Tržní místa v Praze zpřehlední praktická aplikace

|

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila nový tržní řád upravující podmínky pro tržní místa, trasy pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutá prodejní místa či noční provoz restauračních zahrádek. Lepší přehled v oblasti tržního řádu přinese mapová aplikace pro veřejnost, v níž budou zakreslena všechna tržní místa spolu s informacemi o jejich podmínkách. To umožní efektivnější kontrolu ze strany úřadů i veřejnosti, že nedochází k porušování tržního řádu.

Aplikace bude sloužit k tvorbě a editaci dat a informací o tržních místech. Vytvořena a provozována bude Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s oborem informatických činností pražského magistrátu. Obsahovat bude mapu s možností hledání dle adresy i dalších parametrů. K dispozici budou informace o typu tržního místa (předzahrádka, trh, tržnice a podobně), počtu prodejních míst, velikosti prostoru, prodejní době, druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby.

„Rada dnes schválila nejen obsahovou novelizaci tržního řádu, ale hlavně jeho digitalizaci. V tom vidím zásadní přínos, který ulehčí čas mnoha lidem a celou věc zprůhlední a zpřehlední. Dnes tržní řád existuje pouze v podobě 160stránkové tabulky v PDF,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Schválený návrh je již 44. novelou tržního řádu od roku 1998, kdy byl tento předpis schválen poprvé, a zároveň prvním v tomto funkčním období Rady hl. m. Prahy. Nejvíce změn oproti předchozí verzi se uskutečnilo na úrovni nejexponovanější městské části Praha 1. V horizontu několika málo měsíců bude spuštěna další aktualizace tržního řádu.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha podá žádost o poskytnutí dotace na pořízení telematických systémů, které pomohou zlepšit plynulost dopravy a snižovat nehodovost

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila předložení žádosti o podporu z Operačního programu Doprava 2021-2027 na projekt Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací. Jeho smyslem je postupně vybavovat silniční infrastrukturu v Praze vhodnými prvky inteligentních dopravních systémů, které pomohou zlepšit řízení dopravního provozu nejen při mimořádných situacích a také informovat řidiče o aktuálních dopravních omezeních, což povede ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti.

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 6. prosince 2023 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.