Výběr poradce pro soutěž na stavbu D35 formou PPP se zopakuje, termín dokončení dálnice platí

|

V soutěži hledalo Ministerstvo dopravy transakčního poradce pro výběr koncesionáře na stavbu D35 v úseku Opatovec – Mohelnice v celkové délce 34,8 kilometrů formou PPP.

Výběr poradce pro soutěž na stavbu D35 formou PPP se zopakuje, termín dokončení dálnice platí

S ohledem na nejasnosti při posuzování splnění podmínek účasti dodavatelů v zadávacím řízení a komplikované hodnocení nabídek zadavatel neodeslal v průběhu zadávací lhůty oznámení o výběru dodavatele, zadávací řízení tak bylo ze zákona ukončeno. Termín dokončení celé dálnice D35 v roce 2029 stále trvá.

Důvodem zrušení zadávacího řízení byla skutečnost, že ani přes opakované dotazy na jednotlivé účastníky nebyly uspokojivě vyvráceny všechny obavy hodnotící komise ohledně splnění definovaných podmínek zadávací dokumentace. Ministerstvo dopravy nyní vypíše nové zadávací řízení, které vyloučí pochybnosti o nárocích na kvalifikaci uchazečů. Rozběhne se do tří týdnů.

Stavby zbývajících úseků dálnice D35 mají být dokončeny v roce 2029, celá dálnice bude dlouhá 209,4 kilometry. V současnosti je v provozu dohromady 92,9 kilometrů a ve výstavbě 11,8 kilometrů v úseku Janov – Opatovec. Ještě v letošním roce by se mohlo začít se stavbou dalších 17,3 kilometrů, v příštím roce pak až 34,9 kilometrů dalších dálničních úseku D35.

Zdroj: www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

Železniční spojení mezi Českem a Německem se zlepší. Ministři podepsali společné memorandum

Ministr dopravy Martin Kupka a německý spolkový ministr digitálních záležitostí a dopravy Volker Wissing dnes podepsali společné prohlášení o dalších plánech rozvoje železničního spojení mezi Českou republikou a Německem. Obě ministerstva se chtějí soustředit na vybudování vysokorychlostního spojení na ose Praha – Drážďany – Berlín, modernizaci a elektrizaci trati Praha – Plzeň – Domažlice – Norimberk/ Mnichov a na zlepšení parametrů spojení Norimberk – Marktredwitz – Cheb – Praha. Ministři také chtějí postupovat koordinovaně při jednáních o získání finančních prostředků na železniční infrastrukturu na úrovni Evropské unie.

Ministerstvo dopravy

ŘSD dokončilo průzkumy pro zadání stavby Pražského okruhu v úseku D1 – Běchovice

V rámci nezbytných průzkumů, které jsou součástí přípravných prací, se na území budoucí stavby Pražského okruhu v úseku D1 – Běchovice postupně vystřídali pyrotechnici, archeologové a specialisté na archeogeofyziku. Za pomocí speciálních přístrojů opakovaně prozkoumali plochu o rozloze více než 239 hektarů. Nalezli mimo jiné velké množství magnetů, které mají na měřících přístrojích stejně silný signál jako například letecká bomba. Přípravné práce budou v nadcházejícím období vegetačního klidu pokračovat kácením stromů. Tyto plochy následně pyrotechnici ještě prověří. ŘSD ČR zároveň vybírá zhotovitele záchranného archeologického průzkumu, který by měl začít příští rok po získání stavebního povolení pro dostavbu tohoto úseku Pražského okruhu. Jeho vydání je očekáváno v prosinci letošního roku.