Ochranný limit u dětí

|

Částky započitatelných doplatků, které přesáhnou ochranný limit, jsou evidovány a vypláceny vždy konkrétnímu pojištěnci na tzv. číslo pojištěnce. V případě pojištěnců do 18 let jsou přeplatky vypláceny jejich zákonným zástupcům.

Aby přeplatky mohly být zákonnému zástupci (rodiči), případně opatrovníkovi či poručníku, vyplaceny, musí doložit svůj vztah k dítěti – tzn. musí předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, případně rozhodnutí soudu apod., nebo ověřené kopie těchto dokladů.

Musím o zaslání přeplatku žádat?

Pojištěnec o vrácení přeplatků na zákonem stanovený ochranný limit žádat nemusí – zdravotní pojišťovna překročení ochranného limitu sleduje a peníze pojištěnci automaticky zašle, jakmile součet přeplatků překročí hranici 200 Kč. Pojištěnci je tato částka (v součtu 200 Kč a více) vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Nevyplacené přeplatky do 200 Kč se přesouvají (od 1. 1. 2022) mezi jednotlivými roky.

Zákonný zástupce výši zaplacených doplatků u nezletilého dítěte snadno zjistí v aplikaci Moje VZP, kde si může zřídit tzv. zástupnictví. Pravidla pro vyplácení přeplatků stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.).

Jakým způsobem je přeplatek pojištěnci vyplacen?

Přeplatek evidovaný na nezletilé dítě může zdravotní pojišťovna zaslat na bankovní účet jeho zákonného zástupce nebo případně také poštovní poukázkou na adresu evidovanou u VZP. Číslo bankovního účtu může zákonný zástupce nahlásit prostřednictvím webového formuláře, osobně na kterémkoli klientském pracovišti VZP, elektronicky e-mailem na adresu [email protected], formou obecného podání přes aplikaci Moje VZP/VZP Point nebo prostřednictvím datové schránky (i48ae3q).

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro variantu zasílání poštovní poukázkou, je potřeba, aby si nechal vystavit Průkaz příjemce (zmocněnce) na kterékoliv pobočce České pošty. Tento průkaz opravňuje k vyzvedávání zásilek i finančních částek pro nezletilého.

Jaká je výše ročního limitu u dětí?

U dětí mladších 18 let je hranice ročního limitu na započitatelné doplatky stanovena na 1 000 Kč. Výši ročních limitů na započitatelné doplatky za předepsané léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které jsou částečně hrazené ze zdravotního pojištění, rovněž stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.).

Zdroj: www.vzp.cz

VZP

VZP začne hradit diabetikům služby nutričních specialistů. Cílem je snížení rizika vzniku komplikací, i spotřeby léků. Požadovat bude dodržování režimu

Diabetes mellitus je jedno z nejrozšířenějších civilizačních onemocnění, které trápí přibližně desetinu populace. Ačkoli lze vzniku onemocnění v řadě případů předcházet, prognózy dalšího vývoje počtu pacientů s diabetem nejsou příliš příznivé. „VZP se proto snaží hledat cesty, jak co nejlépe bránit vzniku onemocnění u svých klientů a zároveň těm, kteří již diabetes mají, nabídnout co nejlepší péči, aby nedošlo ke komplikacím,“ vysvětluje Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči.

VZP

Atopický ekzém v nejtěžší formě lze léčit biologickou léčbou

Atopická dermatitida se dle odborníků v populaci vyskytuje minimálně u dvou procent obyvatel, mezi dětmi dokonce kolem pěti procent. Celkové číslo ale bude velmi pravděpodobně vyšší, uváděné údaje nezohledňují pacienty s velmi mírným průběhem této nemoci. Možnosti léčby atopického ekzému jsou široké a odvíjí se od závažnosti onemocnění.