Ročenka dopravy za rok 2022 je tady

|

Zveřejnili jsme Ročenku dopravy za rok 2022. Ročenka obsahuje podrobné statistické údaje k uplynulému roku. Rok 2022 byl rokem rekordních investic do dopravní infrastruktury a významných nárůstů přepravních výkonů v železniční dopravě, autobusové i letecké dopravě.

Ročenka dopravy za rok 2022 je tady

Ročenka za rok 2022 (nutné kliknout na českou vlajku, abyste se dostali do samotné ročenky)

V roce 2022 celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury vzrostly a činily více než 90 miliard korun, což představovalo meziroční nárůst o téměř 10 %.

Díky odeznění pandemie Covid-19 a již nebylo zaznamenáno žádné omezení v mobilitě osob ani zboží a celkový přepravní výkon v osobní dopravě oproti roku 2021 vzrostl o cca 14 %.

V železniční dopravě činil meziroční nárůst za rok 2022 téměř 29 % u počtu přepravených osob a cca 40 % u osobokilometrů a začíná se tak přibližovat předpandemickému stavu.

Autobusová doprava zaznamenala za rok 2022 také výrazný nárůst u přepravených osob o 33 %. V MHD došlo meziročně k výraznému nárůstu přepravených osob, a to o téměř 25 %.

Z rány, kterou dopravě zasadila pandemie, se začíná vzpamatovávat i letecký sektor. U českých leteckých dopravců po bezprecedentním poklesu nastal v roce 2022 meziročně nárůst počtu přepravených cestujících o 110 %.

Co se týká individuální automobilové dopravy, došlo rovněž v roce 2022 oproti roku 2021 k opětovnému nárůstu souvisejícím s ustoupením od opatření v souvislosti s omezování mobility obyvatel. U silniční nákladní dopravy byl za rok 2022 zaznamenán nárůst přepravních výkonů o téměř 3 %, objem přepravených věcí v tunách poklesl oproti roku 2021 o asi 6 %. Nárůst byl způsoben zejména vzrůstajícím trendem v mezinárodní silniční nákladní dopravě a tím k vzrůstající přepravní vzdálenosti.

Zdroj: www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

Začátek školního roku je v dopravě rizikovým obdobím, řidiči i děti by měli předcházet nehodám

Za pár dní začíná nový školní rok, který je tradičně provázen zvýšenou dopravní zátěží a intenzivním pohybem dětí i dospělých v silničním provozu. Září se dlouhodobě řadí k měsícům s nadprůměrným počtem závažných nehod s účastí dětí. Děti mohou být po dvouměsíčních prázdninách nesoustředěné a rozptýlené setkáním se spolužáky. Řidiči by proto měli v blízkosti škol a v obytných oblastech zpomalit, sledovat pozorně provoz a předvídat pohyb dětí.

Ministerstvo dopravy

Ministr Kupka: Syntetická paliva mohou hrát důležitou roli v přechodu k nízkoemisní dopravě

Syntetická paliva mohou významně přispět ke snížení emisí v dopravě, a to především v oblastech letectví, námořní přepravy a nákladní dopravy. Na tom se shodují zástupci vlád, průmyslu a akademického sektoru z desítek zemí, kteří se dnes sešli na konferenci k syntetickým palivům v bavorském Mnichově. Na pozvání spolkového ministra dopravy Volkera Wissinga jako jeden z hlavních řečníků vystoupil na konferenci i český ministr dopravy Martin Kupka. Česká republika v současnosti mapuje potenciál možného využití syntetických paliv.

Ministerstvo dopravy

Ministr Kupka: Jednání o podobě nové emisní normy EURO 7 vstupují do rozhodující fáze

Navrhovaná podoba nové emisní normy EURO 7 se musí změnit, jinak ohrozí konkurenceschopnost evropského automobilového trhu vůči zbytku světa. Na tom se shodl ministr dopravy Martin Kupka se šéfy automobilek Renault, Hyundai, Iveco a DAF, se kterými debatoval dnes v Mnichově v rámci kulatého stolu o aktuálních výzvách, kterým čelí automobilový průmysl. Jednání se účastnil i německý spolkový ministr dopravy Volker Wissing. Česká republika je v čele států, které prosazují racionálnější podobu emisní normy, kterou navrhla Evropská komise. Další kolo důležitých jednání o její konečné podobě se uskuteční ještě v průběhu září.