnictví. Alespoň jednou za měsíc využilo mobilní bankovnictví 55 % klientů banky, 54 % využilo internetové bankovnictví a 29 % použilo oba kanály. Alespoň jeden digitální kanál použilo 82 % všech klientů banky, což je jedno z nejvyšších čísel nejen na českém, ale i světovém bankovním trhu.