Povodňová situace se v Praze již nezhoršuje. Opatření prozatím zůstávají platná

|

Hlavní město bedlivě sleduje povodňovou situaci v Praze i na rozhodujících vodních tocích a dnes v poledne se uskutečnilo další jednání Povodňového orgánu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Povodí Vltavy by se povodňová situace v metropoli již neměla zhoršovat a v následujících dnech by se naopak mohla postupně vylepšit. Všechna doposud přijatá protipovodňová opatření však z preventivních důvodů zůstávají prozatím platná.

„Situace je podle všeho stabilizovaná a neměla by se zhoršovat. Jsme stále připraveni ochránit bezpečí obyvatel Prahy i jejích návštěvníků. Děkuji všem, kteří se na tom podílejí a také prosím o respektování vyhlášených opatření,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Situace se v hlavním městě již nezhoršuje a některé rozhodující toky již postupně kulminují nebo kulminovat budou. Na limnigrafu v Chuchli se v následující době neočekává vyšší průtok než 800 m3/s, nicméně hladina Vltavy je i nadále výrazně vyšší, proto z preventivních důvodů zůstávají všechna přijatá opatření i nadále platná. Hlavní město bude situaci nadále sledovat a vyhodnocovat.

V pátek se sice ještě očekává déšť na Šumavě, ale srážek by již nemělo být tolik jako v předchozích dnech a v dalších dnech by pak déšť měl ustávat a transformovat se do sněžení.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hladiny řek pozvolna klesají. V Praze se otevírají některé náplavky a vrací se plavba na Vltavu

Hladina rozhodujících toků pro metropoli pozvolna klesá a po zbytek týdne by měl mírný pokles pokračovat. Povodňový orgán hl. m. Prahy dnes odpoledne rozhodl, že od zítřejších 10.00 hodin začne demontáž mobilních prvků protipovodňové ochrany na Čapadle u Divadelní ulice a následně ve Zbraslavi. Ve středu se od 8.00 hodin vrátí návštěvníci a cyklisté na náplavky na Dvořákově a Hořejším nábřeží. Náplavka na Rašínově nábřeží ale prozatím zůstává uzavřená. Dle rozhodnutí Státní plavební správy se od zítřejších 9.00 hodin znovu navrátí plavba do centrální části města.

Praha

Hlavní město scelí vlastnictví budovy v Celetné ulici

Rada hl. m. Prahy v pondělí odsouhlasila koupi třetinového podílu nemovitosti v Celetné 17 za téměř 129 milionů korun. Scelení vlastnictví budovy, v níž sídlí mimo jiné i restaurace nebo Divadlo v Celetné, umožní městu lépe pečovat o svůj majetek.

Praha

Praha podepíše memorandum o spolupráci v oblasti nakládání s bioodpadem v metropoli

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání schválila uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v hl. m. Praze, které hlavní město podepíše se společnostmi Pražské služby, a.s., Pražská vodohospodářská společnost, a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Smyslem dokumentu je stanovit podmínky vzájemné spolupráce při vytvoření projektu komplexního systému sběrů a zpracování biologicky rozložitelných odpadů produkovaných na území Prahy.