Praha a ÚOHS se dohodli na spravedlivé regulaci venkovní reklamy

|

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení vedené s hlavním městem Prahou ohledně regulace venkovní reklamy. Proti rozhodnutí Úřadu nebyl podán rozklad a je pravomocné. Hlavní město v návrhu regulace venkovní reklamy upravilo podmínky tak, aby zohlednilo obavy ÚOHS.

ÚOHS spatřoval možné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ve vymezení zón, kde hlavní město svou novelou od října 2021 zakázalo šíření reklamy vymezenými komunikačními médii. Nařízení o regulaci reklamy stanovuje tři zóny, první je stanovena na území Pražské památkové rezervace, druhá na území památkových zón. Vymezení třetí zóny nyní hlavní město změnilo.

„Praze se povedlo přesvědčit ÚOHS o tom, že situaci je možné řešit částečnými úpravami regulace a jejím sladěním se stavebními předpisy, nikoliv pokutou,“ říká Adam Zábranský, pražský radní pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy.

Třetí zónu, kde nařízení zakazuje umisťovat plachty na domech, tvoří katastrální území, jejichž plocha je z více než 30 % součástí ochranného pásma památkové rezervace v Praze. Podle ÚOHS tak mohly být zvýhodněné firmy, které pro šíření reklamy využívají jiná než zakázaná komunikační média.

„Argumentovali jsme, že ač v nařízení o regulaci reklamy plachty na domech zakazujeme, provozovatelé je stále mohou umisťovat dle Pražských stavebních předpisů, takže k žádné diskriminaci nedochází. ÚOHS nicméně na tento argument neslyšel, proto nařízení upravujeme,“ dodává radní Zábranský.

Při správním řízení hlavní město navrhlo dvě změny tak, aby byla zachována účinná hospodářská soutěž. První změna se týká vymezení třetí zóny tak, aby pokrývala celé zbývající území Prahy. Druhá změna spočívá v tom, že ve třetí zóně namísto úplného zákazu umisťování reklamních plachet jsou stanoveny podmínky, za nichž plachty být umisťovány mohou. Nesmí být nasvíceny a umístěny mohou být jen na slepých štítových stěnách a nebudou překračovat obrys těchto stěn.

Podle ÚOHS nařízení nyní splňuje podmínky hospodářské soutěže. Považuje za zásadní, že dojde k větší harmonizaci podmínek umisťování plachet a reklamních billboardů na stěnách budov.

Aktuálně se řízení připomínkuje, a následně se budou připomínky vypořádávat, schválení předpisů bude záležet na většinové vůli v Radě hl. m. Prahy. Podle radního Adama Zábranského by novelu mohlo město schválit do letošního června.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Zavedení zpětného odběru pneumatik ve sběrných dvorech má úspěch

V loňském roce byl na všech sběrných dvorech hlavního města zaveden zpětný odběr pneumatik. Pro občany to v praxi znamená, že za jejich odložení již nemusí platit. Tato možnost se setkala s velkým úspěchem a zájmem Pražanů, množství odevzdaných pneumatik vzrostlo z 257 tun na 549 tun.

Praha

Devadesát let (ne)svobody očima prvního českého mrakodrapu. Dům RADOST na Žižkově připomene moderní dějiny

Dominanta pražského Žižkova, Dům RADOST, slaví v tomto roce výročí devadesáti let. Při této příležitosti bude možné od března navštívit program s názvem „90 let (ne)svobody s Domem RADOST“ zaměřený na moderní dějiny. Program nabídne interaktivní výstavy, diskuse s pamětníky, promítání dobových filmů či prohlídky protiraketového krytu. Pro tuto akci poskytl záštitu radní hl. m. Prahy pro oblast školství Antonín Klecanda.

Praha

Praha vytipovala vhodná území pro rozvoj inovativního průmyslu a spolupracovat bude i na vytvoření Vědecko-technologického parku

Představitelé hlavního města diskutovali na konferenci nazvané Rozvoj města pro průmysl a inovace, která se konala ve středu 28. února 2024, se zástupci inovativního průmyslu, odborníky na plánování měst i se zástupci akademické sféry o budoucnosti a rozvoji průmyslu v Praze. Společně hledali také možnosti pro vznik městského Vědecko-technologického parku.