Praha uzavře memorandum na podporu dalšího zkvalitňování náhradní rodinné péče o děti

|

Rada hlavního města Prahyna pondělním jednání schválila uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) nazvaného Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti. Smyslem záměru je prostřednictvím šesti klíčových aktivit dále vylepšovat a zefektivňovat systém péče o ohrožené děti.

„Schválením tohoto memoranda píšeme další kapitolu v péči o děti, které nemohou žít ve své biologické rodině. Věříme, že naše spolupráce s MPSV přispěje k efektivnějšímu a kvalitnějšímu zprostředkování náhradní rodinné péče. Vedle sdílení dat a zkušeností doufáme v jakési zjednodušeně řečeno „odpilotování novely“, které by ještě mohlo pomoci doladit i některé metodické postupy,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro sociální oblast Alexandra Udženija.

Připravovaný projekt ministerstva zaměřený na další vylepšení systému náhradní rodinné péče je rozdělen do šesti klíčových aktivit. Jejich hlavním cílem je podpořit jednotlivé kraje České republiky ve sjednocení procesu zprostředkování náhradní rodinné péče s ohledem na krajská specifika a v souladu s připravovanou novelou zákona o sociálně – právní ochraně dětí.

První aktivita zahrnuje vytvoření jednotné úpravy postupů odborného posuzování zájemců o náhradní rodinnou péči. Druhá aktivita se týká standardizace evidence zájemců o náhradní rodinnou péči a evidence dětí, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinou péči. Cílem je v tomto případě vytvoření základní databáze zájemců o náhradní rodinnou péči a dětí, kterým je potřeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči.

Další aktivita se věnuje párování v náhradní rodinné péči s cílem podpoření standardizace výkonu náhradní rodinné péče na krajské úrovni v oblasti párování dětí a zájemců o náhradní rodinnou péči. Stěžejní je přitom nastavit celý systém tak, aby se párování vždy uskutečnilo optikou vyhledávání vhodných zájemců o náhradní rodinnou péči pro konkrétní dítě a ne naopak.

Aktivita číslo 4 pak zdůrazňuje poskytování náhradní rodinné péče pro děti se specifickými potřebami, tedy zejména pro děti se zdravotním znevýhodněním, psychiatrickou diagnózou, děti starší 6 let, sourozenecké skupiny a děti jiného než majoritního etnika.

Předposlední aktivita zahrnuje hodnocení. Výstupem bude evaluační zpráva vybraných klíčových aktivit s cílem podpořit efektivní řízení projektu jako celku, zejména s důrazem na relevantnost pro výkon sociálně-právní ochrany dětí na úrovni krajů, obcí s rozšířenou působností i státu. V neposlední řadě šestá aktivita se týká osvětové aktivity pro posílení zájmu o výkon náhradní rodinné péče a na podporu standardizace systému náhradní rodinné péče.

Výstupem celého projektu se stane metodika Standardů posuzování zájemců o náhradní rodinnou péči, která bude tvořena ve spolupráci se zapojenými kraji. Ty se budou rovněž podílet na pilotáži nových dokumentů souvisejících s procesem zprostředkování náhradní rodinné péče. V rámci systémového projektu se uskuteční nová elektronická evidence zájemců a dětí a bude vytvořen střednědobý plán práce se zájemci o náhradní rodinnou péči se specifickými potřebami.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Curling v Roztylech zůstane minimálně do roku 2035

Pražští radní v pondělí schválili formou dodatku ke smlouvě prodloužení nájmu pozemků hlavního města Prahy v Chodově, na nichž stojí curlingová hala a k ní vedoucí komunikace. Český svaz curlingu, z.s., jako nájemce může nyní pozemek využívat do konce roku 2035. Prodloužení doby nájmu zlepší pozici spolku při žádosti o čerpání dotací.

Praha

Hlavní město opět zpřístupní ve svátek 28. října své budovy veřejnosti v rámci dne otevřených dveří

Magistrát hl. m. Prahy v Den vzniku samostatného československého státu opět zpřístupní veřejnosti Rezidenci primátora, Clam-Gallasův palác, Škodovy salonky a Novou radnici. V rámci dne otevřených dveří v sobotu 28. října budou od 10:00 do 18:00 hodin v těchto budovách speciální prohlídky zdarma nebo doprovodný program pro děti i dospělé. Zároveň hlavní město vyvěsí v centru metropole české vlajky a v národních barvách se rozsvítí Petřínská rozhledna.