Pražský primátor zavítal v rámci návštěv v městských částech také do Řep

|

Jednání o hotových, rozestavěných, ale i plánovaných projektech tvořilo hlavní část programu primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody během jeho návštěvy městské části Praha 17, kterou tvoří městská čtvrť Řepy. Setkání s představiteli místní radnice se uskutečnilo ve středu 27. března.

Návštěva začala jako obvykle na místním úřadu, kde primátora přivítali starostka městské části Praha 17 Alena Kopejtková a 1. místostarosta Martin Benkovič společně s dalšími představiteli této městské části. Debata se vedla hlavně o sociálních projektech: o již rozestavěném domově s pečovatelskou službou, o zamýšleném domově pro seniory či o účelnějším využívání bytů ve vlastnictví hlavního města, které se v Řepích nacházejí. Řeč byla i o nutnosti rekonstrukce škol či nápadu na zřízení stálé služebny Městské policie, o níž by v této městské části stáli.

Následoval přesun na staveniště, kde by měla být v srpnu 2025 dokončena stavba zmíněného domova s pečovatelskou službou, na níž dotací i na návratnou finanční výpomocí přispělo hlavní město Praha. Návštěvu primátor završil prohlídkou Sportovního centra Řepy, kde si prohlédl jak víceúčelovou hlavní halu, tak i plavecký bazén v druhé budově. Také na toto centrum poskytlo hlavní město dotaci.

„Je třeba ocenit, že i v Řepích myslí na obyvatele všech věkových kategorií a plánují s ohledem na budoucnost. Během návštěvy jsem také pozitivně vnímal sociální charakter již hotových či zamýšlených projektů,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Magistrát hlavního města Prahy je pro nás důležitým partnerem při realizaci našich projektů. Dotace z hlavního města výrazně přispěly na realizaci Sportovního centra Řepy a v současné době jsou významným příspěvkem při stavbě domova s pečovatelskou službou. Věřím, že i nadále budeme úspěšní v získávání finančních podpor od hlavního města a děkuji nejenom panu primátorovi, ale celému vedení magistrátu, že nám tyto prostředky na investice poskytují,“ řekla starostka Alena Kopejtková.

Primátor Bohuslav Svoboda při svém nástupu slíbil, že navštíví všechny městské části, za první rok svého mandátu stihl zavítat už do více než dvaceti.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Začala příprava stavby Energocentra, využívat bude teplo z čistírny odpadních vod

Pražští radní schválili přípravu stavby Energocentra, které bude zpracovávat odpadní teplo z Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově. Prvním krokem bude zajištění dokumentace pro územní rozhodnutí. Energocentrum by mohlo v první etapě dodat celkem přibližně 1 660 000 GJ tepla ročně a zásobovat jím více než 41 tisíc domácností. V provozu by mohlo být do roku 2030.

Praha

Stanici metra Florenc ozdobí světelné dílo Synapse v rámci projektu Světlo pro metro

Radní hl. m. Prahy schválili realizaci světelného díla Synapse, jehož autorem je Jan Poš. Umístěno bude ve vestibulu stanice metra Florenc v pasáži propojující severní a jižní vestibul metra na lince C. Celkově by měly práce a dílo stát přibližně 18 milionů korun a lidé by jej na místě mohli vidět už v roce 2026. Radní zároveň schválili poskytnutí financí pro Galerii hl. m. Prahy na letošní rok k realizaci botanické zahrady světel veřejného osvětlení z celého světa u Dvoreckého mostu.

Praha

Praha slavnostně otevřela novou lávku na Rajské zahradě, která lidem výrazně usnadní přestup z vlaku na metro i průchod oblastí

Za účasti představitelů hlavního města a dalších hostů byla v úterý 2. dubna 2024 oficiálně zprovozněna lávka u stanice metra Rajská zahrada v Praze 14. Díky této stavbě vzniklo pohodlné a rychlé propojení pro pěší mezi metrem a nedávno vybudovanou železniční zastávkou, ale i bezpečný průchod oblastmi Kyje – Hutě přes trať a frekventovanou Chlumeckou ulici. Součástí slavnostního otevření lávky bylo také představení nových prvků navigačního systému Čitelná Praha v okolí.