Praha podpoří Dětské centrum Paprsek, zvýší se příspěvek pro budoucí pěstouny

|

Hlavní město navýší příspěvek pro Dětské centrum Paprsek. Centrum získá pro budoucí pěstounské rodiče celkovou částku 248 400 Kč. Příspěvek má sloužit pěstounským párům, které se připravují na přijetí dítěte do rodiny. Navýšení příspěvku v pondělí schválili pražští radní.

„Dětské centrum Paprsek poskytuje bezmála třicet let služby, ale hlavně podporu a naději rodinám klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Praha tak prostřednictvím Paprsku poskytuje sociální služby 135 klientům v denních stacionářích a zhruba 1 200 rodin pravidelně využívá jejich další služby. Tuto středu budeme slavnostně otevírat jeho další centrum odlehčovacích služeb ve Vokovicích. Naše rozhodnutí o navýšení rozpočtu pro Paprsek je důkazem toho, že vedení Prahy bere naše závazky vůči lidem se speciálními potřebami vážně a chceme jim poskytovat podporu, kterou si zaslouží. Stejně tak jako si ji zaslouží podpora příprav na pěstounskou péči,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví a sociální péče.

Dětské centrum Paprsek požádalo hlavní město o navýšení neinvestičního příspěvku na celkovou částku 248 400 Kč. Příspěvek má pokrýt náklady rodin na uskutečněné přípravy přijetí dítěte do rodiny. Jeden žadatel může získat maximálně 15 tisíc korun pro jeden manželský pár. Žádost o poskytnutí úhrady bude uplatňována ve dvou termínech kalendářního roku.

K žádosti připojila příspěvková organizace jmenný seznam, ze kterého bylo ověřeno, že všichni uvedení žadatelé jsou evidováni a byli na přípravy k přijetí dítěte do rodiny v DC Paprsek přihlášeni a veškeré potřebné přípravy absolvovali.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Dánští architekti promění pražské hlavní nádraží na Šťastný Hlavák

Dánské studio Henning Larsen Architects v soutěžním dialogu na úpravy území hlavního nádraží v Praze zvítězilo se svým návrhem Šťastný Hlavák. Jeho hlavní myšlenkou je přirozené propojení Vrchlického sadů, odbavovací haly, nové tramvajové zastávky přímo před nádražím a historické Fantovy budovy. Navrhovaná podoba celého území klade důraz na udržitelnost, mikromobilitu a navrácení života do Vrchlického sadů. Henning Larsen Architects je součástí dánské skupiny Ramboll a v oblasti komplexních urbanistických návrhů patří mezi světové lídry.

Praha

V soutěži Úřad na cestě k rovnosti zvítězil opět pražský magistrát

Magistrát hlavního města Prahy zvítězil v kategorii krajských úřadů v soutěži Úřad na cestě k rovnosti. Vyhodnocen byl mezi ostatními krajskými úřady jako nejlepší v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže. Pod vedením ředitele Martina Kubelky obdržel pražský magistrát ocenění již druhým rokem.