Protipovodňová opatření zůstávají v platnosti beze změn. Na Dvořákovo a Hořejší nábřeží je i nadále povolen vstup veřejnosti

|

Hlavní město stále sleduje povodňovou situaci a kvůli dalšímu vývoji dnes odpoledne zasedl Povodňový orgán hl. m. Prahy. Ten rozhodl, že veškerá opatření z předchozích dnů zůstávají i nadále v platnosti. Pro veřejnost je zpřístupněno pouze Dvořákovo a Hořejší nábřeží. Do těchto míst ale není umožněn vjezd automobilové dopravy kromě zásobování v určené hodiny. Předpokladem je, že pokud se zásadně nezmění průtok Vltavy, opatření zůstanou v platnosti minimálně do pondělí 1. ledna 2024. Praha opět vyzývá veřejnost k obezřetnosti a doporučuje opatrnost při průchodu otevřenými náplavkami.

V rámci ochrany obyvatel kvůli zvýšenému průtoky vody ve Vltavě hlavní město zachovává stávající opatření i pro následující dny. Pokud se situace zásadně nezmění, uzavření náplavek s výjimkou Dvořákova a Hořejšího nábřeží potrvá minimálně do pondělí 1. ledna 2024. Vrata na Čertovce by měla být uzavřena do této doby taktéž. Hladina Vltavy v Praze bude i v následujících dnech vyšší, nicméně podle aktuálních informací a předpovědí by se měl průtok stabilizovat v rozmezí 500 až 600 m3/s (na limnigrafu v Malé Chuchli).

Hlavní město proto vyzývá veřejnost k opatrnosti při návštěvách Dvořákova a Hořejšího nábřeží a doporučuje co nejvyšší možnou obezřetnost. Zároveň důrazně upozorňuje návštěvníky, aby se nepřibližovali k hraně říčního koryta Vltavy.

S ohledem na dosavadní vývoj situace Praha od středečních 16:00 hodin umožnila vstup pro veřejnost a vjezd cyklistů na Dvořákovo a Hořejší nábřeží. Tyto náplavky i všechny ostatní v Praze 1, 2 a 5 nadále zůstávají uzavřené pro vozidla. Vzhledem k tomu, že na výše zmíněných náplavkách jsou otevřeny i provozovny (například obchody nebo restaurační zařízení), platí zde výjimka pro vjezd zásobování od 8:00 do 10:00 hodin. Tato vozidla se však zde budou moci zdržet pouze po nezbytně nutnou dobu. Na dodržování těchto opatření budou stále dohlížet strážníci městské policie.

Přijatá opatření jsou preventivní a platí do odvolání. Praha bude situaci nadále sledovat a vyhodnocovat. Hladiny Vltavy a dalších rozhodujících toků by ale již neměly narůstat. Povodňový orgán hlavního města Prahy zároveň upozorňuje na trvající zvýšený průtok Vltavy a vyzývá všechny subjekty na vodním toku, aby postupovaly v souladu s povodňovými plány a svými provozními řády a dbaly zvýšené opatrnosti. Jedná se například o půjčovny loděk, šlapadel, stavby na vodním toku a podobně.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

V centru Prahy budou kvůli oslavám příchodu nového roku 2024 platit mimořádná dopravní a bezpečnostní opatření

Pražané a návštěvníci hlavního města se musí připravit na to, že na Silvestr a na Nový rok budou v platnosti některá dopravní a bezpečnostní opatření určená pro nejvytíženější oblasti historického jádra metropole. O bezpečnost silvestrovských oslav se v Praze postarají policisté, strážníci, záchranáři i hasiči. Nutná jsou i dopravní opatření, řidiči proto musí počítat s úpravami dopravního režimu na některých komunikacích v centru, zejména na Václavském náměstí a v okolí Karlova mostu a Staroměstského náměstí.

Praha

Linka důvěry Psychiatrické nemocnice Bohnice nemusí skončit, vysvětluje pražský magistrát

Hlavní město je připraveno i nadále finančně podporovat linku důvěry, kterou provozuje Psychiatrická nemocnice Bohnice. Nemocnice, která je provozována ministerstvem zdravotnictví, však musí zajistit dostatečný odborný personál. Zvláště v současné době má město na trvání provozu linky zájem. Praha však nemůže zcela nahradit roli státu, provoz linky metropole již v minulých letech podpořila více jak třemi miliony korun.

Praha

Praha přijímá do 12. ledna žádosti o dotace. Na projekty zlepšující stav životního prostředí vyhradila 40 milionů korun

Jednotlivci i organizace mohou do 12. ledna 2024 žádat o prostředky na projekty v sedmi kategoriích určených ke zlepšení stavu veřejné zeleně, na vzdělávací projekty a pomoc Praze s adaptací na změny klimatu. Každoroční výzva letos poprvé podporuje také projekty z oblasti cirkulární ekonomiky. Pražští radní schválili vyhlášení programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2024 loni v listopadu.