Praha připravila veřejný seminář pro žadatele k programu podpory v oblasti kultury a umění

|

Hlavní město Praha letos vyčlenilo celkem 400 milionů korun v rámci Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2024 a pro víceleté dotace na léta 2025-2028. Lhůta pro podání žádosti je od 15. června do 28. června 2023. Při té příležitosti se už v úterý 13. června 2023 od 14:00 hodin uskuteční on-line seminář pro žadatele o tyto dotace.

„Podpora kultury a umění je naší prioritou. Proto do ní neváháme investovat. Zároveň nám záleží na tom, aby žadatelé o dotace měli všechny informace a aby věděli, jak o ně správně žádat. Proto jsme pro ně připravili užitečný on-line seminář, kde se dozví vše podstatné,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro kulturu Jiří Pospíšil.

„Praha po staletí byla, stále je a doufám, že i vždy bude městem kultury. Částka, kterou jsme na podporu kultury vyčlenili, je respektováním tohoto odkazu. Věřím, že se to odrazí i v množství a skladbě žádostí o podporu,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Rada hl. m. Prahy schválila letos v květnu Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2024 a pro víceleté dotace na léta 2025-2028. Předpokládaný objem finančních prostředků na příští rok činí 400 milionů korun. Z toho je 271,7 milionu korun vázáno schválenými víceletými dotacemi, na jednoleté projekty zbývá 128,3 milionu korun. Samotné žádosti je možné podávat v období od 15. června do 28. června 2023.

K novému programu město zároveň připravilo veřejný seminář, který je určen všem žadatelům z oblasti kultury a umění. Uskuteční se v úterý 13. června 2023 od 14:00 hodin a připojit se on-line ke schůzce je možné prostřednictvím tohoto odkazu: Cisco Webex Meetings.

Na programu semináře budou úvodní slova náměstka primátora hl. m. Prahy pro kulturu Jiřího Pospíšila a ředitele odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy Jiřího Sulženka, dále bude popsán harmonogram dotačního řízení v roce 2023 a novinky v Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2024 a víceleté dotace na léta 2025-2028. Následovat pak bude školení ohledně formuláře žádosti i možností podání a v závěru bude prostor pro dotazy.

Veškeré informace k programu jsou k dispozici na webu: Programové dotace (Odbor kultury) (praha.eu).

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha se stane vlastníkem cenného pozemku u meandrů Botiče v Hostivaři, plánuje velkou revitalizaci celé lokality

Trojmezí – oblast na pomezí městských částí Praha 4, 10, 11 a 15 je významnou přírodní a rekreační lokalitou dříve zemědělsky využívané krajiny, která však do dnešní doby nebyla schopna naplňovat svůj plný potenciál. Díky odkupu pozemku ze soukromého vlastnictví a komplexnímu řešení celé lokality by se toto mělo v nejbližší budoucnosti změnit.

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 7. června 2023 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

Praha

Praha zahájila debatu s ministerstvem kultury o budoucím fungování a provozu Vltavské filharmonie

Hlavní město bude na projektu Vltavské filharmonie spolupracovat se státem. Potvrdili to ministr kultury Martin Baxa a zástupci hlavního města Prahy na společné schůzce v úterý 6. června v Nosticově paláci na Ministerstvu kultury ČR. Zúčastněné strany se shodly na celorepublikovém i zahraničním významu kulturní dominanty, která vznikne na břehu Vltavy v pražských Holešovicích.