Mladí lidé opouštějící ústavní péči získají nájemní byty

|

Vedení hlavního města pokračuje v systematickém řešení otázky bezdomovectví. Pražští radní v pondělí schválili pronájem pěti bytů osobám, které dosud neměly stálé bydlení. Jedná se převážně o mladé dospělé opouštějící ústavní péči.

Mladí lidé, kteří po celý život vyrůstali v dětských domovech či jiných sociálních zařízeních mají díky sociální politice hlavního města možnost získat nájemní bydlení. V pondělí rada hlavního města schválila přidělení pěti bytů těmto mladým lidem.

„Získat bydlení je složité pro všechny mladé lidi, ale pro ty, kteří opouští dětské domovy to platí dvojnásob. Věřím že domov, který díky hlavnímu městu získají a pevná půda pod nohama v začátcích jejich osamostatňování bude pro jejich nový start do života motivací a vlastně takovou zprávou naší společnosti, že nám opravdu nejsou lhostejní. A tohle je přesně ten příklad, kdy sociální systém funguje jako trampolína, od které se lidé mohou odrazit – ne jako pavučina, do které se chytí,“ říká náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Smlouvy s novými nájemci se uzavírají na dobu dvou let s možností prodloužení. Výše nájmu se pohybuje okolo 150 Kč za metr čtvereční vzhledem k lokalitě, kvalitě a velikosti bytu. Částka je uvedená bez vybavení domácnosti. Žadatele o byt navrhla organizace Letní dům, z.ú.

Rozhodnutí Rady hl. m. Prahy je v souladu s Memorandem o spolupráci na systematickém řešení bezdomovectví mladých lidí v hlavním městě Praze, které je platné od loňského září.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

O vydání nových řidičských průkazů je velký zájem, pražský registr řidičů rozšíří úřední dobu o dvě soboty

Registr řidičů Magistrátu hl. m. Prahy rozšíří úřední dobu o soboty 11. listopadu a 25. listopadu v době od 8:00 do 13:00 hodin. Důvodem je velký počet žadatelů o výměny řidičských průkazů, jejichž platnost končí v roce 2023 nebo již skončila. Takto rozšířená úřední doba je určena výhradně pro podání žádosti o vydání řidičského průkazu z výše uvedených důvodů a pro výdej již vyrobených průkazů.

Praha

Cenu Prahy Adapterra Awards vyhrál Toulcův dvůr

V rámci vyhlášení cen Adapterra Awards za nejlepší projekt, který připravuje město Prahu na změnu klimatu, zvítězil v letošním roce Toulcův dvůr. Jedná se mimo jiné o mokřad se vzácnými a ohroženými druhy živočichů, tůně, dešťové jezírko s kaskádami či lužní les v Hostivaři. Cenu každoročně uděluje Nadace Partnerství ve své soutěži Adapterra Awards. Představení všech vítězů je možné nalézt na webu adapterraawards.cz.