Praha přispěje pěti miliony do sbírky Univerzity Karlovy. Na Nové radnici již vlaje černá vlajka

|

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda dnes svolal mimořádné jednání městské rady, na kterém radní schválili záměr poskytnutí daru ve výši 5 milionů korun do sbírky Nadačního fondu Univerzity Karlovy na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů. Dalších 5 milionů korun míří do rozpočtu odboru bezpečnosti na porytí nákladů spojených s mimořádnou událostí. Primátor také společně se zástupci úřadu informoval členy rady o aktuální situaci ohledně včerejší tragické události na filozofické fakultě. Hlavní město nyní drží pietu za oběti této události. Například budovy magistrátu se halí do černých vlajek a Petřínská rozhledna svítí v symbolické trikoloře.

„Dnes jsem svolal mimořádné jednání Rady hlavního města Prahy (RHMP). Informoval jsem její členy o vývoji situace. RHMP projednala mimořádná bezpečnostní opatření v souvislosti s tragédií na akademické půdě Univerzity Karlovy. Ta budou trvat nejméně do konce tohoto roku. Zároveň jsme schválili záměr uvolnit z rezervy pražského rozpočtu částku 10 milionů korun. Ty rozdělíme mezi Nadační fond UK, tedy na sbírku na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených střelbou na Filozofické fakultě UK a do kapitoly odboru bezpečnosti hlavního města Prahy na pokrytí dalších výdajů souvisejících s touto tragickou událostí. Cítím také potřebu poděkovat všem složkám IZS, každému, kdo se zapojil a pomáhal a také Pražanům, kteří projevili maximální míru podpory a tolerance,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Radní dnes schválili záměr na poskytnutí daru ve výši 5 milionů korun do sbírky Nadačního fondu Univerzity Karlovy a odsouhlasili také uvolnění dalších 5 milionů korun do kapitoly rozpočtu odboru bezpečnost pražského magistrátu. Pro pomoc obětem násilné trestné činnosti spáchané na území hlavního města Prahy, které v důsledku trestného činu utrpěly těžkou újmu na zdraví, jejich rodinám a osobám pozůstalým po obětech takové trestné činnosti, a to k překlenutí jejich zhoršené sociální situace způsobené trestným činem slouží Nadační fond Bezpečná Praha založený hl. m. Prahou. V nejbližší době se sejde správní rada fondu a pozůstalým bude dána možnost žádat o nadační příspěvek. Pro poskytnutí příspěvku z tohoto fondu je nutné podat žádost. Podrobnosti k postupu podání žádosti budou zveřejněny správní radou nadačního fondu.

Členové městské rady byli dnes primátorem Bohuslavem Svobodou seznámeni se situací a s kroky, které metropole učinila a činí. Mezi tyto kroky patří například včerejší zřízení krizové linky a dalších linek pomoci, spolupráce se složkami IZS a poskytování pomoci či zajištění ubytovacích kapacit.

Ředitel magistrátu Martin Kubelka seznámil členy rady s provozem magistrátních budov, které jsou mimo úřední dobu pro veřejnost uzavřeny. Na běžný chod a služby občanům však tato opatření nemají vliv. Od dnešního dne vlaje na Nové radnici černá vlajka a zítra se černé vlajky objeví na všech budovách pražského magistrátu. Již od včerejšího večera až do neděle svítí a bude svítit Petřínská rozhledna v symbolických barvách trikolory.

Hlavní město v rámci piety zrušilo program svých vánočních trhů na Mariánském náměstí, stejně tak společnost Taiko zrušila plánovaný program na trzích na Staroměstském a Václavském náměstí a k podobným krokům přistupují i další organizátoři akcí.

Hlavní město také děkuje všem obyvatelům a návštěvníkům metropole, že svým přístupem pomohli zvládnou včerejší tragickou událost. Velké poděkování pak patří všem zapojeným složkám IZS za jejich okamžité a profesionální nasazení.

Praha žádá veřejnost, aby ctila etiku a šířila pouze informace z ověřených zdrojů.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hladina Vltavy a dalších řek se zvýšila. Uzavírají se vrata na Čertovce, náplavky a přívozy

Na základě aktuálního průtoku Vltavy Prahou a kvůli nasycení půdy z období nedávného tání sněhu dnes dopoledne zasedl Povodňový orgán hl. m. Prahy. Na základě vývoje hydrometeorologické situace dnes dochází k preventivnímu uzavření protipovodňových vrat na Čertovce a od 13.00 hodin k uzavření náplavek pro veřejnost a k přerušení provozu přívozů.

Praha

V Praze stále platí povodňová aktivita. Situace se lepší, proto bude možný nástup do lodí na Dvořákově nábřeží

Hlavní město i nadále sleduje povodňovou situaci a kvůli dalšímu vývoji dnes odpoledne znovu zasedl Povodňový orgán hl. m. Prahy. Většina řek již kulminovala nebo kulminuje, a i vývoj počasí se zlepšil. Díky tomu bude od zítřka umožněn nástup a výstup do lodí na Dvořákově nábřeží. Nadále však v Praze platí první stupeň povodňové aktivity a s ohledem na plánované upouštění vodních nádrží na Vltavě bude průtok Vltavy stále zvýšený. Všechna ostatní opatření proto zůstávají v platnosti.

Praha

Hlavní město připravilo Pražanům novoroční dárek v podobě zvýhodněného vstupného do zoo, botanické zahrady, Muzea MHD nebo do historických věží

Obyvatelé hlavního města se mohou těšit na novoroční překvapení, kdy po celý den v pondělí 1. ledna 2024 budou moci využít zvýhodněné vstupy na oblíbená místa v metropoli, která spravují městské organizace. Praha naopak, stejně jako v minulých letech, neplánuje novoroční ohňostroj, videomapping nebo jinou akci tohoto typu.