Praha vybrala nejvýhodnější nabídku v rámci veřejné zakázky na výstavbu Parkovacího domu Dědina

|

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky na výstavbu Parkovacího domu Dědina v Praze 6. Cílem projektu je vybudovat na sídlišti v blízkosti nově zprovozněné tramvajové trati kryté parkoviště až pro 290 aut. Hlavní město za stavební práce zaplatí celkem 264 848 880 Kč bez DPH.

Vznik parkovacího domu na Dědině připravuje hlavní město jako náhradu za úbytek parkovacích stání v ulici Vlastina, která zanikla po výstavbě tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu. Toto řešení bylo přijato v rámci participace s obyvateli Prahy 6.

Předmětem aktuální veřejné zakázky je provedení komplexních stavebních prací podle vypracované projektové dokumentace. Ta vznikla na základě vítězného návrhu, který vzešel z architektonické soutěže na podobu nejen samotného parkovacího objektu na sídlišti Dědina, ale také na řešení souvisejícího parteru a parkových úprav v okolí.

„Nový parkovací dům, který je určený pro rezidenty městské části, bude umístěný v ulici Vlastina, u křižovatky s ulicí Drnovská. Je výsledkem participace s občany. Vystavěný bude jako železobetonový skelet se třemi nadzemními podlažími a jedním částečně zapuštěným suterénem v těsné blízkosti nově otevřené tramvajové trati na Dědinu. Střecha objektu bude částečně kryta pergolou s popínavou zelení, která se bude nacházet i na stěnách orientovaných k přilehlému panelovému domu. Celková kapacita parkovacího domu bude 290 parkovacích stání,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Otevírání jednotlivých nabídek se konalo 5. června 2023 a v následujícím měsíci se pak uskutečnilo posouzení a hodnocení nabídek. Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, která byla posouzená podle nejnižší nabídkové ceny, dále byla dílčím hodnotícím kritériem délka záruční doby na podlahové stěrky a kvalita realizačního týmu.

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla nakonec vybrána nabídka, kterou předložila SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉHO PARKOVACÍHO DOMU DĚDINA: BAK & Subterra s nabídkovou cenou 264 848 880,19 Kč bez DPH.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

V soutěži Úřad na cestě k rovnosti zvítězil opět pražský magistrát

Magistrát hlavního města Prahy zvítězil v kategorii krajských úřadů v soutěži Úřad na cestě k rovnosti. Vyhodnocen byl mezi ostatními krajskými úřady jako nejlepší v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže. Pod vedením ředitele Martina Kubelky obdržel pražský magistrát ocenění již druhým rokem.

Praha

Projekt Pražského inovačního institutu pro školy končí, přinesl inovativní impuls do vzdělávání

Na konci listopadu končí projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, který pro Hlavní město Prahu koordinoval Pražský inovační institut (Pii). Projekt, který trval dva a půl roku, byl zaměřený na pražské mateřské, základní a střední školy. Sdružoval čtyřiadvacet hlavních partnerů, kteří realizovali většinu aktivit. Byli mezi nimi neziskové organizace (např. Post Bellum, Člověk v tísni, InBáze, CEDU, SPKV a další) i školy a akademické instituce jako Univerzita Karlova, ČVUT nebo Smíchovská střední průmyslová škola.

Praha

Schola Pragensis pomáhá s výběrem střední školy i po skončení veletrhu

Minulý týden se v Praze od čtvrtka do soboty uskutečnil největší veletrh středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis. Veletrh již 28 let pomáhá tisícům středoškoláků z Prahy a okolí s výběrem správné střední školy. Schola Pragensis žákům také celoročně usnadňuje výběr školy prostřednictvím on-line katalogu škol a aplikace. Detaily jsou dostupné na webových stránkách http://www.scholapragensis.online.