Praha rozdělí finance pro celkem 64 projektů na podporu ukrajinských uprchlíků. Na další dva záměry pak získá prostředky Skautský institut

|

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila poskytnutí dotací v rámci Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023 financovaného Dětským fondem OSN – UNICEF. Celkem 64 vybraných projektů obdrží dotace ve výši 65 000 000 Kč. Pražští radní zároveň rozhodli i o podpoře 5 500 000 Kč pro další dva záměry v této oblasti, které v hlavním městě připravuje spolek Junák – český skaut prostřednictvím Skautského institutu.

„Bohužel válka na Ukrajině neutichá, a Praha se tak stále snaží o co nejvyšší míru solidarity. Ocitnout se jako dítě v cizím městě s vědomím ztráty domova, bez jistoty návratu je pro dětskou psychiku extrémně náročné. Podařilo se nám společně s UNICEF navýšit granty organizacím, které se starají o dětské uprchlíky celkově o 70 milionů. Tyto peníze půjdou na projekty přímé podpory a začleňování dětských uprchlíků do společnosti. Ze spolupráce s mezinárodní organizací UNICEF je jasně vidět, že prohlubování vztahů na této úrovni má velký význam," říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu Jiří Pospíšil.

„Pokračování v pomoci ukrajinským uprchlíkům – a zvláště dětem – je nutností a projevem zodpovědnosti. Věřím, že poskytnuté prostředky od fondu UNICEF najdou správné využití,“ sděluje primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Vyhlášení Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023 schválili pražští radní svým usnesením už 20. března 2023. Stalo se tak v rámci spolupráce hlavního města a Dětského fondu OSN (UNICEF), který program financuje.

Do programu bylo nakonec podáno celkem 80 žádostí o dotaci, které zaevidovalo a zpracovalo oddělení národnostních menšin a cizinců, které je součástí odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy. Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců následně vyhodnotila podané žádosti a navrhla 64 z nich k podpoře v celkové výši 65 000 000 Kč.

Z této částky poputuje celkem 1 152 500 Kč na 9 záměrů, u nichž částka nepřesahuje 200 000 Kč na projekt. Dále se jedná 9 projektů v hodnotě 9 135 500 Kč, u nichž je navržena dotace městským částem. A v neposlední řadě budou podpořeny částkou 54 712 000 Kč zbylé projekty, u kterých finanční částka přesahuje 200 000 Kč na projekt. V posledních dvou případech ale musí toto rozhodnutí ještě potvrdit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Doposud byla pro financování této aktivity vyčleněna z prostředků UNICEF částka 31 300 000 Kč, další prostředky k zajištění plného financování programu ve výši 65 000 000 Kč hlavní město zatím neobdrželo. Proto bude dosud chybějící částka 33 700 000 Kč uvolněna pro tyto účely z dočasně volných zdrojů Prahy, ještě v průběhu roku 2023 však bude refundována ze strany UNICEF.

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání zároveň odsouhlasila i poskytnutí finančních prostředků spolku Junák – český skaut, Skautský institut, z.s., formou účelových individuálních neinvestičních dotací v rámci naplňování aktivit Pracovního plánu projektu podpory Dětského fondu OSN na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Konkrétně se jedná o financování dvou samostatných aktivit, jednak o zajištění tzv. Buddy programu, na který budou vyčleněny 2 000 000 Kč, a také o činnost kontaktního místa v rámci Komunitního centra Svitlo, kam poputuje 3 500 000 Kč. I tyto záměry bude muset ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha prodlouží poskytování slevy na jízdném v MHD o další rok pro občany v hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí

Rada hl. m. Prahy schválila prodloužení poskytování slevy na jízdném v městské hromadné dopravě ve výši 70 % až do 30. června 2024, která bude určena občanům v hmotné nouzi pobírajícím příspěvek na živobytí. Důvodem tohoto kroku je skutečnost, že se stále zvyšují životní náklady vlivem extrémně vysoké inflace a cen energií. Stejné opatření bude prodlouženo také pro válečné uprchlíky z Ukrajiny, avšak pouze do konce letošního září, než budou nově nastavena pravidla státní pomoci.

Praha

Plavecký areál Šutka, bazény na Strahově a v Hloubětíně přejdou pod správu městské společnosti Trade Centre Praha

Aquacentrum Šutka, plavecký a sportovní areál Hloubětín a sportovní plavecký areál na Strahově po dohodě s Prahou nově plnohodnotně přejdou pod správu městské společnosti Trade Centre Praha a. s. (TCP), a to včetně stávajících zaměstnanců, kteří se starají o provoz areálů. Město k tomuto kroku přistoupilo poté, co stávající provozovatel neprojevil zájem pokračovat ve stávajícím smluvním vztahu a také z logických důvodů odpovědné správy svého majetku.

Praha

Praha vypravila unikátní tramvaj v národních barvách Ukrajiny

Praha se ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) symbolicky připojuje k projektu #RIDEFORUKRAINE upozorňujícím na ukrajinskou vládní fundraisingovou platformu UNITED24. Proto byla ve středu v Opletalově ulici na trasu slavnostně vypravena souprava tramvají T3R.PV ev. č. 8161 a 8162 s unikátním designem v ukrajinských národních barvách a QR kódem, který vede právě na web platformy UNITED24. Na něm je možné finančně podpořit Ukrajinu v šesti různých oblastech: od urgentní humanitární pomoci, přes nákup zdravotnických pomůcek, odminovávání, vzdělávání a vědu, rekonstrukci země až po prostředky pro obranu. Tuto soupravu tramvají bude DPP prioritně nasazovat na páteřní linku 22 po dobu následujících zhruba šesti měsíců, a to s možností prodloužení.