Praha schválila dofinancování sociálních služeb

|

Pražští radní v pondělí schválili finanční podporu pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 171 milionů korun. Jedná se o dofinancování Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanů hlavního města Prahy pro rok 2023, který Rada hl. m. Prahy vyhlásila letos 3. dubna.

Pražští radní rozhodli o podpoře tzv. doplňkové sítě sociálních služeb, jejímž základním cílem je zajištění potřebné kapacity sociálních služeb v Praze nad rámec strategie rozvoje Základní krajské sítě a financování specifických rozvojových úkolů. „V dalším kole grantového řízení tak podpořila Praha neziskové organizace a registrované sociální služby na svém území celkovou částkou 171 milionů korun,“ říká náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija. Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů.

Doplňková síť je tvořena konkrétními organizacemi a kapacitami, které poskytují registrované sociální služby dle příslušného zákona a dokážou pružně reagovat na aktuální situaci.

„Nežijeme teď v jednoduché době a pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují, považuji za naši morální povinnost. Jsem proto moc ráda, že rada v pondělí schválila oba mé tisky na poskytnutí grantů. Peníze tak poputují například Člověku v tísni, Národnímu ústavu pro autismus, Sananimu, Baobabu a mnoha dalším organizacím, které doplňují síť sociálních služeb v Praze,“ dodává náměstkyně Alexandra Udženija.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha rozšíří zákaz tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun přes rezidenční čtvrti města

Praha se dlouhodobě potýká s nadměrným zatížením ulic tranzitní nákladní dopravou. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) proto nyní instaluje dopravní značení rozšiřující zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun na území hlavního města. Vyloučeny budou nežádoucí tranzitní průjezdy, které neúměrně zatěžují zejména městské části Praha 6 a 5.

Praha

Milostivý podzim pomůže dlužníkům s daňovými exekucemi, potřeba jsou však systémová řešení

Na úspěch akcí na oddlužení občanů Milostivé léto I a Milostivé léto II naváže Milostivý podzim. Ten se zaměří na daňové (správní) exekuce, důležitý je zejména pro ty, kteří dluží státu a jejichž dluhy vymáhají například finanční úřady či celní správa. V celém Česku se to týká dluhů v objemu více než 11 miliard korun. Zapojení Prahy je spíše symbolické, na dluzích za různé místní poplatky by mohlo být odpuštěno příslušenství ve výši necelých 3 milionů korun. Nejvíce v Praze lidé dluží za poplatky za psa.