Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

|

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT). Cílem této akce je podporovat především mladé inovátory, studenty středních a vysokých škol i další kreativce a uvést v život projekty, které pomohou inovovat Prahu. Hlásit se mohou dvou až čtyřčlenné týmy.

„Jsem rád, že se nám v Praze podařilo vytvořit platformu, prostřednictvím které se mohou aktivní občané zapojit do zlepšování života v hlavním městě. Soutěžní týmy během Nakopni Prahu budou nejen prezentovat inovativní nápady, ale také získají cenné rady od zkušených mentorů, podporu od města, a nakonec možnost ty nejlepší a nejrealističtější nápady opravdu uskutečnit. Za čtyři uplynulé ročníky soutěžní týmy přišly s více než dvěma stovkami inovativních projektů,” uvádí k dalšímu ročníku Nakopni Prahu Daniel Mazur, radní hl. m. Prahy odpovědný za oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací.

Do inovačního maratonu #NakopniPrahu2024 se mohou zaregistrovat týmy o 2-4 lidech s nápadem a touhou aktivně se zapojit do veřejného života. Registrace jsou otevřeny do 7. března 2024 na webových stránkách nakopniprahu.cz.

Projektové nápady, se kterými se týmy budou hlásit, by měly zapadnout do jedné z výzev, které představují konkrétní oblasti na zlepšení života Pražanů. V letošním roce jsme definovali pro Nakopni Prahu pět výzev: životní prostředí a nakládání s energiemi; inovace a kultura; data, umělá inteligence a digitalizace; mobilita budoucnosti a v neposlední řadě oblast, kterou jsme pojmenovali město pro lidi,“ vyjmenovává jednotlivé výzvy Iva Seigertschmidová, ředitelka Úseku financí, služeb a rozvoje obchodu městské společnosti OICT, která #NakopniPrahu2024 pro hlavní město organizuje.

Pražský inovační maraton je otevřený každému včetně firem, které mají zájem rozvíjet své produkty či služby. Klíčové je, aby projekt, který budou během soutěže dál rozvíjet, přinášel prokazatelný přínos pro hlavní město a jeho obyvatele.

Účastí v Nakopni Prahu se našemu startupu Waste Digital podařilo navázat cenné kontakty, především s odborníky z OICT a pražského magistrátu, kteří nám pomohli projekt OCCO nasměrovat tak, aby zohledňoval výzvy, kterým hlavní město čelí, a měl pro Prahu co největší přínos. Nakopni Prahu tak jednoznačně projekt nakoplo do současné fáze, ve které se ho snažíme dotáhnout do hotového produktu,“ popisuje konkrétní přínosy účasti v loňském ročníku Nakopni Prahu Kryštof Novák, který se svým týmem představil projekt sledující a vyhodnocující čistotu stanovišť na tříděný odpad v Praze.

Úvodní akce se uskuteční 21. března 2024 v pražském CAMPu a budou na ni pozvány soutěžní týmy letošního ročníku. Na akci se soutěžící seznámí s mentory a partnery #NakopniPrahu2024, kteří je budou během celého inovačního maratonu provázet. Tři nejlepší týmy získají projektovou podporu od projektových manažerů OICT, kteří jim pomohou jejich nápady zrealizovat. Vedlejším přínosem je finanční odměna pro finalisty a vítěze.

Více informací o #NakopniPrahu2024 najdete na stránkách nakopniprahu.cz či sociálních sítích tohoto Pražského inovačního maratonu.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha od zítra odvolá protipovodňová opatření

Hladiny Berounky a Vltavy, které jsou pro Prahu rozhodující, se snižují, a i přes setrvalý zvýšený odtok z Vltavské kaskády se obecně zlepšuje i povodňová situace v metropoli. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes večer ukončí výstrahu pro Prahu na povodňovou bdělost. Hlavní město proto jakožto povodňový orgán od zítra od 8.00 hodin odvolává veškerá doposud přijatá protipovodňová opatření. Časové výjimky tvoří pouze otevírání protipovodňových vrat na Čertovce, se kterým se začne od zítřejších 9.00 hodin, a provoz přívozů, který s ohledem na nutnou úpravu stavu nástupišť a jejich okolí bude možný až od pondělí.

Praha

Praha znovu podpořila Fond ohrožených dětí Klokánek volnými vstupy do Aquacentra Šutka

Spolupráce mezi hlavním městem a neziskovou organizací Fond ohrožených dětí (FOD) Klokánek úspěšně pokračuje. Praha tradičně podpořila děti v péči Klokánka volnými vstupy do Aquacentra Šutka a rovněž jim darovala sportovní vybavení pro volný čas. Náměstkyně primátora Alexandra Udženija a radní Adam Zábranský kromě toho osobně poděkovali předsedkyni FOD Hance Kupkové za úsilí při pomoci ohroženým dětem a vyjádřili pokračující podporu Klokánka ze strany hlavního města.

Praha

Pražský primátor a další zástupci hlavního města se sešli s představiteli církví působících v metropoli

Na pozvání primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody se v pátek 12. ledna uskutečnilo historicky první novoroční setkání zástupců hlavního města s představiteli církví a náboženských společností působících v Praze. Účastníci nejprve diskutovali o samotném poslání církví a jejich přínosu pro život konkrétních komunit v Praze, dalším tématem pak byla možná spolupráce v oblasti vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb, psychologické podpory, kultury a také otázka, jaká témata je zapotřebí ve veřejném prostoru otevírat.