V soutěži Úřad na cestě k rovnosti zvítězil opět pražský magistrát

|

Magistrát hlavního města Prahy zvítězil v kategorii krajských úřadů v soutěži Úřad na cestě k rovnosti. Vyhodnocen byl mezi ostatními krajskými úřady jako nejlepší v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže. Pod vedením ředitele Martina Kubelky obdržel pražský magistrát ocenění již druhým rokem.

Ocenění v úterý 28. listopadu 2023 osobně převzal ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka společně s Pavlem Uhlíkem, ředitelem odboru sociálních věcí a Lukášem Stránským, ředitelem odboru služeb. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům se uskutečnilo na konferenci v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě. Součástí konference byla i odborná část s panelovou diskusí.

„Skutečnost, že jsme ocenění obdrželi druhý rok po sobě mě osobně velice těší, vnímám to jako ujištění, že kráčíme správným směrem. Je za tím práce celého našeho úřadu a všem našim zaměstnancům bych touto cestou moc rád poděkoval. Zasazovat se za rovné příležitost a společenské postavení žen vnímám jako něco zcela samozřejmého,“ říká ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka.

Soutěž je zaměřena na monitoring a podporu rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Letošní, již 17. ročník, se konkrétně věnuje genderové diskriminaci na pracovišti včetně sexuálního obtěžování a podpoře žen ohrožených sociálním vyloučením. Klání tradičně vyhlašuje Institut pro veřejnou správu Praha a Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky.

Magistrát hl. m. Prahy prosazuje rovné příležitosti a podporuje slaďování pracovního a osobního či rodinného života svých zaměstnanců dlouhodobě. Této soutěže se zúčastňuje již od roku 2007, v loňském roce převzal ocenění rovněž za 1. místo v kategorii Krajských úřadů.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Projekt Pražského inovačního institutu pro školy končí, přinesl inovativní impuls do vzdělávání

Na konci listopadu končí projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, který pro Hlavní město Prahu koordinoval Pražský inovační institut (Pii). Projekt, který trval dva a půl roku, byl zaměřený na pražské mateřské, základní a střední školy. Sdružoval čtyřiadvacet hlavních partnerů, kteří realizovali většinu aktivit. Byli mezi nimi neziskové organizace (např. Post Bellum, Člověk v tísni, InBáze, CEDU, SPKV a další) i školy a akademické instituce jako Univerzita Karlova, ČVUT nebo Smíchovská střední průmyslová škola.

Praha

Schola Pragensis pomáhá s výběrem střední školy i po skončení veletrhu

Minulý týden se v Praze od čtvrtka do soboty uskutečnil největší veletrh středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis. Veletrh již 28 let pomáhá tisícům středoškoláků z Prahy a okolí s výběrem správné střední školy. Schola Pragensis žákům také celoročně usnadňuje výběr školy prostřednictvím on-line katalogu škol a aplikace. Detaily jsou dostupné na webových stránkách http://www.scholapragensis.online.

Praha

Praha od pátku zahájí zimní humanitární opatření

V pátek 1. prosince 2023 spustí Praha zimní humanitární opatření pro lidi bez domova, která budou fungovat až do 31. března 2024. Město posílí terénní služby a zajistí více jak 600 lůžek v noclehárnách a zařízeních s nepřetržitým provozem na celém území metropole. Centrum sociálních služeb Praha bude jako příspěvková organizace hlavního města koordinátorem této pomoci.