Pražští zastupitelé schválili deset milionů korun na podporu bydlení v Praze

|

Hlavní město poskytne dar Sociálnímu a nadačnímu fondu hlavního města Prahy ve výši 10 milionů korun. Darovací smlouvu schválili ve čtvrtek pražští zastupitelé. Peníze fond využije pro podporu bydlení v Praze.

„Program podpory bydlení považuji v této složité době za velmi potřebný. Jsem proto moc ráda, že zastupitelé podpořili můj tisk a Sociální nadační fond hlavního města Prahy bude dál pomáhat Pražanům, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo ho potřebují pomoci získat. Od prvotních výdajů spojených s pronájmem, stěhováním, náklady na zabydlení, úhrady kauce nebo pomoc s poplatky za ubytování v krizové situaci, kdy lidé musí opustit své stávající bydlení například z důvodu domácího násilí. To je jen malý výčet modelových situací, ve kterých umíme touto cestou pomoci. V tomto kontextu bychom také neměli zapomínat ani na naši Nábytkovou banku, která už také pomohla mnoha lidem v nouzi,“ říká náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Fond prostředky využije konkrétně pro Program podpory bydlení, podprogramy Získat bydlení a Udržet bydlení. „Jsem velmi ráda, že radní i zastupitelé podpořili Program podpory bydlení, v němž jsme doposud pomohli již stovkám rodin i jednotlivcům získat či neztratit domov v Praze. V podprogramu Získat domov pomáháme zvládnout prvotní výdaje spojené s pronájmem bytu, jejichž výše bývá častou překážkou k získání bydlení. V podprogramu Neztratit domov pomáháme zvládnout uhradit náklady na bydlení a udržet si důstojné bydlení nájemcům nebo podnájemcům bytů. Z první evaluace programu víme, že 85 procent žadatelů, které jsme podpořili v získání bydlení či odvrátili jeho ztrátu, po šesti měsících od přiznání nadačního příspěvku stále bydlí. To je pro nás velká motivace a dobrá zpráva. I tak stále hledáme co nejlepší způsoby, jak může být podpora co nejrychlejší a nejúčinnější. Kromě bydlení však naše příspěvky pomáhají také předcházet odebrání dětí z rodiny, zhoršení psychického stavu či dlouhodobé nezaměstnanosti,“ vysvětluje ředitelka Sociálního a nadačního fondu hlavního města Prahy Barbora Komberec Novosadová.

Uvedená částka 10 milionů korun vychází z dosavadních celkových zkušeností s čerpáním finančních prostředků na vyplácení nadačních příspěvků prostřednictvím nadačních programů. Praha má největší podíl domácností, které vydávají za bydlení více než 40 % svých příjmů. V posledních 10 letech rostly ceny bydlení v Praze dvakrát rychleji než mzdy. Nejčastější překážkou k získání důstojného bydlení jsou prvotní náklady spojené s pronájmem bytu (např. uhrazení kauce).

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha dokončila nový akční plán pro rozvoj svého školství

Hlavní město dopracovalo klíčový dokument, který završuje společné plánování a strategické kroky ve středním a vyšším odborném školství na území metropole. Jedná se o nový Krajský akční plán III Praha (KAP III Praha). Cílem je pomoci snižovat nerovnosti mezi dětmi, podpořit pedagogy a zvýšit kvalitu vzdělávání. Na plánu pracovala téměř dva roky více než stovka expertů ze státních i nestátních institucí. Přináší řadu příkladů dobré praxe, podle nichž se mohou školy inspirovat. Hlavní město se tak připojilo k dalším krajům České republiky, které tyto inovativní plány již mají.

Praha

Praha finančně podpoří projekty městských částí, které pomáhají naplňovat Klimatický plán

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na říjnovém jednání schválilo poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací městským částem v celkové výši 19,9 milionu korun na projekty související s naplňováním cílů hlavního města v rámci Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Finanční prostředky poputují na příklad na revitalizaci vnitrobloku Halasova v Praze 4, na obnovu Nolčova parku a parku Chvaly v Praze 20 nebo na rehabilitaci předpolí hřbitova ve Vinoři.

Praha

Praha podepsala smlouvu o výstavbě na Nákladovém nádraží Žižkov. Developer přispěje na veřejnou vybavenost

Hlavní město Praha, městská část Praha 3 a společnost FINEP v pondělí slavnostně podepsaly smlouvu o spolupráci na rozvoji brownfieldu Nákladové nádraží Žižkov. Uzavřely tak historicky první trojstrannou dohodu o podobě výstavby a zároveň výši takzvaných kontribučních příspěvků developera v této lokalitě, který přispěje 167 milionů korun na veřejnou vybavenost.