Program DOPRAVA 2030 na podporu inovativních projektů vyhlašuje 2. veřejnou soutěž

|

Ministerstvo dopravy společně s Technologickou agenturou České republiky připravilo druhou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030.

Program DOPRAVA 2030 na podporu inovativních projektů vyhlašuje 2. veřejnou soutěž

Technologická agentura ČR, která program spravuje, vyhlásila druhou veřejnou soutěž 28. února 2024. Smyslem programu je cílená podpora efektivních řešení uplatnitelných v praxi a jejich prostřednictvím další rozvoj a modernizace dopravního sektoru, což je taktéž jednou z dlouhodobých priorit resortu dopravy. Záměrem je proto podpořit projekty, které směřují k výsledkům s aplikačním potenciálem včetně technologických i systémových řešení.

Návrhy projektů se mohou zaměřovat na zvyšování přístupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti a také rozvoj automatizace či digitalizace. Významným podporovaným tématem je také oblast nízkoemisní a ekologické dopravy. Soutěžní lhůta je od 29. února 2024 v 9:00 do 24. dubna 2024. Podrobné informace k podání návrhu projektu včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete na stránkách Technologické agentury.

V případě zájmu o aplikační garantství Ministerstva dopravy k návrhu projektu posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu [email protected], a to nejpozději do 22. března 2023. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektů, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany resortu dopravy. Doporučujeme si tuto garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Další informace k aplikačním garancím naleznete na stránkách Technologické agentury, případně se můžete obrátit také na [email protected].

Zdroj: www.mdcr.cz

Zavádění železničního zabezpečovače ETCS běží naplno. Již 1. 1. budou další části sítě ve výhradním

Od 1. ledna 2025 začne výhradní provoz evropského zabezpečovače ETCS, ladění systému na vybraných úsecích české železnice běží naplno. Problémy, které se objevily ve zkušebním provozu, se daří úspěšně odstraňovat; ke zlepšení přispívá i důkladné testování v reálném provozu s různými vozidly. Shodli se na tom účastníci koordinační expertní skupiny, kterou svolal ministr dopravy Martin Kupka.