Skupina pro výměnu přístavního území v Hamburku hlásí další posun

|

V pátek 20. ledna 2023 proběhlo v Praze další jednání Česko-německé pracovní skupiny pro výměnu přístavních území České republiky v Hamburku. Česká delegace, pod vedením náměstka ministra dopravy Václava Bernarda, se zástupci německé strany řešila otázky investic do nového přístavního území s a přípravy smluvního řešení v souvislosti s nově pronajatým územím.

Skupina pro výměnu přístavního území v Hamburku hlásí další posun

V první části jednání byly shrnuty výstupy činnosti technické skupiny, která se v rámci svého mandátu od ledna 2023 intenzivně věnovala řešení otázek souvisejících se zajištěním nábřežní zdi, silničního a železničního napojení nového území na poloostrově Kuhwerder a dalším záležitostem technologického rázu. K dispozici pro Českou republiku je přístavní území o výměře 4 hektarů, s možností budoucího rozšíření o další 2 hektary.

Na základě těchto vstupů bylo rozhodnuto rozdělit realizaci plánovaných investic do nového území České republiky v Hamburku do dvou fází. Již v rámci první fáze bude umožněno realizovat překládky zboží a využívat vlečkové koleje v délce 2x 350 metrů

V rámci druhé fáze se pak počítá i s možností odbavování námořních plavidel, a to v návaznosti na realizaci nutných sanačních prací na přilehlé nábřežní hraně, která bude využívána vnitrozemskými plavidly i námořními plavidly se zaměřením na pobřežní námořní plavbu.

Současně bylo dohodnuto, že budou zahájeny práce přípravě smluvního řešení v souvislosti s nově pronajatým územím, a to jak v rovině mezinárodně-právní, tak i formou tzv. pachtovní smlouvy.

Zdroj: www.mdcr.cz

Antimonopolní úřad má přebrat působnost v oblasti přístupu k dopravní infrastruktuře

Vláda podpořila návrh zákona, který povede ke zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunu jeho působnosti a pravomocí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) s účinností k 1. 1. 2024. Na agendách pro ochranu trhu a ochranu práv k přístupu k dopravní infrastruktuře se nic nemění, jen budou nově zajištěny efektivněji a s nižšími náklady.

Nová veřejná přístaviště v Čelákovicích na Labi byla uvedena do provozu

Ministr dopravy Martin Kupka zahájil spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest Lubomírem Fojtů a starostou Čelákovic Josefem Pátkem provoz dvou nových veřejných přístavišť - plovoucího mola pro přistávání osobní lodní dopravy a mola pro malá rekreační plavidla do délky 20 m. Čelákovice se tak zařadily do sítě veřejných přístavišť, kterou v rámci podpory rekreační plavby intenzivně buduje Ředitelství vodních cest ČR. Zároveň jsou prvním veřejným přístavištěm malých plavidel ve Středočeském kraji.

Rozšířené přístaviště ve Strážnici na Baťově kanálu se otevřelo veřejnosti

Pouhých pět měsíců trvala výstavba nové části přístaviště ve Strážnici. Úpravou laguny na straně skanzenu rozšířilo Ředitelství vodních cest prostor pro přistávání lodí v tomto turisty oblíbeném místě Baťova kanálu. Dnes novou část přístaviště uvedl do provozu ministr dopravy Martin Kupka spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů. Od roku 2000 bylo přístaviště rozšířeno už potřetí, protože zájem návštěvníků stále roste.