Praha zrekonstruuje Halenkovskou studnu na Zličíně. Bude mít další zdroj pitné vody

|

V hlavním městě bude v případě potřeby další zdroj pitné vody. Praha nechá zrekonstruovat Halenkovskou studnu s vodárnou Mladých na Zličíně. Po dokončení bude tento zdroj součástí Krizového plánu hl. m. Prahy. Investici ve výši 4 840 000 Kč odsouhlasili v pondělí pražští radní.

Rada hl. m. Prahy v pondělí vyjádřila souhlas s poskytnutím investiční dotace městské části Praha-Zličín ve výši 4 840 000 Kč na stavbu jímacího objektu Halenkovské studny s vodárnou Mladých. O dotaci požádala starostka MČ Praha-Zličín Marta Koropecká. Návrh ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

„Voda je nejenom životadárná tekutina, ale i strategická surovina. Zajištění dostatečných vodních zdrojů včetně záložních je proto základem pro bezpečnost Prahy a jejích obyvatel,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Nyní je voda z Halenkovské studny využívána pouze občasně, zejména v letním období (zálivka zeleně, potřeby SDH Praha-Zličín, zásobování vodou vodního prvku na dětském hřišti). Z hlediska kvality je voda mikrobiologicky nestabilní.

Halenkovská studna s trvalou vydatností 10 až 15 l/s bude významným zdrojem pro nouzové zásobování pitnou vodou a je zařazena v Krizovém plánu hl. m. Prahy. Po dokončení propojení Halenkovské studny s vodárnou Mladých se stane součástí stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu a bude připravena k okamžitému využití jako nouzový zdroj pitné vody.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha zajistí fungování informačního systému krizového řízení na příští čtyři roky i jeho další rozvoj

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila záměr veřejné zakázky nazvané Podpora a rozvoj IS SYPOS v letech 2024–2028 a zároveň rozhodla o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek. Informační systém SYPOS je jedním z klíčových systémů pro zajištění podpory řešení krizových situací a mimořádných událostí na území hlavního města. Letos v květnu končí čtyřletá smlouva na poskytování podpory tohoto systému, nyní tak bude zajištěno jeho další fungování.

Praha

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje, odborem dopravy a odborem drah a pozemních komunikací pražského magistrátu a Technickou správou komunikací uskuteční první pilotní projekty ve vybraných lokalitách po projednání s příslušnými městskými částmi.