Praha prodlouží poskytování slevy na jízdném v MHD o další rok pro občany v hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí

|

Rada hl. m. Prahy schválila prodloužení poskytování slevy na jízdném v městské hromadné dopravě ve výši 70 % až do 30. června 2024, která bude určena občanům v hmotné nouzi pobírajícím příspěvek na živobytí. Důvodem tohoto kroku je skutečnost, že se stále zvyšují životní náklady vlivem extrémně vysoké inflace a cen energií. Stejné opatření bude prodlouženo také pro válečné uprchlíky z Ukrajiny, avšak pouze do konce letošního září, než budou nově nastavena pravidla státní pomoci.

„Naší povinností je chránit Pražany v hmotné nouzi, kterých se nejzávažněji dotýkají současné vysoké náklady na život vlivem inflace. Proto jsme se rozhodli prodloužit slevu 70 procent na jízdné v městské hromadné dopravě, a to až do června příští roku, pokud se stávající ekonomická situace nějak zásadně nezmění. Do té doby, než vejde v platnost jednotná úprava pomoci uprchlíkům z Ukrajiny připravovaná státem, bude se tato sleva týkat i jich,” říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Hlavní město spustilo projekt pomoci občanům, kteří pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí už k 1. srpnu 2021, když zavedlo zvýhodněné předplatné na jízdné v městské hromadné dopravě ve výši 70 % slevy oproti plnocenným kupónům. Měsíční, respektive 30denní, kupón v takovém případě vyjde na 165 Kč a čtvrtletní, tedy 90denní, kupón stojí 444 Kč.

Původním důvodem zavedení této formy pomoci bylo překlenutí dopadu pandemie covid-19 a problémů dopadajících na sociálně nejslabší občany. Toto opatření mělo tehdy platnost jen do konce roku 2022. Po vypuknutí války na Ukrajině a eskalující energetické krizi se však problémy sociálně nejslabších občanů ještě prohloubily, a proto hlavní město tuto pomoc občanům v hmotné nouzi prodloužilo o půl roku, tedy do konce letošního června.

Z důvodu neustále se zvyšujících životních nákladů vlivem extrémně vysoké inflace a cen energií nyní pražští radní schválili další prodloužení této pomoci ještě o další rok, tedy do 30. června 2024, s tím, že je v kompetenci Rady hl. m. Prahy tuto slevu na jízdném v případě stabilizace ekonomické situace upravit nebo zcela zrušit. Podmínky pro poskytování uvedené slevy na jízdném jsou stanoveny v Tarifu PID.

Dokladování nezpochybnitelné hmotné nouze a pobírání příspěvku na živobytí bude prováděno nadále na základě rozhodnutí a potvrzení pobočky Úřadu práce o přiznání/pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí. Bez prokázání nároku na slevu nelze zvýhodněné jízdné zakoupit.

Loni v červnu bylo zároveň odsouhlaseno rozšíření tohoto opatření také o válečné uprchlíky z Ukrajiny, kterým je v současně době poskytováno stejně zvýhodněné předplatné na jízdném jako občanům pobírajícím příspěvek na živobytí. Vzhledem k tomu, že je připravována státní úprava pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny, je navrhováno i této skupině klientů ponechat slevu, pouze však po přechodné období do 30. září 2023, než budou nově nastavena pravidla pomoci.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Plavecký areál Šutka, bazény na Strahově a v Hloubětíně přejdou pod správu městské společnosti Trade Centre Praha

Aquacentrum Šutka, plavecký a sportovní areál Hloubětín a sportovní plavecký areál na Strahově po dohodě s Prahou nově plnohodnotně přejdou pod správu městské společnosti Trade Centre Praha a. s. (TCP), a to včetně stávajících zaměstnanců, kteří se starají o provoz areálů. Město k tomuto kroku přistoupilo poté, co stávající provozovatel neprojevil zájem pokračovat ve stávajícím smluvním vztahu a také z logických důvodů odpovědné správy svého majetku.

Praha

Praha vypravila unikátní tramvaj v národních barvách Ukrajiny

Praha se ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) symbolicky připojuje k projektu #RIDEFORUKRAINE upozorňujícím na ukrajinskou vládní fundraisingovou platformu UNITED24. Proto byla ve středu v Opletalově ulici na trasu slavnostně vypravena souprava tramvají T3R.PV ev. č. 8161 a 8162 s unikátním designem v ukrajinských národních barvách a QR kódem, který vede právě na web platformy UNITED24. Na něm je možné finančně podpořit Ukrajinu v šesti různých oblastech: od urgentní humanitární pomoci, přes nákup zdravotnických pomůcek, odminovávání, vzdělávání a vědu, rekonstrukci země až po prostředky pro obranu. Tuto soupravu tramvají bude DPP prioritně nasazovat na páteřní linku 22 po dobu následujících zhruba šesti měsíců, a to s možností prodloužení.

Praha

Prahu čekají velké změny: Chystá se výstavba dalších nových tramvajových tratí

Na další ze série debat z cyklu Velké změny Prahy prezentovali náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib a náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček další projekty, které navazují na tramvajový boom započatý v předešlém volebním období. Na debatě v Centru architektury a městského plánování (CAMP) představili tramvajový okruh a další prodloužení stávajících tramvajových tratí, jejichž délka brzy dosáhne 150 km.