Sociální nadační fond vyhlašuje první grantovou výzvu. Podpoří v ní sociální práci novým nástrojem

|

Sociální nadační fond hlavního města Prahy vyhlašuje první grantovou výzvu v Programu podpory řešení tíživé životní situace. Jejím cílem je podpořit Pražany v tíživé situaci, a to prostřednictvím vytvoření pružných rozpočtů pro sociální pracovníky.

Cílem grantové výzvy nazvané „Flexibilní rozpočet jako nástroj podpory sociální práce s lidmi v tíživé životní situaci“ je pomoci zajistit právnickým osobám vykonávajícím sociální práci na území hl. m. Prahy nezbytné prostředky k podpoře kvalitní, systematické a kreativní sociální práce s klienty a klientkami v tíživé socioekonomické situaci, na které není možné uspokojivě využít jiné finanční zdroje organizace.

Flexibilní rozpočet je nástroj podpory sociální práce využitelný sociálními pracovníky při řešení tíživé životní situace klientů. Na základě vyhodnocení potřeb klienta, kdy úspěšné řešení jeho situace vyžaduje i finanční podporu, mohou pracovníci nabídnout klientovi intervenci, která směřuje k řešení krizové situace (např. potřeba zajištění bezpečí), stabilizaci situace (např. zajištění potřebných léků či přechodného ubytování) nebo zlepšení kvality života (např. úhrada pravidelné psychologické pomoci či zajištění vzdělávacího kurzu pro získání zaměstnání).

O granty mohou od 16. června zažádat právnické osoby, které vykonávají sociální práci na území hl. m. Prahy, a to: poskytovatelé registrované sociální služby, osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí či subjekty vykonávající činnosti sociální práce ve veřejné správě (např. městské části).

Grantová výzva je určena výše zmíněným oprávněným žadatelům, kteří podporují klienty např. v situacích přechodu z náhradní rodinné nebo ústavní péče do běžného života, ztráty domova či ohrožení bytovou nouzí, přípravy na propuštění z výkonu trestu a začlenění do běžného života a dalších tíživých životních situací.

„I malá finanční pomoc může doslova zachránit život, když přijde v tu pravou chvíli. Takovou podporu ale v některých případech současný systém nenabízí, a sociální pracovníci a pracovnice tak mají omezené možnosti, jak v tíživých situacích pomoci. Proto nabízíme možnost získání grantu na vytvoření tzv. flexibilního rozpočtu, který může být účinným nástrojem pro podporu sociální práce. Flexibilní rozpočet vytvoří organizacím, které pracují třeba s lidmi bez domova či oběťmi trestných činů, prostředky pro podporu kvalitní sociální práce a umožní jim rychle a flexibilně o těchto zdrojích rozhodovat. Výzvu jsme připravili tak, aby mohli žádat jak neziskové či příspěvkové organizace, tak i úřady městských částí,“ říká Barbora Komberec Novosadová, ředitelka Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy.

V rozpočtu výzvy je celkem alokováno 1 000 000 korun, maximální výše udělovaného grantu je 70 000 korun, minimální výše udělovaného grantu je 20 000 korun. Grantová výzva se vyhlašuje od 15. června 2023, uzávěrka pro příjem žádostí je 31. července 2023, oznámení výsledků udělených grantů se uskuteční 15. září 2023.

Veškeré informace k programu a výzvě i k podání jsou k dispozici na webových stránkách Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy zde.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Milostivý podzim pomůže dlužníkům s daňovými exekucemi, potřeba jsou však systémová řešení

Na úspěch akcí na oddlužení občanů Milostivé léto I a Milostivé léto II naváže Milostivý podzim. Ten se zaměří na daňové (správní) exekuce, důležitý je zejména pro ty, kteří dluží státu a jejichž dluhy vymáhají například finanční úřady či celní správa. V celém Česku se to týká dluhů v objemu více než 11 miliard korun. Zapojení Prahy je spíše symbolické, na dluzích za různé místní poplatky by mohlo být odpuštěno příslušenství ve výši necelých 3 milionů korun. Nejvíce v Praze lidé dluží za poplatky za psa.

Praha

Výstaviště znovu nastartuje rekonstrukci divadla Spirála

Z důvodu zvýšení nákladů musela být před nedávnem přerušena oprava chátrajícího divadla Spirála v areálu pražského Výstaviště. Odhadované náklady na celkovou rekonstrukci totiž překročily zákonný limit pro vícepráce vzhledem k vysoké inflaci a nedostatku pracovních sil na trhu vlivem válečného konfliktu na Ukrajině. Výstaviště proto muselo vypsat na dokončení stavby novou zakázku.