Plavecký areál Šutka, bazény na Strahově a v Hloubětíně přejdou pod správu městské společnosti Trade Centre Praha

|

Aquacentrum Šutka, plavecký a sportovní areál Hloubětín a sportovní plavecký areál na Strahově po dohodě s Prahou nově plnohodnotně přejdou pod správu městské společnosti Trade Centre Praha a. s. (TCP), a to včetně stávajících zaměstnanců, kteří se starají o provoz areálů. Město k tomuto kroku přistoupilo poté, co stávající provozovatel neprojevil zájem pokračovat ve stávajícím smluvním vztahu a také z logických důvodů odpovědné správy svého majetku.

„Převod aquacentra Šutka, bazénů v Hloubětíně a na Strahově pod městskou společnost Trade Centre Praha je v souladu s dlouhodobými úvahami o tom, že právě TCP se stane významnějším správcem pražské sportovní infrastruktury. Tato městská společnost má již zkušenosti s kompletní správou a provozem plaveckého areálu na Strahově. Aquacentrum na Šutce by se do budoucna mělo dočkat také rozšíření o venkovní část,“ uvádí pražský radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský.

Do této chvíle na základě smluvního vztahu s TCP spravovalo kompletně bazén Hloubětín a částečně Aquacentrum Šutka společnost MONTSERVIS PRAHA a. s. (dceřiná společnost Pražské plynárenské), a to včetně provozování bazénů, vodního světa, šaten, sauny, páry, provozování pokladen, provádění úklidu, provozování občerstvení, provozování bazénové technologie, zajištění ostrahy objektu, požární bezpečnosti apod. Tato společnost už o provoz areálů neprojevila zájem. TCP se dosud celkově staralo pouze o sportovní a plavecký areál na Strahově. S ohledem na to, že TCP má zkušenost s provozem areálu na Strahově, od 1. července pod tuto společnost přejdou i další dva plavecké areály.

„Sport je důležitou součástí našich životů a je pro mě prioritou, aby každý dostal příležitost sportovat. Již od začátku své působnosti se zasazuji o to, aby sport a sportoviště byla aktivně podporována a propagována, bazénů, a obzvláště těch venkovních, je v Praze nedostatek, je proto klíčové, abychom se v této věci posunuli dál a věřím, že právě TCP nám v tomto bude velmi užitečnou pomocnou rukou. TCP je úzce napojeno na provoz sportovního areálu na Strahově, proto vnímáme jako správný krok propojit TCP a sport na dalších úrovních. Mým dlouhodobým cílem je rozvíjet sport v Praze, aktivně spolupracuji s Národní sportovní agenturou a věřím, že vzájemnou koordinací dokážeme vybudovat sportovní areál hodný evropských rozměrů,“ říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy s působností v oblasti školství, sportu a volného času.

Roční odměna TCP za správu a provoz bazénu v Hloubětíně bude 17 222 000 korun, v případě aquacentra Šutka 37 324 567 korun a u bazénu na Strahově 6 921 014 korun, jedná se pouze o odměnu provozovateli, náklady na provoz budou vyšší.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha vypravila unikátní tramvaj v národních barvách Ukrajiny

Praha se ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) symbolicky připojuje k projektu #RIDEFORUKRAINE upozorňujícím na ukrajinskou vládní fundraisingovou platformu UNITED24. Proto byla ve středu v Opletalově ulici na trasu slavnostně vypravena souprava tramvají T3R.PV ev. č. 8161 a 8162 s unikátním designem v ukrajinských národních barvách a QR kódem, který vede právě na web platformy UNITED24. Na něm je možné finančně podpořit Ukrajinu v šesti různých oblastech: od urgentní humanitární pomoci, přes nákup zdravotnických pomůcek, odminovávání, vzdělávání a vědu, rekonstrukci země až po prostředky pro obranu. Tuto soupravu tramvají bude DPP prioritně nasazovat na páteřní linku 22 po dobu následujících zhruba šesti měsíců, a to s možností prodloužení.

Praha

Prahu čekají velké změny: Chystá se výstavba dalších nových tramvajových tratí

Na další ze série debat z cyklu Velké změny Prahy prezentovali náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib a náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček další projekty, které navazují na tramvajový boom započatý v předešlém volebním období. Na debatě v Centru architektury a městského plánování (CAMP) představili tramvajový okruh a další prodloužení stávajících tramvajových tratí, jejichž délka brzy dosáhne 150 km.