V Praze stále platí povodňová aktivita. Situace se lepší, proto bude možný nástup do lodí na Dvořákově nábřeží

|

Hlavní město i nadále sleduje povodňovou situaci a kvůli dalšímu vývoji dnes odpoledne znovu zasedl Povodňový orgán hl. m. Prahy. Většina řek již kulminovala nebo kulminuje, a i vývoj počasí se zlepšil. Díky tomu bude od zítřka umožněn nástup a výstup do lodí na Dvořákově nábřeží. Nadále však v Praze platí první stupeň povodňové aktivity a s ohledem na plánované upouštění vodních nádrží na Vltavě bude průtok Vltavy stále zvýšený. Všechna ostatní opatření proto zůstávají v platnosti.

S ohledem na dosavadní pozitivní vývoj situace Praha od zítřejších 8.00 hodin umožní nástup a výstup klientům lodních plaveb na Dvořákově nábřeží. Tato náplavka i všechny ostatní v Praze 1, 2 a 5 však nadále zůstávají uzavřené pro vstup osob a vjezd vozidel. Cestující se tak ani na Dvořákově nábřeží nebudou moci vyjma nástupu a výstupu déle zdržovat. Na některých místech na náplavce, zejména na Rašínově nábřeží, se totiž voda vylévá z břehů a tvoří se zde laguny. Na dodržování těchto patření budou stále dohlížet strážníci městské policie.

„Zajištění bezpečnosti Pražanů a jejich majetku je pro nás prioritou. Ve druhé řadě ale musíme brát ohled také na běžný život lidí i ekonomické aspekty našich opatření. Nyní to vypadá, že se situace uklidňuje, proto přistupujeme k prvnímu drobnému rozvolnění a od zítřejšího rána umožníme nástup a výstup do lodí na Dvořákově nábřeží. Stále však platí první stupeň povodňové aktivity, proto situaci nechceme podceňovat a musíme ji sledovat se všemi zúčastněnými složkami. Všechna ostatní opatření zůstavují proto platná,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Počasí se alespoň ve vztahu k Praze zlepšuje. Hladina Sázavy, krom spodního toku (Nespeky), kulminuje a Berounka a její toky již klesají. Hladina Vltavy v Praze však bude pravděpodobně ještě po několik dalších dní vyšší, neboť bude docházet k plánovaným manipulacím na vodních nádržích na Vltavské kaskádě. Povodí Vltavy bude udržovat řízený průtok Prahou i nadále v rozmezí 550 až 600 m3/s (na limnigrafu v Malé Chuchli).

K uzavření náplavek v Praze 1, 2 a 5, k zastavení provozu přívozů v Praze 1, 2, 6 a Vyšehrad a k uzavření protipovodňových vrat na Čertovce Praha přistoupila již včera, než hladina Vltavy dosáhla prvního stupně povodňové aktivity. Výjimku od včera tvoří provoz botelů Admirál, Albatros a Matylda a posádek provozujících plavby lodí, kterých se opatření netýkají. Od zítra se k výjimce připojí také nástup a výstup klientů lodních plaveb na Dvořákově nábřeží.

Přijatá opatření jsou preventivní a platí do dovolání. Praha bude situaci nadále sledovat a vyhodnocovat. Hladiny Vltavy a dalších rozhodujících toků by ale již neměly narůstat.

Povodňový orgán hlavního města Prahy upozorňuje na trvající zvýšený průtok Vltavy a vyzývá všechny subjekty na vodním toku, aby postupovaly v souladu s povodňovými plány a svými provozními řády a dbaly zvýšené opatrnosti, Jedná se například o půjčovny loděk, šlapadel, stavby na vodním toku a podobně.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město připravilo Pražanům novoroční dárek v podobě zvýhodněného vstupného do zoo, botanické zahrady, Muzea MHD nebo do historických věží

Obyvatelé hlavního města se mohou těšit na novoroční překvapení, kdy po celý den v pondělí 1. ledna 2024 budou moci využít zvýhodněné vstupy na oblíbená místa v metropoli, která spravují městské organizace. Praha naopak, stejně jako v minulých letech, neplánuje novoroční ohňostroj, videomapping nebo jinou akci tohoto typu.

Praha

Hlavní město zpřístupnilo pro veřejnost Dvořákovo a Hořejší nábřeží. Pro automobily bude nadále platit zákaz vjezdu

Hlavní město i nadále sleduje povodňovou situaci a kvůli dalšímu vývoji dnes odpoledne zasedl Povodňový orgán hl. m. Prahy. Ten rozhodl, že od dnešních 16:00 hodin je pro veřejnost zpřístupněno Dvořákovo a Hořejší nábřeží. Do těchto míst ale nebude umožněn vjezd automobilové dopravy kromě zásobování v určené hodiny (8:00 až 10:00 hodin). Praha zároveň důrazně vyzývá veřejnost k obezřetnosti a doporučuje opatrnost při průchodu otevřenými náplavkami. Všechna ostatní opatření zůstávají v platnosti.

Praha

Protipovodňová opatření zůstávají v platnosti beze změn. Na Dvořákovo a Hořejší nábřeží je i nadále povolen vstup veřejnosti

Hlavní město stále sleduje povodňovou situaci a kvůli dalšímu vývoji dnes odpoledne zasedl Povodňový orgán hl. m. Prahy. Ten rozhodl, že veškerá opatření z předchozích dnů zůstávají i nadále v platnosti. Pro veřejnost je zpřístupněno pouze Dvořákovo a Hořejší nábřeží. Do těchto míst ale není umožněn vjezd automobilové dopravy kromě zásobování v určené hodiny. Předpokladem je, že pokud se zásadně nezmění průtok Vltavy, opatření zůstanou v platnosti minimálně do pondělí 1. ledna 2024. Praha opět vyzývá veřejnost k obezřetnosti a doporučuje opatrnost při průchodu otevřenými náplavkami.