Ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka získal medaili Kanceláře Poslanecké sněmovny za spolupráci

|

V rámci setkání u příležitosti 30. výročí vzniku Kanceláře Poslanecké sněmovny byla udělena řediteli Magistrátu hl. m. Prahy Martinu Kubelkovi stříbrná medaile za spolupráci. V posledních měsících získal ředitel pražského magistrátu již několikáté ocenění za spolupráci s různými institucemi a dalšími složkami.

Stříbrná medaile Kanceláře Poslanecké sněmovny byla předána řediteli Martinu Kubelkovi při slavnostním setkání v sále Státních aktů Poslanecké sněmovny. Ocenění získal za příkladnou spolupráci. „Panu řediteli Kubelkovi k ocenění gratuluji. Jsem rád, že úřad hlavního města je v dobrých rukách,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Velice si tohoto ocenění vážím, jelikož spolupráce s Poslaneckou sněmovnou na všech úrovních pražského magistrátu je pro nás zásadní. Je to ale hlavně spíše ocenění pro naše zaměstnance a chtěl bych jim tímto poděkovat za jejich loajální a kvalitní práci,“ říká ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Kubelka.

Jedná se o další z řady ocenění, které ředitel pražského magistrátu získal v posledních měsících. Naposledy převzal v říjnu čestný odznak za mimořádné zásluhy při plnění úkolů ve prospěch celního úřadu. Tento rok byl také oceněn ze strany složek Integrovaného záchranného systému za spolupráci při krizových událostech nebo například Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy za dlouhodobou a významně přínosnou spolupráci.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha vyhradí pro příští rok 40 milionů korun na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí

Pražští radní schválili vyhlášení programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2024. Lidé budou moci žádat o prostředky na projekty v sedmi kategoriích určených ke zlepšení stavu veřejné zeleně, na vzdělávací projekty a pomoc Praze s adaptací na změnu klimatu. Každoroční výzva letos poprvé podpoří také projekty z oblasti cirkulární ekonomiky.