Výstaviště znovu nastartuje rekonstrukci divadla Spirála

|

Z důvodu zvýšení nákladů musela být před nedávnem přerušena oprava chátrajícího divadla Spirála v areálu pražského Výstaviště. Odhadované náklady na celkovou rekonstrukci totiž překročily zákonný limit pro vícepráce vzhledem k vysoké inflaci a nedostatku pracovních sil na trhu vlivem válečného konfliktu na Ukrajině. Výstaviště proto muselo vypsat na dokončení stavby novou zakázku.

Pražští radní v pondělí schválili přesun finančních prostředků ve výši 48 413 210 Kč bez DPH na pokračování rekonstrukce divadla Spirála. Původně byly tyto finance vyhrazeny pro rekonstrukci Křižíkových pavilonů, kde Výstaviště ale naopak ušetřilo. Rekonstrukce divadla Spirála se tedy znovu obnoví.

Výstaviště Praha, a.s., muselo během rekonstrukce divadla Spirála zohlednit nepředvídatelné dopady a zásadní změny situace na trhu na práce v oblasti stavebnictví i nárůst cen stavebních prací, které nemohl stavebník v přípravném období realizace zakázky předpokládat. To mělo vliv na termíny a ceny realizace stavby celkové rekonstrukce objektu Divadla Spirála. Rekonstrukce je také výrazně ovlivněna stávajícím nedostatkem pracovních sil v souvislosti s válkou na Ukrajině, růstem inflace, dramatickým nedostatkem stavebních materiálů na trhu a neustálým prodlužováním termínů jeho dodávek. To negativně ovlivňuje plynulost veškeré stavební činnosti.

„Kromě dramatických změn na stavebním trhu se v původním plánu rekonstrukce divadla Spirála nepočítalo s tak tristním stavem skrytých konstrukcí objektu, který se při zpracování původní stavební projektové dokumentace nedal a ani nemohl předpokládat. Až samotnou rekonstrukcí došlo k odhalení mnoha skrytých částí objektu, které bohužel neodpovídaly odhadované situaci popsané v dokumentaci či rozpočtu. Jsem rád, že se nám dnešním krokem podařilo rekonstrukci Spirály obnovit, protože jde o mimořádnou stavbu a těším se, až se konečně otevře veřejnosti,“ říká Adam Zábranský, pražský radní pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti.

Rekonstrukce divadla Spirála bude dokončena z úspory vzniklé při rekonstrukci Křižíkových pavilonů v areálu Výstaviště Praha. Oprava pavilonů byla dokončena s úsporou 53 507 338 Kč a finance byly vráceny na účet města. Nyní dojde opětovným převodem financí na účet Výstaviště Praha a. s. k navýšení celkové ceny rekonstrukce divadla Spirála o 48 413 210 Kč bez DPH z původní celkové ceny stavby 217 397 912 Kč bez DPH, na novou celkovou cenu díla 265 811 122 Kč bez DPH. Nyní zbývá z původně vyhrazené částky na dokončení stavby přibližně 44 milionů korun, nicméně podle předloženého výkazu výměr na dostavbu divadla vyplývá potřeba 74 milionů korun.

„Divadlo Spirála patří na Výstavišti k mým srdcovým záležitostem, a to nejen proto, že jsem v něm kdysi pracoval. Je to památka s unikátní kruhovou konstrukcí, synonymum pro nejlepší muzikály v naší zemi a bezesporu je to místo, které se nesmazatelně zapsalo nejen do srdcí Pražanů. Proto jsem moc rád, že se po všech peripetiích, kterým jsme museli v uplynulém roce na mezinárodní půdě čelit stejně jako zbytek světa, opět navracíme k rekonstrukci. A ještě více mě pak těší, že budou na dokončení modernizace a opravy budovy použity ušetřené peníze z rekonstrukce Křižíkových pavilonů,“ komentuje situaci kolem Spirály Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Ve většině vyhrazených pruhů v Praze již mohou jezdit i motorkáři

S blížícím se létem hlavní město připomíná, že ve vyhrazených pruzích po celé metropoli mohou nově jezdit i řidiči motocyklů. Technická správa komunikací hl. m. Prahy takto označila již 95 procent pruhů, ve zbylých se čeká na dokončení rekonstrukcí. Úprava se týká také vozidel taxi, která mohou pruhy používat pouze v případě, že vezou zákazníka. Kvůli tomu bylo upřesněno znění dodatkové tabulky.

Praha

Praha rozdělí finance pro celkem 64 projektů na podporu ukrajinských uprchlíků. Na další dva záměry pak získá prostředky Skautský institut

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila poskytnutí dotací v rámci Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023 financovaného Dětským fondem OSN – UNICEF. Celkem 64 vybraných projektů obdrží dotace ve výši 65 000 000 Kč. Pražští radní zároveň rozhodli i o podpoře 5 500 000 Kč pro další dva záměry v této oblasti, které v hlavním městě připravuje spolek Junák – český skaut prostřednictvím Skautského institutu.

Praha

Praha prodlouží poskytování slevy na jízdném v MHD o další rok pro občany v hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí

Rada hl. m. Prahy schválila prodloužení poskytování slevy na jízdném v městské hromadné dopravě ve výši 70 % až do 30. června 2024, která bude určena občanům v hmotné nouzi pobírajícím příspěvek na živobytí. Důvodem tohoto kroku je skutečnost, že se stále zvyšují životní náklady vlivem extrémně vysoké inflace a cen energií. Stejné opatření bude prodlouženo také pro válečné uprchlíky z Ukrajiny, avšak pouze do konce letošního září, než budou nově nastavena pravidla státní pomoci.