Projekt Pražského inovačního institutu pro školy končí, přinesl inovativní impuls do vzdělávání

|

Na konci listopadu končí projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, který pro Hlavní město Prahu koordinoval Pražský inovační institut (Pii). Projekt, který trval dva a půl roku, byl zaměřený na pražské mateřské, základní a střední školy. Sdružoval čtyřiadvacet hlavních partnerů, kteří realizovali většinu aktivit. Byli mezi nimi neziskové organizace (např. Post Bellum, Člověk v tísni, InBáze, CEDU, SPKV a další) i školy a akademické instituce jako Univerzita Karlova, ČVUT nebo Smíchovská střední průmyslová škola.

Základní aktivity projektu byly čtyři: rovné příležitosti ve vzdělávání, vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, program vzdělávání v leadershipu pro ředitele škol „Rozvíjíme školu spolu“, podpora rozvoje gramotností a podpora kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky. V rámci těchto klíčových aktivit se uskutečnilo velké množství projektových dnů, workshopů, školení, konferencí, webinářů, realizovaly se letní školy a uskutečnila se řada dalších aktivit.

„Krajský akční plán II se v rámci projektu podařilo implementovat, za což jsem velmi rád. Plynule se navazuje s KAP III, kdy Praha v současnosti uzavírá nové dva projekty pro pražské školství. Disponujeme znalostmi a odpilotovanými inovativními programy, které nás vedou správným směrem, kterým by se školy měly ubírat. Důležité je zmínit, že víceúrovňová spolupráce je klíčová, v tomto případě tedy MŠMT, Prahy a různých dalších sfér. Jsem rád, že vše funguje a jsem zvědavý na další projekty,“ říká Antonín Klecanda, pražský radní pro oblast školství.

Za zmínku stojí především jeden z nově vymyšlených inovativních programů, program „Cirkulární školy“. Ten se pilotoval na sedmnácti pražských základních školách. Odborníci spolupracovali se školami na základních principech cirkulární ekonomiky. Učitele, žáky i nepedagogické pracovníky školili odborníci na konzultačních setkáních a workshopech a inspirovali je k podpoře větší ekologické udržitelnosti i k novým aktivitám.

V rámci programu Cirkulární školy vzniklo celkem 21 vzdělávacích programů pro pedagogy a zaměstnance a téměř 170 vzdělávacích programů pro aktivní žákovská uskupení. Program podpořil 2 684 žáků a téměř 160 pedagogických pracovníků.

S Cirkulárními školami se bude v Pražském inovačním institutu od prosince 2023 dále částečně spolupracovat v rámci programu Erasmus+ Kooperativní partnerství. Do dvouletého projektu jsou zapojené organizace ze Slovenska, Itálie a Portugalska. Jeho cílem je především dál rozvíjet téma cirkulární ekonomiky, integrovat ho do kurikula a podporovat školy, aby v této oblasti spolupracovaly s municipalitami.

Další inovativní oblastí podpořenou v projektu byla umělá inteligence (AI) a strojové učení. Od ledna do listopadu 2023 se uskutečnilo 24 projektových dní, kterých se zúčastnilo 426 žáků II. stupně ZŠ a gymnázií ze 13 škol. Zároveň se uskutečňovalo Školení pro pedagogy, které absolvovalo 128 učitelek a učitelů II. stupně ZŠ a gymnázií ze 14 škol. Vznikla také řada praktických výstupů a metodických materiálů pro žáky i pedagogy, které pomáhají integraci AI do výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech 2. stupně, včetně deseti videí pro učitele na téma umělé inteligence.

„Je naprosto nutné a žádoucí, aby Praha své žáky důsledně připravovala na budoucnost. Současným žákům základních škol se snadno může stát, že po dokončení škol vstoupí do odvětví pracovního trhu, která v současné době ještě vůbec neexistují. Jsem nicméně přesvědčen, že sázka na AI, resp. inovace ve strojovém učení naše žáky připravuje právě na takové budoucí výzvy, “ říká radní pro IT, vědu a inovace Daniel Mazur.

„Ostatní inovační centra v ČR Praze závidí, že se podařilo pod jednu střechu Pražského inovačního institutu dostat zásadní projekty na podporu inovací ve vzdělávání a inovací pro znalostní ekonomiku. Jedině na přenosu energie a poznatků mezi těmito agendami se dá vybudovat skutečně konkurenceschopná, odolná a udržitelná ekonomika a zdravá společnost. Přinesli jsme díky spolupráci s našimi partnery do pražských škol řadu inovací a vylepšení. Je skvělé, že tak máme na co navazovat,“ říká Tomáš Lapáček, ředitel Pii.

Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání také flexibilně reagoval na válku, která se rozhořela v únoru 2022 na Ukrajině, a zařadil do svých programů i podporu ukrajinských dětí, dospívajících a rodin, které musely uprchnout do České republiky. Projekt podpořil 600 ukrajinských žáků ze 180 škol a téměř 500 rodičů a nescholarizovaných dětí. Dále se podařilo podpořit 50 pedagogických pracovníků.

Tato podpora pedagogů se týkala tří oblastí: kurzy českého jazyka uzpůsobené konkrétním požadavkům dané skupiny, interkulturní podpora (široké spektrum pomoci od tlumočení při zápisech na školu až po odbornou pomoc) a terapeutická podpora. Tam se pomoc nejčastěji týkala adaptace na české prostředí a pomoc při zvládání traumat z válečného konfliktu. Uskutečňovala se formou individuální terapie či skupinových aktivit jako např. arteterapie, mentoring či koučink.

Program Rozvíjíme školu spolu nabízel komplexní podporu ředitelům a vedoucím pracovníkům škol. V jeho rámci mohli zájemci využít koučovací podporu, odborného konzultanta na strategický rozvoj či vzdělávací kurzy zaměřené na řízení a rozvoj školy a dlouhodobý program leadershipu. Aktivity pro rozvoj školy využilo v průběhu roku a půl více než 150 pracovníků z 80 škol.

Realizační tým projektu také natočil 26 edukativních videí, která tematicky kopírují klíčové aktivity, a k dispozici jsou rovněž záznamy z webinářů či některých konferencí. Všechna videa najdete na Youtube kanálu Pražského inovačního institutu, v playlistu iKAP II – Inovace.

Výsledkem většiny klíčových aktivit jsou oficiální výstupy a metodiky projektu, které budou zveřejněny v databázi výstupů OPVVV MŠMT, některé také na webu projektu i na stránkách Pražského inovačního institutu.

Tým Pražského inovačního institutu by rád s tématy, která se podařilo úspěšně odpilotovat, navázal v rámci výzvy MŠMT Implementace dlouhodobého záměru (IDZ).

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Schola Pragensis pomáhá s výběrem střední školy i po skončení veletrhu

Minulý týden se v Praze od čtvrtka do soboty uskutečnil největší veletrh středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis. Veletrh již 28 let pomáhá tisícům středoškoláků z Prahy a okolí s výběrem správné střední školy. Schola Pragensis žákům také celoročně usnadňuje výběr školy prostřednictvím on-line katalogu škol a aplikace. Detaily jsou dostupné na webových stránkách http://www.scholapragensis.online.

Praha

Praha od pátku zahájí zimní humanitární opatření

V pátek 1. prosince 2023 spustí Praha zimní humanitární opatření pro lidi bez domova, která budou fungovat až do 31. března 2024. Město posílí terénní služby a zajistí více jak 600 lůžek v noclehárnách a zařízeních s nepřetržitým provozem na celém území metropole. Centrum sociálních služeb Praha bude jako příspěvková organizace hlavního města koordinátorem této pomoci.

Praha

Štvanická lávka se pyšní titulem Stavba roku 2023

Štvanická lávka spojující pražské čtvrti Holešovice a Karlín s ostrovem Štvanice získala titul Stavba roku 2023. Porotci ocenili jak architektonickou a urbanistickou hodnotu lávky v rámci centra Prahy, tak její unikátní technologické řešení. Stavba, jejímž investorem je hlavní město, slouží svým obyvatelům od letošního července.