Osada Baba dostala dva nové interaktivní panely informující o historii oceněného funkcionalistického sídliště

|

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda v úterý 30. ledna 2024 slavnostně uvedl do provozu dva informační interaktivní panely s dotykovou obrazovkou umístěné na nových zastávkách MHD U Matěje v Praze 6. Nacházejí se v blízkosti souboru funkcionalistických vil Osada Baba, jenž obdržel prestižní ocenění European Heritage Label. Jedná se o jediné dva dotykové interaktivní panely určené k ryze informačnímu, a ne komerčnímu účelu.

Na dvou dvojjazyčných elektronických dotykových panelech na zastávce U Matěje se mohou návštěvníci dozvědět více o historii a současnosti Osady Baba a dalších funkcionalistických obytných souborech v Evropě, které byly postaveny v letech 1927 až 1932 v rámci projektu Werkbund. Na panelech je možné listovat obsahem webu baba1932.com, kde se všechny zajímavé informace o těchto unikátních sídlištích nacházejí.

„Moderní dotykové infopanely, které zde slavnostně uvádíme do provozu, v sobě skrývají přinejmenším tři poselství. Jednak tím hlavní město dává najevo, že chce podporovat využívání nových technologií. Především tím ale podtrhuje péči o památky a kulturní dědictví, v tomto případě o lokalitu Baba a její originální funkcionalistické budovy. A v neposlední řadě je to také důkazem úspěšné spolupráce Prahy s dalšími evropskými městy, zároveň tím také držíme krok s lídry projektu lokalit Werkbundu. Za připomenutí stojí také dobrá součinnost magistrátu a městských firem, v tomto případě odboru památkové péče a společnosti Technologie hlavního města Prahy,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Prestižní ocenění European Heritage Label neboli Označení Evropské dědictví získala Osada Baba v roce 2020. Toto mezinárodní uznání uděluje Evropská komise památkám, budovám, muzeím, archivům, dokumentům nebo událostem, které jsou považovány za milníky při vytváření dnešní Evropy. Spolu s Osadou Baba obdrželo ocenění pět dalších funkcionalistických obytných souborů Werkbundu v Evropě z let 1927 až 1932, které se nacházejí ve Stuttgartu, Brně, Vratislavi, Vídni a Curychu. Součástí plnění harmonogramu aktivit souvisejících s udělením ocenění EHL bylo mimo jiné umístění označení lokality a zajištění dostupných informací pro návštěvníky této výjimečné lokality.

Na základě iniciativy odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy byly vytvořeny výše zmíněné webové stránky a mobilní aplikace pro návštěvníky Baby. Ve spolupráci s Technologiemi hl. m. Prahy (THMP) se nyní podařila první realizace infosystému přímo v oceněné lokalitě. Podle Tomáše Novotného, místopředsedy představenstva THMP, se jedná o unikátní modifikaci displeje pro dotykové ovládání v rámci probíhající digitalizace městských zastávkových přístřešků.

Instalací dotykových infopanelů do nových zastávek MHD, které slouží výhradně k informovanosti veřejnosti v lokalitě, splnila Praha jednu z poměrně náročných aktivit plánovaných na rok 2023. V rámci jejich obsahu je také možné zhlédnout videoprezentaci, kterou vytvořili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

„Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy se daří nejlépe ze všech oceněných lokalit naplňovat klíčovou aktivitu harmonogramu prací, kterou je spolupráce se školami. Koncepčním a tvůrčím způsobem „studenti pro studenty“ přistupuje k zadání oslovit mladou generaci a prezentovat jí Osadu Baba také v kulturně-společenském kontextu doby jejího vzniku. Veřejnost se má možnost seznámit s výsledkem této spolupráce právě díky infopanelům, na kterých je zveřejněna videoprezentace studentů Fakulty designu a umění nesoucí jméno předního českého meziválečného grafika Ladislava Sutnara, který byl zároveň investorem jedné z ikonických vil Osady Baba,“ uvádí náměstek primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata Jiří Pospíšil.

Realizace informačních panelů zároveň symbolicky otevírá cestu k dalším krokům plánované úpravy veřejných prostranství v daném území podle vítězného návrhu studia ARCHUM architekti, které ve spolupráci v Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy vytvořilo koncepční studii revitalizace, kultivace a obnovení infrastruktury památkové zóny Baba.

Díky projektu Baba1932 zde vznikne kvalitní veřejný prostor, ale i zázemí pro návštěvníky, kteří díky infopanelům v zastávkách budou mít možnost dozvědět se veškeré informace o lokalitách Werkbundu v Evropě. Dále bude rozvíjena i spolupráce se školami, v jejímž rámci v současnosti vzniká balíček aktivit Baba1932 pro studenty základních a středních škol, který vytváří tým učitelů a studentů Pražského humanitního gymnázia.

Hlavní město tak dává svým obyvatelům najevo, že prioritní není jen kultivace pražské památkové rezervace a péče o historické centrum, ale že svou pozornost zaměřuje i na podporu a rozvoj jedinečné, architektonicky cenné lokality a památkové zóny nacházející se v širším okolí přetížené centrální oblasti města. To je správný směr, ve kterém se chystá úspěšně pokračovat.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Startuje již šestý ročník soutěže Adapterra Awards. Ocenění získá i projekt z Prahy

Soutěž Adapterra Awards vstupuje letos do šestého ročníku. Nadace Partnerství, největší česká environmentální organizace, spolu s Integra Consulting představují tři hlavní kategorie: Krajina, Sídla a Budovy, ale také jednu speciální kategorii pouze pro letošní rok: Průmysl. Již tradičně ve spolupráci s hlavním městem ocenění získá také nejlépe hodnocený projekt z území metropole. Soutěž oceňuje projekty bojující proti suchu, přehřívání měst, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy. Realizované projekty se mohou do soutěže přihlásit už nyní na www.adapterraawards.cz.

Praha

V celostátní soutěži Pečovatel/ka roku 2023 byla oceněna pracovnice z Domova pro seniory Chodov

Při příležitosti konání 11. ročníku Národní ceny sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2023 bylo v několika kategoriích oceněno celkem 19 pracovníků. Mezi těmi, kteří uspěli, byla také pečovatelka Petra Baier z Domova pro seniory Chodov. Slavnostního vyhlášení na Novoměstské radnici v Praze se zúčastnila první dáma České republiky Eva Pavlová i náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Praha

Kobka 1 na Smíchovské náplavce hledá nového nájemce. Zájemci se mohou zúčastnit výběrového řízení

Po delší době se znovu nabízí možnost provozovat svůj podnik na unikátním místě poblíž vltavského břehu. Městská společnost TRADE CENTRE PRAHA (TCP) spravující pražské náplavky vyhlásila otevřené výběrové řízení na pronájem kobky číslo 1 na Smíchovské náplavce. Po téměř čtyřech letech je to poprvé, co mají zájemci znovu možnost ucházet se o atraktivní prostor v nábřežní zdi. Cílem výběrového řízení je atmosféru v lokalitě poblíž Palackého mostu kulturně a společensky oživit. Nabídky je možné zasílat až do 4. března 2024, s vítězným nájemcem bude podepsána smlouva na dobu neurčitou.