V první veřejné soutěži programu DOPRAVA 2030 získalo podporu 20 projektů

|

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky první veřejné soutěže programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030. Veřejná soutěž byla zaměřena na oblasti čisté a technologicky pokročilé dopravy, a to i s ohledem na čerpání prostředků Národního fondu obnovy.

V první veřejné soutěži programu DOPRAVA 2030 získalo podporu 20 projektů

Celkem bylo podáno 170 návrhů projektů, z toho do hodnocení postoupilo 164. Finanční podporu v objemu téměř 220 mil. Kč dostane celkem 20 návrhů projektů.

Naším hlavním záměrem jako iniciátora programu je podporovat realizaci projektů směřujících k praktickým výsledkům. Hlavním cílem programu DOPRAVA 2030 je podporovat projekty, které přispívají k udržitelné, přístupné a bezpečné dopravě i k rozvoji automatizace, digitalizace a technologicky pokročilé dopravy. Soustředí se i na podporu nízkoemisní a ekologické dopravy. Chceme, aby se díky programu dosáhlo praktických výsledků, které přinesou měřitelný přínos zvyšování dostupnosti dopravy, udržitelnosti a celkové bezpečnosti.

Seznamy projektů a další informace naleznete v tiskové zprávě Technologické agentury České republiky. Informace o samotném programu DOPRAVA 2030 jsou dostupné zde.

Soutěž potvrdila velký zájem českých univerzit, výzkumných organizací, podniků a dalších subjektů o program DOPRAVA 2030, který byl vládou schválen v roce 2022. Tento program navazuje na předchozí úspěšný program DOPRAVA 2020+, který v rámci čtyř veřejných soutěží podpořil více než 150 projektů aplikovaného výzkumu ze všech oblastí dopravy.

Veřejná soutěž rovněž naplnila Národní inovační strategii RIS 3 21+, která je stěžejním dokumentem pro zaměření podpory výzkumným aktivitám a průmyslovým odvětím a definuje strategická témata pro rozvoj inovačního potenciálu ČR.

Zdroj: www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

Z Ředitelství silnic a dálnic se stává státní podnik. Umožní to další rozvoj organizace

Začátek roku 2024 přináší další z klíčových změn v resortu dopravy – Ředitelství a dálnic ČR (ŘSD) funguje jako státní podnik. Forma státního podniku přinese ještě efektivnější využití finančních prostředků i větší konkurenceschopnost na trhu práce. Umožní i lepší plánování správy dálnic a silnic I. třídy. Podnik má již i svoji dozorčí radu.

Ministerstvo dopravy

Jaké budou dopravní priority EU na rok 2024?

Emisní limity pro nákladní vozidla, železniční doprava i silniční bezpečnost. To jsou hlavní témata EU v letošním roce. Evropskou dopravní politiku v roce 2024 zásadně ovlivní červnové volby do Evropského parlamentu a následné jmenování nové Evropské komise. Instituce EU se tak zaměří především na dosažení dohody u již projednávaných návrhů.